FTM verdiept zich sinds 2013 de wijze waarop grote banken in Nederland vele duizenden ondernemers in het MKB met rentederivaten opzadelde. Complexe financiële producten waarvan MKB’ers niet begrepen wat voor schadelijke uitwerking ze konden hebben. Dat had voor vele ondernemers desastreuze gevolgen. FTM drong door tot de kleinste details van deze grote misstand in de financiële sector. De serie artikelen vormt ook het langst lopende dossier op FTM. Lees meer

FTM zat meer dan 3 jaar de banken op de hielen en er ligt nu een oplossing.

Banken verkochten derivaten niet alleen aan woningcorporaties als Vestia, maar ook op grote schaal aan kleine ondernemers waarvan iedereen wist dat zij een verwaarloosbare kennis hadden van complexe financiële producten. Wilden die ondernemers uit het MKB opeens zo graag derivaten als renteswaps afnemen? Nee, ze werden daar in vele gevallen toe gedwongen. Geen renteswap, geen lening, zo luidde een voornaam verkoopargument van de bankiers. Langzaam beginnen de nadelige gevolgen van deze verkooppraktijken duidelijk te worden. De rentederivaten blijken voor duizenden ondernemers het equivalent van wat de woekerpolis ooit voor consumenten waren. De grote vraag is: wat nu? Worden de banken tot de verantwoording geroepen of wordt het probleem vooruit geschoven en moeten benadeelde MKB'ers - net als woekerpolis-slachtoffers - eindeloos wachten op een halfbakken oplossing of zal de rechtspraak een vroegtijdig vonnis vellen? FTM volgt sinds 2013 deze kwestie op de voet en dringt door tot de voornaamste details. Het dossier en de lezers en experts die er in de afgelopen jaren hun bijdrage aan leverden, vormt een rijke bron aan kennis.

76 artikelen

Dijsselbloem: 'Kifid krijgt rol bij oplossing rentederivatenproblematiek'

Klachteninstituut Kifid wordt de onafhankelijke geschillencommissie tussen banken en MKB-ondernemers met problematische rentederivaten. Dit zei Minister Dijsselbloem vandaag tijdens het Kamerdebat over rentederivaten aan het MKB.

MKB’ers die in de problemen zijn geraakt door rentederivaten, kunnen terecht bij Kifid, het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening. Dit zei Minister Dijsselbloem vandaag tijdens het Kamerdebat over de problematiek rondom de verkoop van rentederivaten in het MKB. Het Kifid zal optreden als onafhankelijke geschillencommissie en zal deze maand nog aan tafel gaan zitten met banken en MKB-organisaties. In april suggereerde het Kenniscentrum Rentederivaten al een rol voor het Kifid. Een woordvoerder van Kifid reageerde destijds tegenover Follow the Money gematigd positief op deze suggestie. Het Kifid zou zeker belangstelling hebben, maar er waren ook obstakels.  ‘Het KiFiD is het klachteninstituut voor particulieren. Onze regelementen en ons budget voorzien daardoor niet in de voorgestelde rol van klachteninstituut voor bedrijven. We zullen dat nader moeten bestuderen.’

Passende oplossingen

Kennelijk is de interne studie bij het Kifid hierover afgerond, gezien de mededeling van Minister Dijsselbloem.  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldde vorige week dat banken met passende oplossingen moeten komen, indien de dienstverlening aan klanten bij het verstrekken van een renteswap niet-passend en/of onzorgvuldig is geweest. Tijdens het debat benadrukten Kamerleden het belang van een onafhankelijke geschillencommissie. Het Kifid zal deze rol nu dus op zich nemen. In een brief naar aanloop van het debat liet Dijsselbloem weten niets te zien in een collectieve oplossing zoals die in het Verenigd Koninkrijk. Daar dwong de toezichthouder banken miljarden ponden opzij te zetten voor eventuele schadevergoeding. Volgens Dijsselbloem is de situatie in Nederland niet vergelijkbaar. Zo zijn in Nederland nauwelijks rentederivaten verkocht bij leningen kleiner dan 250.000 euro, terwijl dat in het Verenigd Koninkrijk wel vaak gebeurde. Hierdoor zijn er in Nederland minder kleine ondernemers gedupeerd.

Individuele toetsing

Ook tijdens het debat werd duidelijk dat de Minister wil dat gevallen individueel getoetst worden en er vooralsnog geen sprake zal zijn van een structurele, collectieve oplossing. Wel moeten banken meer openheid en transparantie bieden inzake de renteswapdossiers. Banken moeten de dossiers doorlichten, waaruit rond de zomer een plan van aanpak moet voortkomen. MKB’ers met een schadelijk rentederivaat kunnen zich melden bij het Kifid, dat als tussenpersoon tussen de ondernemer en bank zal optreden. Belangrijk is wel dat beide partijen de hieruit volgende oplossing accepteren en zich hier ook aan houden. Daar moet de AFM op gaan toezien. Eerder vandaag werd bekend dat de stichting Renteswapschadeclaim een massaclaim van 7 miljard zal indienen bij de Rabobank wegens de euribor-fraude. De stichting eist dat de verkoop van renteswaps op grond van de fraude wordt teruggedraaid.