Kooplustige middenklasse nieuwe motor voor Chinese economie

4 Connecties

Relaties

Aanbestedingen

Locaties

China

Werkvelden

Economie Beleggen
18 Bijdragen

Kijk de cijfers van BMW, Apple en Nike er maar op na: de Chinese consument laat de yuan lekker rollen. Hoe kan het dan dat zoveel beleggers China hebben afgeschreven? Jan Dwarshuis doet dat in elk geval niet.

Het zal u niet ontgaan zijn, de laatste maanden worden de kranten volgeschreven over economische tegenwind vanuit China. Het is waarschijnlijk geen toeval dat de Fed de rente onlangs niet wilde verhogen, wanneer we de zakelijke Chinese schuldenberg in ogenschouw nemen. De VS heeft geen enkele baat bij een sputterende Chinese economie. De hamvraag is of de gemiddelde Chinees gebukt gaat onder alle – door de Westerse media – aangekondigde financiële ellende.

Dronken en depressief

Mr. Market gedroeg zich de afgelopen maanden zoals we hem écht kennen; onder invloed van alcohol en zwaar depressief. Een waslijst aan uitstekende bedrijven werd van de hand gedaan omdat de tweede economie ter wereld op instorten zou staan. Ondergetekende belegt om diverse redenen niet rechtstreeks in China, maar dit betekent niet dat wij er geen exposure hebben. De gehanteerde strategie is dat wij graag de hete kolen door één van onze deelnemingen uit het vuur willen laten halen; omdat zij daar simpelweg veel beter toe in staat zijn.
uitstekende bedrijven werden van de hand gedaan omdat de tweede economie ter wereld op instorten zou staan

BMW, Apple, Nike

De automobielbranche is een aardige graadmeter hoe de economie er daadwerkelijk voorstaat in China. Opvallend is dat bijvoorbeeld zowel Daimler Benz, als BMW meer auto’s verkocht hebben in september dan een jaar geleden. BMW verkocht in China twee procent meer auto’s en in Azië als geheel steeg de verkoop 4,3 procent aldus het persbericht. Als we naar de cijfers van Apple of Nike kijken, zien we eenzelfde beeld, waarbij de Chinese consument steeds meer spendeert. Hoe kan het dan zo zijn dat zoveel beleggers China hebben afgeschreven?

Consumentengedrag Chinezen

Interessant in dit kader is om de kredietverschaffing van de Chinese consument te analyseren. Wellicht tot ongeloof van uw zijde bericht ik u dat deze kredietverschaffing over augustus van dit jaar 13 procent hoger lag dan een jaar geleden. De cijfers over september laten zelfs een stijging zien van 50 procent.
diverse data bevestigen dat de gemiddelde Chinees steeds meer gaat besteden
Ook al trekken buitenlandse investeerders zich terug, diverse data bevestigen dat de gemiddelde Chinees steeds meer gaat besteden. Dit is een belangrijke constatering dat invulling geeft aan een verdere stabilisering van de Chinese economie. Jaren geleden leek het de Zwitsers een goed idee om te proberen de Chinese toerist te enthousiasmeren voor hun bergstaatje; dit hebben ze geweten. Wanneer u door Luzern wandelt weet u genoeg, maar nog frappanter zijn de vooruitzichten. De promotie van de Rigi Bahnen AG heeft een stroom Chinezen op gang gebracht die simpelweg niet meer te stoppen is. De kleine dorpjes rondom de Rigi houden serieus rekening met een verdubbeling van het aantal Chinese bezoekers medio 2020. Wanneer u de Jungfraujoch wilt bezoeken wordt u op de top bijna uit het treintje gezet door een Chinese reisleider. Ik wil er maar mee aangeven dat het de gemiddelde Chinees prima voor de wind gaat en hier komt voorlopig geen einde aan.

Nieuwe middenklasse-economie

De middenklasse in China wordt de drijvende kracht achter een totaal nieuw gedreven economie. Dit proces gaat met horten en stoten, maar krijgt langzaam vorm. Het zal nog vele jaren duren voordat dit fenomeen tot volle wasdom gekomen is. Het is dan ook volstrekt logisch dat veel Westerse bedrijven zich nu al positioneren voor wat er komen gaat. De Zwitsers schrijven China in ieder geval niet af; en ondergetekende ook niet. Rest mij u een goed weekend te wensen.   Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij positie in BMW en geen positie in andere bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.