Kifid: Veel klachten over vermogensbeheer

2 Connecties

Relaties

Vermogensbeheer

Organisaties

Kifid
0 Bijdragen

Door de neerwaartse conjunctuur krijgt klachteninstituut Kifid veel klachten binnen over vermogensbeheerders.

‘Klagende consumenten blijken in vrijwel alle gevallen geen geschikte kandidaten om hun kapitaal aan beleggingsrisico bloot te stellen, omdat zij tientallen procenten verlies niet kunnen dragen’, concludeert financieel ombudsman Nol Monster. Door de recessie komen er opvallend veel klachten binnen over vermogensbeheerders. 

 
Vierkante cirkels
Vermogensbeheerders moeten volgens Monster kunnen vaststellen of hun cliënt een worstcasescenario wil en kan aanvaarden. Als dat niet het geval is dan moeten zij de consument elke vorm van beleggen afraden. ‘Helaas is deze praktijk niet gangbaar, nu de financieel dienstverlener daarmee zichzelf benadeelt,' aldus Monster. Experts wekken bij cliënten vaak de indruk dat hun geld bij hen in veilige handen is, zowel in goede als slechte tijden. 
 
Een risicoloze belegging is volgens Monster echter 'een vierkante cirkel'. Consumenten zijn echter gevoelig voor dit soort wervende voorlichting. ‘Ik zie veeleer de keerzijde van de medaille: dat een redelijk beperkt verlies per jaar na een aantal jaren kan groeien tot een zeer groot verlies. Na vijf jaar tien procent verlies is men vrijwel de helft van zijn vermogen kwijt en dan kan een klacht aan het adres van een vermogensbeheerder, die zo gepocht had op zijn expertise, niet uitblijven,' zegt Monster. 
 
Financieel ombudsman Nol Monster
 
Ergernis door achterhaald verdienmodel
Wat Monster ook opvalt is het achterhaalde verdienmodel. Consumenten wordt het zicht op de verdiensten van hun financiële dienstverlener onthouden, maar zij betalen die verdiensten wel. Naast de rechtstreekse en kenbare beloning in de vorm van een beheersfee betalen zij immers mee aan niet-kenbare vergoedingen voor fondsbeheer (door hun vermogensbeheerder), aan kick-back fees en distributievergoedingen. In tijden van stijgende koersen is menig consument zich niet van die kosten bewust, maar bij gelijkblijvende c.q. dalende koersen valt het op en leidt dit verdienmodel tot grote ergernis.