Kom maar op met die belastingherziening

2 Connecties

Relaties

Fiscaliteit

Werkvelden

Economie

Het kabinet kan zich gaan richten op het hervormen van het belastingstelsel. Columnist Robin Fransman doorkruist het debat door na te gaan hoe de belastingen in Nederland zich verhouden tot het buitenland. En hoe ons belastingstelsel zich de laatste 10 jaar heeft ontwikkeld. Lees en huiver.

Zo mensen, het regeerakkoord is uitgevoerd en de verkiezingen zijn geweest, dus nu kan het kabinet zich gaan richten op het hervormen van het belastingstelsel. Lagere lasten op arbeid is het devies. Hoog tijd om even wat ammunitie voor het debat te verstrekken. Op twee manieren: hoe verhouden de belastingen in Nederland zich ten opzichte van ons buitenland?  En twee, hoe heeft ons belastingstelsel zich de laatste 10 jaar ontwikkeld?

De internationale vergelijking

Het effectieve tarief op Kapitaal en Kapitaalinkomen, alleen in Ierland en de Baltische staten is het lager: fransman 1 Het effectieve tarief op dividend en winst, alleen in de Baltische staten is het lager: fransman 2 Het effectieve belastingtarief op Arbeid, Nederland in de kopgroep, net na Zweden: fransman 3 Het effectieve belastingtarief op Consumptie, Nederland net niet in de kopgroep: fransman 4 Het aandeel van belastingen op Consumptie als percentage van de totale belastingopbrengsten, niet erg hoog: fransman 5 Het aandeel van belastingen op Arbeid als percentage van de totale belastingopbrengsten, Nederland bijna kampioen: fransman 6 Het aandeel van belasting op Kapitaal als percentage van de totale belastingopbrengsten, alleen lager in Oost-Europa, maar daar hebben ze dan ook niet zoveel kapitaal: fransman 7

De ontwikkeling door de jaren heen

Tot zover de internationale vergelijking, dan nu de ontwikkeling door de jaren heen. Vanaf 2000 stijgen de effectieve belastingtarieven op arbeid, en dalen ze op kapitaal: fransman 8 Met als gevolg dat het aandeel van Arbeid in de totale belastingopbrengsten stijgt van 49% naar 57% en dat van Kapitaal daalt van 20% naar 14%: fransman 9 Als we inzoomen op de Belasting op Kapitaal, dan zie je dat belastingtarieven op winst en dividend dalen, terwijl die op het kapitaal van huishoudens juist stijgen: fransman 10 De vermogensrendementsheffing is weliswaar hoog en effectief stijgend door de lage rente, maar de belastingen op de eigen woning en ander onroerend goed dalen in die periode: fransman 11 Met name de Wet Hillen (2005) en de verlaging van de overdrachtsbelasting zorgen voor die daling. Overigens geldt de vermogensrendementsheffing voor maar een klein deel van het vermogen. Circa 15% of 450 miljard van het vermogen valt daaronder. De rest van het vermogen zit belastingvrij in Box 1, of tegen laag tarief in Box 2, of belastingvrij in het eigen huis en pensioen. In echte miljarden, ziet die ontwikkeling er voor de belangrijkste belastingen, zonder de premies volksverzekeringen, er zo uit: fransman 12 Als we inzoomen op de belasting op Arbeid, dan zie je dat de stijging helemaal voor rekening komt van mensen in loondienst. Dankzij de uitbreiding van de zelfstandigenaftrek is de belasting voor die groep reuze stabiel: fransman 13

Oud versus Jong

Tenslotte moeten we het eigenlijk nog hebben over de verdeling van de belastingen over oud en jong. Want in Nederland krijg je belastingkorting als je eenmaal met pensioen bent. Ongeacht inkomen of vermogen. Daar heb ik wel eens wat plaatjes van gemaakt in het kader van ‘Nederland Nivelleert’: fransman 14 Zo, nu heeft u de data, kies maar hoe u de belastingherziening zou insteken. De data allemaal zelf bekijken kan hier. -o- Robin Fransman is bereikbaar op Twitter: @RF_HFC