KPMG kort op banen en arbeidsvoorwaarden

5 Connecties

KPMG gaat flink korten op haar accountants en consultants. Dit kostenbesparingsplan raakt ook de auto- en reiskostenvergoeding, de beloning en de overurenregeling van het concern.

Dit heeft een woordvoerder van KMPG bevestigd aan Het Financieele Dagblad. Nadere details van de reorganisatieplannen worden niet onthuld aangezien het concept hiervan nu is voorgelegd aan de ondernemingsraad en het UWV.

KPMG behoort tot de grootste vier accountantskantoren in zowel Nederland als de rest van de wereld. Andere leden van The Big Four zijn:  Deloitte, PricewaterhouseCoopers en Ernst & Young. Dit kwartet is hofleverancier als het gaat om boekhoudkundige en adviserende dienstverlening ten overstaan van de grote bedrijven.

De afgelopen vier jaar kijken deze grote accountantsorganisaties tegen een uiterst geringe groei aan van de omzet en winst. Was er tot 2008 nog sprake van groei in de dubbele cijfers, nu zit er niet meer in dan luttele procenten per jaar. Dit komt vooral omdat de klanten van de accountants- en adviesorganisatie forse druk zetten op de prijzen en daarmee op het resultaat, zo schrijft Het Financieele Dagblad.

 

Geflatteerde winstcijfers

Begin dit jaar kwam KPMG naar buiten met jaarcijfers over het boekjaar 2010-2011, die nog een omzetgroei lieten zien van 4 procent tot een half miljard euro. Tegelijkertijd daalde de winst met bijna een kwart tot 90 miljoen euro.

 

En zelfs die zijn nog enigszins geflatteerd aangezien de in 2010 gerealiseerde verkoop van het hoofdkantoor van KPMG erin zijn verwerkt. Zou deze transactie gecorrigeerd worden, dan is de winst gelijk gebleven in vergelijking met het jaar daarvoor. Anders gezegd: sinds twee jaar schrijft KPMG amper zwarte cijfers.

Geen enkele functielaag wordt ontzien

Het kostenbesparingsplan van KPMG krijgt onder meer vorm door uitbesteding van activiteiten naar lage-lonen-land India. Voor een deel gaat het om rekenwerk dat onderdeel is van de accountantscontrole. Ook de activiteiten van stafafdelingen zijn genomineerd voor uitbesteding.

Een zegsman van KPMG wilde tegenover het FD evenwel niet zeggen hoeveel arbeidsplaatsen er zijn gemoeid met deze uitbesteding. Maar zeker is wel dat geen enkele functielaag binnen het accountants- en adviesconcern wordt ontzien, zo meldt een ingewijde aan de zakenkrant.

 

Korte metten met overurenregeling
Daarnaast gaat er bij KPMG het mes in bij de arbeidsvoorwaarden. De lonen worden weliswaar nog niet bevroren, maar loonsverhoging wordt eerder uitzondering dan regel.

 

Tevens maakt KPMG korte metten met de vaak lucratieve overurenregeling voor accountants. Accountants draaien traditioneel in de eindfase van de controle van de jaarrekeningen veel overuren en worden daarvoor met extra geld gecompenseerd. Tegelijkertijd met het afschaffen van de overurenregeling probeert KPMG het aantal overuren dat gedraaid moet worden terug te schroeven.


Verder versobert KPMG de regelingen voor auto- en reiskosten. Zo gaat de vergoeding voor een leaseauto omlaag. Accountants respectievelijk consultants die desondanks in een bovenmodale leasebak willen blijven rijden, moeten dit voortaan zelf ophoesten.

 


Opgelaaide maatschappelijke kritiek

De huidige markt zit KPMG en de andere drie advies- en accountantsgiganten sowieso niet mee. Naast toegenomen druk op de tarieven vanuit de klanten, kampt The Big Four ook met stijgende kosten voor compliance en kwaliteitsverbetering van de controle.

 

Deze maatregelen hebben KPMG en diens drie grote concurrenten wel moeten nemen als reactie op de opgelaaide maatschappelijke kritiek aan hun adres nadat de financiële crisis in 2008 was uitgebroken.

 

Forse kritiek op eerdere controles

En dan staat er nog flink wat open op de rekening van KPMG. Zo hangt het kantoor een claim van beheermaatschappij M&R de Monchy boven het hoofd. M&R de Monchy stelde tegenover de rechter dat het niet tot aankoop van Jumbo zou zijn overgegaan als de jaarrekening de werkelijkheid op de juiste manier had weergegeven. KPMG zou als controlerende instantie hier tekort zijn geschoten.
 

Verder ligt KPMG ook onder vuur vanwege eerdere controles. Zo heeft het accountantskantoor de boeken altijd keurig gecontroleerd van Weyl, de grootste runderslachterij van Nederland. Maar inmiddels wordt het bestuur van Weyl verdacht van fraude en is het bedrijf failliet gegaan. De curator heeft via de rechter KPMG gedwongen het controledossier af te staan.
  

En, alsof het nog niet genoeg is, krijgt KPMG ook nog forse kritiek voor haar rol bij de controle van de jaarrekening van de door fraude en financieel wanbeleid wankelende woningbouwcorporatie Vestia.

 

(L)