Koele rekenaar Thilo Sarrazin miljonair

Duitslands meest besproken man verdiende al 3 miljoen euro aan zijn boek.

'Deutschland schafft sich ab', luidt de titel van het controversiële werk van Sarrazin en even leek het erop dat de Duitser met deze publicatie zichzelf ook had afgeschaft. Sarrrazin legt in zijn boek de Duitse immigratiepolitiek langs de economische meetlat.  'Moslims kosten de Duitse staat veel geld en zijn "niet bereid of niet in staat" om zich te integreren in een Europees land’. Sarrazin was tot voor kort bestuurslid bij de Deutsche Bundesbank. Door de enorme ophef over zijn boek werd hij gedwongen zijn baan eraan te geven. Sarrazin zal echter niet verdorsten, zijn pennevrucht is ‘ein sehr große Erfolg’.
 
Een woordvoerder van zijn uitgever Deutsche Verlags-Anstalt (DVA) laat weten dat er de laatste zeven weken 14 drukken van de persen zijn gekomen en dat er tot nu toe 1,1 miljoen boeken zijn uitgeleverd. ‘Het is moeilijk te zeggen hoeveel er nu precies zijn verkocht, maar houd u rekening met 850 tot 900 duizend exemplaren. We zijn daar natuurlijk zeer tevreden over’. Inlichtingen over het auteurscontract van Sarrazin worden niet verschaft. ‘Vragen die de schrijver betreffen moet u aan Herr Sarrazin zelf stellen’, klinkt het afgemeten. ‘En daarvoor moet u nog even geduld hebben, want hij is met vakantie’.
Even rekenen. In Duitsland wordt grofweg dezelfde royaltystaffel gebruikt als in Nederland. Auteurs verdienen tot de eerste 100 duizend verkochte exemplaren ongeveer 15 procent van de brutoverkoopprijs. Na honderdduizend verkochte boeken schuift het percentage op naar 17,5 procent. De verkoopprijs van ‘Deutschland schafft sich ab’ is 22,99 euro. Na aftrek van belasting resteert 21,58 euro. Bij 850 duizend verkochte boeken verdient Sarrazin, uitgaande van een gemiddeld royalty-percentage van 16,5 procent, 3 miljoen euro. Nee, over zijn pensioen hoeft Sarrazin zich in zijn hangmat geen zorgen te maken. 
 
Daarmee doet de Duitser het aanmerkelijk beter dan zijn Nederlandse evenknie Pieter Lakeman die in 1999 het boek 'Binnen zonder kloppen' schreef. Ook Lakeman had een economenbril op toen hij naar de immigratieprobleem keek. Lakeman kwam toen ook tot de conclusie dat immigratie nadelige gevolgen had voor de welvaart van het bestemmingsland. Van zijn boek werden elf jaar geleden ‘slechts’ 8 duizend exemplaren verkocht. Lakeman laat weten 'zeker niet jaloers' te zijn op het enorme verkoopsucces van de Duitser. 'Sarrazin is een meeloper terwijl ik een baanbreker was. Ik heb mijn boek bewust niet geschreven om geld mee te verdienen, ik heb er zelfs op toe moeten leggen. Ik wilde goedwillende mensen de ogen te openen. Dat is gelukt'. Voordeel voor Lakeman: psychologische inkomsten zijn niet belastbaar.
 
 
PS FTM-columnist Pieter Lakeman is een nauwgezet mens en stelt een zo volledig mogelijke financiële verslaglegging zeer op prijs. Wij ook en daarom vroegen we hem om het rekensommetje.
 
'Het boek verscheen in mei 1999', schrijft Lakeman in zijn poging om zijn geestelijke voortbrengsel in centen uit te drukken. 'De financiële administratie uit die periode heb ik niet meer. Ik kan de financiële gevolgen daardoor slechts schatten. Wanneer de verkoopprijs van het boek bijvoorbeeld ƒ 27 zou zijn geweest inclusief 6% BTW (zoiets moet het wel zijn geweest denk ik) zou ik per boek ƒ 2,55 hebben ontvangen voor de eerste 10.000 boeken. Er zijn er ongeveer 5000 via de normale kanalen verkocht en ongeveer 3000 via speciale kanalen, dus met prijsreductie, waarvan ik me de grootte niet meer kan herinneren. Vermoedelijk heb ik dus ongeveer 5.000 x  ƒ 2,55 plus 3.000 x ƒ 1 ontvangen. Dat is dus ƒ 15.750. Nogmaals dat is een schatting. Verder heb ik enkele duizenden guldens betaald aan medewerkers die deelonderzoeken voor mij hebben uitgevoerd. Zegt dat dat bijvoorbeeld ƒ 4.000 is geweest, dan blijft over ƒ 11.750.
In 1999 heb ik 725 uur aan het boek gewerkt en in 1998 een aantal uren dat ik niet meer kan nagaan. Zeg bij elkaar 900 uur. Die 900 uur heb ik een kantoor gebruikt. Wanneer je daarvoor ƒ 20 per uur rekent, hetgeen wij niet teveel lijkt maar eerder te weinig, kom je op kantoorkosten van ƒ 18.000. Het tekort is dan ruim zesduizend gulden en daarvoor heb ik dan 900 uur gewerkt. Dit financiële resultaat was niet onverwacht. Met deze uiteenzetting wil ik beklemtonen dat ik dit boek niet geschreven om financiële vooruitgang te boeken'. 
 
Waarvan akte.