Het klootjesvolk zoethouden

5 Connecties
3 Bijdragen

Pieter Lakeman verbaast zich over de onnavolgbare redeneringen van de president van de ECB, Mario Draghi en moet aan een mop van Sam en Moos denken.

De ultra lage rente die de ECB momenteel hanteert is volgens Mario Draghi, de man die mede voor die lage rente verantwoordelijk is, niet nadelig voor spaarders. Het tegendeel is volgens Draghi zelfs het geval. ‘Wanneer we de rente zouden verhogen, zou dat de economie verder aantasten, waardoor mensen hun baan kwijtraken en hun spaartegoeden verliezen’, aldus de ECB-voorzitter de afgelopen week in Frankfurt. Met die stelling kan Draghi slechts bedoeld hebben dat werklozen gedwongen zijn hun spaartegoeden op te souperen. Draghi pareert de klacht van spaarders over de lage rente met de stelling dat die goed is voor de werkgelegenheid. Hoewel die stelling vermoedelijk juist is, zijn de klachten van spaarders daarmee niet weerlegd. Integendeel, Draghi verklaart waaróm hij de spaarders benadeelt. En tegelijkertijd bevestigt hij dat de ECB in staat is de (spaar)rente te beïnvloeden. In hetzelfde betoog gebruikt hij ook een tegengesteld argument: ‘Bovendien is de spaarrente veel minder afhankelijk van het ECB – tarief dan velen denken’, aldus de Italiaan in De Financiële Telegraaf van zaterdag 23 november.

Sam en Moos

Het betoog, voor zover de verbale expressies van Draghi nog als zodanig aangeduid kunnen worden, luidt dus kort gezegd: ‘De ECB houdt de rente laag in verband met de werkgelegenheid en de ECB heeft geen invloed van betekenis op de hoogte van de rente. Dit doet wel erg denken aan die ouwe mop van Sam en Moos. Moos vroeg aan Sam wanneer hij zijn geleende vaas terugkreeg waarop het antwoord was: ik heb die vraag nooit geleend. Er zat ook een grote barst in. Bovendien heb ik hem allang teruggegeven.
'Draghi is een intelligente en goede econoom. Waarom brengt hij deze onzin naar voren?'
Draghi is een intelligente en goede econoom. Waarom brengt hij deze onzin naar voren? Daarvoor kan maar één reden bedacht worden. Er komen hoe langer hoe zwaardere klachten bij de ECB binnen over de lage rentes die de ECB hanteert en Draghi wil de werkelijke reden daarvan niet noemen. Die reden is dat de grote Europese banken zwaar gesteund moeten worden met (vrijwel) gratis leningen omdat ze anders door hun hoeven zakken. Die boodschap zou nu niet zo goed aankomen omdat er een zogenaamde stresstest op het programma staat. Een geheim onderzoek naar de financiële kracht van de belangrijkste Europese banken. Uit dat onderzoek moet natuurlijk blijken dat vrijwel alle banken gezond zijn. Maar dan kun je niet vlak voor de test openlijk toegeven dat al die banken financieel overeind worden gehouden door ze gratis geld te lenen. Dit stresscircus heeft overigens wel een vermakelijk bijverschijnsel: aan goedkeurende accountsverklaringen, die aan alle bankbalansen zijn vastgeknoopt, wordt in Frankfurt niet getild. Die worden alleen nog maar gegeven om het klootjesvolk zoet te houden en niet om de haute finance inzicht te geven in de financiële kracht van een bank.   Pieter Lakeman is adviseur en onderzoeker en voorzitter van de stichting SOBI