Over de winnaars en verliezers van globalisering. Lees meer

Internationale handels- en investeringsverdragen als TTIP en CETA bevorderen de vrije handel tussen burgers, landen en continenten, leveren nieuwe banen op en geven het bedrijfsleven een impuls. Althans, dat is het idee. In werkelijkheid vinden de onderhandelingen achter gesloten deuren plaats en werken lobbygroepen hard om hun belangen veilig te stellen.

Er bestaan dan ook grote zorgen dat de verdragen niet de belangen van (EU-)burgers dienen, maar vooral die van grote ondernemingen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de kwaliteit van ons voedsel? Ons energiebeleid? Gaat de belastingbetaler straks opdraaien voor claims van Amerikaanse multinationals als we chloorkippen en -eieren uit onze schappen weren? Of als we kerncentrales sluiten? Follow the Money zoekt het antwoord op die vragen.

79 artikelen

Kloonvlees in de braadpan met dank aan TTIP

Europese beperkingen op producten van gekloonde dieren worden opgeheven onder druk van het Amerikaanse bedrijfsleven. De Europese Commissie doet deze concessie om het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) niet in gevaar te brengen, rapporteren Bas van Beek, Sophia Beunder, Jilles Mast van het Platform Authentieke Journalistiek.

Zodra er vlees, melk of andere producten van de nakomelingen van gekloonde dieren in de schappen van de winkel liggen, moet op de verpakking vermeld staan dat dat er in zit. Dat was de harde eis die het Europees Parlement destijds stelde aan nieuwe wetgeving omtrent kloonvlees. De toenmalige Eurocommissaris van Gezondheid, Tonio Borg, was het hiermee eens. Zo blijkt uit de toelichting die Borg in 2013 gaf, toen hij een wetsvoorstel indiende dat in lijn was met de wensen van het Europees Parlement.
'LABELEN STELT CONSUMENTEN IN STAAT GEÏNFORMEERDE KEUZES TE MAKEN', ALDUS DE EUROCOMMISSARIS
'Labelen stelt consumenten in staat geïnformeerde keuzes te maken', aldus de Eurocommissaris.

Druk uit de VS

Toch is het wetsvoorstel onlangs flink afgezwakt. In het uiteindelijke voorstel dat eind februari van dit jaar werd gepresenteerd, zijn de nakomelingen van gekloonde dieren buiten beschouwing gelaten. De verplichting van een label geldt alleen in nog in het geval het producten van een kloon betreft. Dit terwijl critici zeggen dat juist nakomelingen op ons bord zullen belanden. Het klonen van dieren is duur, alleen nakomelingen worden gebruikt voor consumptie. Een woordvoerder van de Europese Commissie laat weten dat de draai te wijten is aan de complexiteit van het labelen van kloonvlees en dat er meer tijd nodig is voordat dit bij wet wordt verplicht. Ingewijden wijten de plotselinge ommezwaai echter aan druk van het Amerikaanse bedrijfsleven. Zo vertelt Peter Liese, Europarlementariër voor de Christendemocraten, dat een 'ambitieuzer voorstel' waarin ook labels voor de nakomelingen van gekloonde dieren waren meegenomen, zou zijn geblokkeerd 'om het TTIP verdrag niet in gevaar te brengen.' Dat TTIP continue aanwezig is binnen het kloondebat, bevestigt ook een bron binnen de Commissie, die nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel en om die reden anoniem wil blijven. ‘We hadden een ambitieuzer voorstel geschreven, dat het verplicht stelde om het vlees van de nakomelingen van klonen te labellen. Het voorstel is er uiteindelijk niet gekomen omdat een intensieve Amerikaanse lobby ervoor heeft gezorgd dat verschillende commissarissen het voorstel niet meer wilden steunen.' De Amerikaanse overheid verplicht bedrijven niet bij te houden welke dieren gekloond zijn. De vleesverwerkingsindustrie vreest daarom hogere kosten als zij aan de nieuwe Europese eisen moet voldoen.
TOENEMENDE AMERIKAANSE DRUK ZORGDE ER UITEINDELIJK VOOR DAT SOMMIGE COMMISSARISSEN HET VOORSTEL NIET LANGER WILLEN STEUNEN
Toenemende Amerikaanse druk zorgde er uiteindelijk voor dat sommige commissarissen het voorstel niet langer willen steunen. 'Hun lobbystrategie was gericht op het hoogste niveau binnen de Europese Commissie', vertelt onze bron. 'Twee dagen voordat we het rapport wilden bespreken met de andere commissarissen hoorden we dat zelfs landbouwcommissaris Dacian Ciolos het rapport niet langer wilde steunen. Hij was overtuigd door de Amerikanen. Toen wisten we dat het voorstel het niet zou overleven.'

Teerzandolie

De onderhandelingen over vrijhandelsverdragen met de VS en Canada leidden al eerder tot aanpassingen aan Europese milieu en voedselstandaarden. Zo werden Europese plannen om de invoer van de zeer vervuilende teerzandolie aan banden te leggen teruggedraaid na een campagne van de Canadese overheid en oliebedrijven. Video: In een publieke hoorzitting over het klonen van dieren geeft Europarlementariër Peter Liese aan dat er wel degelijk een ambitieuzer wetsvoorstel bestond. De link naar de deze video vindt u hier. De video is beschikbaar tot 20 mei 14:54 Central European Summer Time. --------------------------- Dit artikel kwam tot stand dankzij crowdfunding en crowdsourcing via Yournalism. Het volledige artikel TTIP: De verborgen kosten van een handelsverdrag is gepubliceerd door Vrij Nederland en is via Blendle te lezen.  Bas van Beek, Sophia Beunder en Jilles Mast zijn lid van Platform Authentieke Journalistiek (PAJ). PAJ is een samenwerkingsverband van een groep jonge onderzoekers die door middel van kritische berichtgeving een bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige en democratische samenleving. Zij doen dit door samen met de mensen om wie het gaat de problemen in kaart te brengen, de oplossingen hiervoor te formuleren en deze te verspreiden onder een breed publiek, onder meer via Follow the Money.