Kifid: variabele rente zonder referentie kan niet

2 Connecties

Onderwerpen

Kifid Hypotheekrente
19 Bijdragen

Het Kifid verwerpt een variabele hypotheekrente die nergens op gebaseerd is. Een overwinning voor de consument, concludeert Paul van Straaten.

Terwijl de consument uit het oosten hulp krijgt van vijf grote Duitse banken die op de Nederlandse markt hypotheken gaan bieden met structureel lagere rentelasten, komt vanuit het westen hulp via een nauwelijks opvallende uitspraak van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

Het Kifid publiceerde deze week een uitspraak van haar Geschillencommissie waarin deze heeft bepaald dat een (krediet)overeenkomst met daarin een variabele rentevoet zonder verwijzing naar een referentievoet, voor de consumenten onvoldoende duidelijk is en derhalve gerepareerd dient te worden. De kredietverstrekker (De Nederlandse Voorschotbank) kon feitelijk naar eigen inzicht, los van marktontwikkelingen, de hoogte van de rente vaststellen.

Euribor als vertrekpunt
De Geschillencommissie is van mening dat de 3-maands-Euribor (de rente waar tegen Europese banken aan elkaar lenen) het vertrekpunt moet zijn voor de berekening van de rente die de consument in het vervolg en met terugwerkende kracht verschuldigd is. Voor de consument was de rente al zodanig opgelopen dat van aflossing al geen sprake meer kon zijn.

De uitspraak heeft mogelijk verstrekkende gevolgen want er zijn ook hypotheken verkocht met een variabele rente zonder dat in de overeenkomst een verwijzing naar een Euribortarief of andere rentevoet is opgenomen. Huiseigenaren met een dergelijke hypotheek kunnen wellicht profiteren van deze uitspraak. Het is echter wel zo dat de commissie wijst op de berekening van een opslagpercentage dat bij de relevante referentievoet moet worden opgeteld.

Volgens het Kifid zitten nog twee vergelijkbare geschillen in de pijplijn. Wanneer de Geschillencommissie oordeelt in de lijn van deze uitspraak zullen consumenten met een dergelijk open einde in de hypotheekovereenkomst zich mogelijk met succes kunnen wenden tot hun bank.

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Paul van Straaten

Vermogenmonitor van Van Straaten is in Den Haag gevestigd. Van Straaten bracht voor honderden klanten zaken tot een bevredige...