Knokken tegen de banken

Jurist Sven Hulleman neemt met veel plezier bankiers op de korrel. Vrijdag bezocht hij de Amsterdamse Zuidas.

Mr. Sven Hulleman is een rechtsgeleerde die er niet voor lijkt terug te deinzen om het tegen de financiële sector op te nemen. Zijn staat van dienst doet zelfs vermoeden dat hij er een zeker genoegen in schept om bankiers aan te klagen. Hij heeft daar dieperliggende motieven voor, zo vertelde hij enkele redacteuren van FTM eens. Volgens Hulleman worden de randstedelijke kantoortorens en de provinciale bankfilialen vooral bevolkt door lieden die bezig zijn om zichzelf over ruggen van hun klanten te verrijken en de in Rotterdam afgestuurde rechtsfilosoof-ethicus weigert die praktijken door de vingers te zien. Met regelmaat start hij procedures en componeert hij kloeke dagvaardingen. Daarbij gaat hij uitdagende juridische vraagstukken zeker niet uit de weg. Zo vraagt hij zich namens een bezorgde cliënt af of het strafrecht wellicht van toepassing is op het scheppen van geld. Hulleman verdiepte zich in het vraagstuk en kwam tot de slotsom dat er 'een redelijk vermoeden van schuld van oplichting' is. 'Iets wat je niet hebt kun je niet uitlenen', stelt hij en als iemand dat wel doet dan is dat 'crimineel'. Hij komt bankiers ook graag persoonlijk uitleggen waarom hij het onrechtvaardig vindt dat vele huizenbezitters met een restschuld zitten en dat banken op zijn minst een deel van die schuld zouden moeten kwijtschelden. Vrijdagochtend kwam Hulleman naar de Amsterdamse Zuidas om de 'wantoestanden' omtrent doorlopende kredieten aan te kaarten. Volgens hem brengen banken stelselmatig te veel geld bij hun klanten in rekening en zijn ze niet in staat om het tegendeel aan te tonen. FTM-redacteur Fleur Launspach sprak Hulleman voor de ingang van het hoofdkantoor van ABN Amro.