Beeld © Flickr

Meer klantvriendelijke bankvoorwaarden zijn heel hard nodig

In achterkamers en op social media klinkt enorm veel kritiek op banken. Maar wie van al die klagers zegt ook echt zijn rekening op? Vrijwel niemand. Terwijl massaal klagen en vooral ‘stemmen met de voeten’ juist kansen biedt om verbeteringen af te dwingen. Daarom moet 'overstappen' veel eenvoudiger worden. Maar hoe? Een paar suggesties.

Wet- en regelgevers moeten het voor consumenten en bedrijven weer mogelijk maken om, minimaal met behoud van hun eigen rekeningnummer, van bank te kunnen veranderen. Begin jaren ‘80 was nummerportabiliteit mogelijk, maar later niet meer — door verzet van de bankenlobby. Naar verluidt is de mogelijkheid destijds afgesloten omdat één bank er teveel ontevreden klanten door kwijtraakte. 

Flexibiliteit

Overstappen kan in de energiesector en het kan met mobiele telefonie. Het moet nu ook weer met bankrekeningnummers mogelijk worden. Bij de gebruikelijke 9-cijferige bankrekeningnummers zoals 12.34.56.789 vergt dat vast niet heel veel meer dan een administratieve aanpassing van de interne voorloopcodering NL..BANK0123456789 in het IBAN-rekeningnummer.

Om met financieringen of spaarproducten te kunnen overstappen, zullen daarnaast meer hanteerbare boetes moeten worden toegepast. Dat zal de kosten van bankdiensten en van financieringen waarschijnlijk wel wat opdrijven, maar die prijs moet de extra flexibiliteit dan maar waard zijn. 

"Verbied de extra notariële inschrijving bovenop het bedrag van een initiële hypothecaire lening"

Verder zijn er talloze klantonvriendelijke belemmeringen die moeten worden weggenomen. Verbied bijvoorbeeld de extra notariële inschrijving bovenop het bedrag van een initiële hypothecaire lening. Met de huidige surplusinschrijvingen van vaak 25 procent of meer — bedoeld voor de afdekking van eventuele achterstallige rente en kosten — wentelen banken hun ondernemersrisico af op hun klanten. Dit is een onredelijke beperking van de leencapaciteit van die klanten. Het belemmert hen ook om via een gedeeltelijke overstap bij een nieuwe financier de volledige overwaarde in onroerend goed als zekerheid aan te bieden.

Vast en zeker

Nog veel beter is het als alle zogenoemde bank- of krediethypotheken als zekerheid voor leningen van rechtswege in vaste hypothecaire inschrijvingen worden omgezet. In tegenstelling tot de thans gebruikelijke krediethypotheek, waarbij het bedrag ongewijzigd blijft, neemt met zo’n vaste hypotheek de zekerheid voor de financier evenredig af met iedere aflossing op de bijbehorende lening. Het enige nadeel is dat voor een volgende lening eventueel een nieuwe hypotheekakte nodig is. Maar voor die uiterst geringe prijs krijgen klanten wel zelf de beschikkingsmacht over hun overwaarde terug.

Banken wentelen hun ondernemersrisico af op hun klanten

Bij voorkeur zouden klanten bij het aangaan van een financiering in één keer zakelijke zekerheden moeten kunnen vestigen voor meerdere (toekomstige) schuldeisers. Daarnaast moeten banken wettelijk worden verplicht eraan mee te werken de overwaarde in zekerheden die zij niet langer benutten, zonder onnodige poespas over te dragen aan — of te delen met — andere geldschieters. Bijkomend voordeel is dat dit voordelig zal uitwerken bij gestapelde- of cofinanciering voor mkb-ondernemers. Natuurlijk vergt dit een nog nader in te vullen uniforme wijze van het waarderen van zekerheden, maar dat is uiteindelijk niets meer dan financieringstechniek.

Dit is maar een handvol voorbeelden van maatregelen waarmee het onverharde pad voor overstappende klanten kan worden geplaveid op het moment dat klagen niets oplost. Die maatregelen zullen ook vast meer concurrentie tussen banken teweegbrengen. Ik verwacht evenwel niet dat de bankensector uit eigen beweging met zulke verbeteringen komt. Om die reden roep ik de politiek en de wet- en regelgevers op het voor klanten via nieuwe voorschriften mogelijk te maken met minder angst voor continuïteit hun onvrede te uiten door desgewenst, zonder onnodige belemmeringen, over te kunnen stappen naar een andere bank of cofinancier.