KPMG international grijpt in: Hommen gaat puin ruimen bij KPMG

6 Connecties

Relaties

partner Andrew Cranston

Personen

Jan Hommen

Organisaties

ING KPMG

Werkvelden

Accountancy
1 Bijdrage

Jan Hommen gaat als nieuwe bestuursvoorzitter KPMG flink overhoop halen. De oud-ING topman wordt ondersteund door de Canadees Andrew Cranston, die wordt gedetacheerd door het internationale hoofdkantoor. 'Hopelijk is het een keerpunt in deze hele situatie.'

Oudgediende Jan Hommen gaat op zijn een-en-zeventigste de uitdaging aan KPMG weer op het rechte spoor te krijgen. Gisteren maakte KPMG bekend dat ze voornemens is Hommen voor maximaal vier jaar te benoemen als de nieuwe bestuursvoorzitter van KPMG. De benoeming moet nog worden goedgekeurd door de AFM - naar verwachting een formaliteit - en door de partners van KPMG zelf. Dat zal gebeuren op 14 juni. Het is de eerste keer dat een buitenstaander wordt benoemd in de Raad van Bestuur van de accountant. Eerder sloot de accountantsorganisatie tegenover Follow the Money al niet uit dat in de toekomst ook buitenstaanders in de Raad van Bestuur zouden plaatsnemen. Ook de Raad van Commissarissen gaat op de schop en zal gaan bestaan uit een meerderheid externen, zo meldt het persbericht. De benoeming van Hommen volgt op het opstappen van Jurgen van Breukelen twee weken geleden. Die vertrok na aanhoudende onthullingen over malversaties rond het omstreden hoofdkantoor van KPMG aan de A9 en privé-investeringen met vastgoed in het Gooi.
'KPMG stond op het punt om te imploderen.'
'Het was natuurlijk echt noodzakelijk om hard in te grijpen,' zegt hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer. 'KPMG stond op het punt om te imploderen. Klanten beginnen te morren. Dat zag je bijvoorbeeld aan DSM, die een clausule in het nieuwe controlecontract opnam dat ze van accountant mocht wisselen als KPMG slecht in het nieuws bleef komen.' Jaap de Keijzer, partner van De Brauw Blackstone Westbroek en speciaal adviseur van de raad van bestuur van KPMG voor anderhalve dag in de week, zal samen met Hommen aan een betere governance blijven werken. Die moet op 1 oktober 2014 af zijn. Hij heeft veel vertrouwen in Hommen meldt hij aan de telefoon. 'Het is prachtig, toch? Hommen is echt de juiste man hiervoor.  Nu is het een kwestie van aan de slag gaan en keihard werken om het vertrouwen weer terug te winnen. Dan zal de tijd leren hoe het uitpakt.Hopelijk is het een keerpunt in deze hele situatie.'

Was KPMG international het zat?

De nieuwe rol van Hommen is niet onverwacht, maar de prominente rol van KPMG international in de omwenteling is echter wél opvallend. De CEO van KPMG international John Veihmeyer levert zelfs het commentaar in het persbericht. 'Jan Hommen is de juiste keuze om KPMG Nederland te leiden. Zijn niet-aflatende focus op kwaliteit en integriteit heeft tot duurzame prestatieverbeteringen van deze ondernemingen geleid.' Maar het aantreden van de man die ING er weer bovenop hielp, was voor KPMG international niet voldoende. De ervaren Chief Operational Officer van KPMG international Andrew Cranston wordt gedetacheerd bij KPMG Nederland om de boel weer op de rit te krijgen. Cranston weet hoe het is om in een omgeving te werken waar integriteit gemeengoed is. Hij werkte ruim 15 jaar voor KPMG  in Rusland en Oost-Europa. Heeft KPMG international daarmee hard ingegrepen in de Nederlandse accountantspolder? De Keijzer is voorzichtig. 'Jan Hommen is een buitenstaander en KPMG international ook. Die zien wat er nodig is en dat is wat de maatschappij ook wil.' De komst van Cranston betekent dat de voertaal voortaan Engels zal zijn.
'Die bewoording zou ik zelf niet kiezen. Maar ik heb wel enig begrip dat die gedachte bij mensen opkomt'
Staat KPMG Nederland nu ook onder curatele van het internationale hoofdkwartier? 'Die bewoording zou ik zelf niet kiezen. Maar ik heb wel enig begrip dat die gedachte bij mensen opkomt,' zegt KPMG-woordvoerder Eric Bouwmeester voorzichtig. 'Er is natuurlijk zeer intensief overleg geweest de laatste tijd. En KPMG international steunt ons volledig in de stappen die we nu nemen.' De betrokkenheid van KPMG international roept tegelijk ook vraagtekens op over het opstappen van bestuursvoorzittervoorzitter Jurgen van Breukelen twee weken geleden. Is ook die stap ingegeven door het internationale hoofdkantoor? Die vraag blijft voorlopig onbeantwoord.

Frijlink stapt op

Al eerder maandag meldde de Telegraaf dat Martine Frijlink op zou stappen als lid van de Raad van Bestuur. Frijlink was sinds juli 2013 verantwoordelijk voor quality & risk management en human resources. Na het vertrek van CEO van breukelen en eind 2013 van de CFO Jaap van Everdingen is Frijlink het derde bestuurslid dat opstapt.  De reden voor haar vertrek lijkt echter van andere aard te zijn dan dat van haar twee mannelijke collega's. Pheiffer: 'Frijlink staat bekend als een zeer kundig iemand die echt verandering wilde. Maar ik geloof dat niet iedereen daar het helemaal mee eens was.' De officiële reden voor het vertrek van Frijlink is in het persbericht niet bekend gemaakt. Ze zou het volgens bronnen niet eens geweest zijn met de gevolgde strategie. Het is nog niet bekend of Frijlink en Jurgen van Breukelen zullen aanblijven als partner bij KPMG, aldus de woordvoerder van KPMG. 'Daar worden nu nog gesprekken over gevoerd. '