Kooistra veranderde structuur bedrijf

Een week voor zijn dood was Sjoerd Kooistra druk bezig met een wanhopige poging zijn bedrijf te redden. Uit onderzoek van FTM blijkt dat hij nog op 23 juni de structuur veranderde.

In de loop van vorige maand heeft Kooistra ingezien dat zijn gebruikelijke bluf hem niet langer hielp om zijn in geldproblemen verkerende imperium van de ondergang te redden.

 

Zijn advocaat Oscar Hammerstein claimde in de rechtbank niet langer dat de Groningse horecatycoon niets met betalingsachterstanden aan bierbrouwer Heineken te maken had en Kooistra begon zelf met een uitgebreide reddingspoging.

 

Kaap Hoorn
Hij schrijft een groot pand, restaurant Kaap Hoorn aan de Hoornse Plas in Groningen, over op naam van zijn partner Dick Loorbach, buiten bereik van eventuele schuldeisers. Hij verhypothekeert een deel van zijn panden, pompt miljoenen aan privégeld in zijn moederbedrijf Plassania en probeert wanhopig weer met Heineken in gesprek te raken.

Op 23 juni richt hij bij de Kamer van Koophandel bovendien een 'stichting administratiekantoor Plassania' op, die boven zijn bedrijf komt te hangen. Door op die manier zijn aandelen te certificeren poogde Kooistra mogelijk om zijn hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schulden van Plassania te ontlopen bij een eventueel faillissement. De claim van Heineken was op het moment van zijn dood opgelopen tot 24,45 miljoen euro.

 

Volgens de rechter was Kooistra in de oude bedrijfsstructuur persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van Plassania. Om die reden deden deurwaarders in mei al invallen in privépanden van de Groninger om te inventariseren welke goederen eventueel in beslag konden worden genomen als Plassania niet zou kunnen betalen.

 

Reconstructie
Pijnlijk detail: uiteindelijk is de stichting op 30 juni formeel ingeschreven in het handelsregister. Kooistra had twee dagen daarvoor zelf een einde aan zijn leven gemaakt.

FTM reconstrueerde hoe het Kooistra in de laatste maanden voor zijn dood verging en hoe het allemaal zo ver heeft kunnen komen. De reconstructie is te lezen in de Nieuwe Revu die vanaf vandaag in de winkel ligt.

 

stefan@ftm.nl