Koloniaal machtsvertoon Oranjes voedt onrust op Curaçao

4 Connecties

Relaties

Oranje Corruptie Beatrix

Locaties

Curaçao
0 Bijdragen

Het bezoek van de koningin en de kroonprins aan 'de West' getuigt niet alleen van botte onnozelheid, maar is ook een vertoon van neerbuigend kolonialisme. Het speelt fascistische revolutionairen in de kaart, betoogt Jacob Gelt Dekker.

De Majesteit kan straks uit eigen waarneming met een gerust hart stellen dat "de kroeskopjes in de West het goed doen", zoals de Zusters van Liefde uit Schijndel dat in de jaren '30 ook stelden en dat in een parmantig verslag in hun kerkenblad publiceerden.
 
Op 14 juli 1920 reisden de eerste Zusters van Liefde per boot naar Curaçao en arriveerden op 1 augustus. Hun taak bestond vooral uit onderwijs geven en de zorg voor voogdijkinderen. Ook al waren hun bedoelingen nog zo liefdevol, het was en bleef een zeer neerbuigende racistische, koloniale vertoning, waarvan de onvoorstelbare schade zich in de vorm van een diepgeworteld minderwaardigheidcomplex tot op heden laat gelden.
 
Het is verwonderlijk, dat de huidige nationalistische Curaçaose regering – een regering van een autonoom land – opnieuw het Nederlandse Koninkrijk Staatshoofd dwingt in dit een dergelijke neerbuigende rol.
 
 
Zuster van Liefde met "kroeskopjes"
 
 
Alleen met kromme tenen kan de burger dit soort traditioneel, koloniaal machtsvertoon nog aanzien. Dat de Oranjes, als Staatshoofd en toekomstig Staatshoofd, zich nog lenen voor dit soort erbarmelijke taferelen pleit bepaald niet voor hun inzicht en al helemaal niet voor hun aanzien. 
 
Hun aristocratisch playboy-gedrag zal weer jaren als voer dienen voor zwarte fascisten en racisten die nu al dagelijks de sfeer en het beeld van de politiek op het eiland van Curaçao domineren. Het zou me zelfs niet verbazen als de Oranjes met dit vertoon van botte onnozelheid de Coup de Grace toedienen aan het Koninkrijk de Nederlanden met een zijn micro-landjes in de West.  
 
Integriteit
De waarborgfunctie van Den Haag voor behoorlijk bestuur in de West staat al bijna een jaar in de schijnwerpers terwijl misstanden en bergen van gebrek aan bestuurlijke integriteit zich dagelijks ophopen. Koninkrijk Minister Donner's geschuchter in de Tweede Kamer vorige week tijdens de behandeling van de koninkrijk-begroting was voor de machteloze Curaçaose bevolking weinig hoopgevend. In ieder geval, Donner's zeer beschamende draaikonterij verdiende in alle opzichten een toneelonderscheiding. 
 
De bestuurlijke puinhoop die Nederland op 10-10-10 achterliet, werd toen overdekt met de mantel der liefde, die bestond uit bankbiljetten ter waarde van vele miljarden. Er werd nog wel even een autonomie waan ingegeven. De rest mochten ongeschoolde straatschoffies en drugdealertjes, die binnen de democratie al vele jaren in de meerderheid vormen, zelf maar uitzoeken.
 
Een braindrain naar Holland heeft de genetische intellectuele sinaasappelschil al tientallen jaren tot op de laatste druppel uitgeperst. Hoe graag de eilandbewoners het ook zouden willen, er bestaat op Curaçao nu eenmaal onvoldoende intellectueel kader om een rechtstaat in stand te houden. Het afglijden naar een bananenrepubliek gaat in toenemende versnelling. De zeer zwakke Haagse hap is te lafhartig en te lui om zijn aandeel te leveren en zelfs de onafhankelijke rechtsstaat durft aan de dagelijkse intimidaties, haatzaaiingen en openlijke doodbsedreigingen  geen einde te maken.
 
Landverraad
Ongestoord en totaal ongehinderd kunnen politieke leiders en ministers dagelijks oproepen om alle blanken in body bags naar Holland te sturen, hun politieke tegenstanders wegens landverraad op te sluiten en de doodstraf opnieuw voor hen opnieuw in te voeren. De gevolgen voor de economie zijn dramatisch, maar dat helpt de revolutionairen alleen maar. Immers, hun grote voorbeeld en inspiratie is de Hugo Chavez-dictatuur van het Bolivariaanse socialisme in Venezuela.
 
Geen van deze zaken komen ter sprake tijdens het staatsbezoek, ondanks de protestbetogingen van duizenden. En daar staan we dan met ons vlaggetje, Oranje hoedje en toeter, en als peuterschoolkinderen moeten we juichen: "Oranje boven, Oranje boven, leve de Koningin."