FTM verdiept zich sinds 2013 de wijze waarop grote banken in Nederland vele duizenden ondernemers in het MKB met rentederivaten opzadelde. Complexe financiële producten waarvan MKB’ers niet begrepen wat voor schadelijke uitwerking ze konden hebben. Dat had voor vele ondernemers desastreuze gevolgen. FTM drong door tot de kleinste details van deze grote misstand in de financiële sector. De serie artikelen vormt ook het langst lopende dossier op FTM. Lees meer

FTM zat meer dan 3 jaar de banken op de hielen en er ligt nu een oplossing.

Banken verkochten derivaten niet alleen aan woningcorporaties als Vestia, maar ook op grote schaal aan kleine ondernemers waarvan iedereen wist dat zij een verwaarloosbare kennis hadden van complexe financiële producten. Wilden die ondernemers uit het MKB opeens zo graag derivaten als renteswaps afnemen? Nee, ze werden daar in vele gevallen toe gedwongen. Geen renteswap, geen lening, zo luidde een voornaam verkoopargument van de bankiers. Langzaam beginnen de nadelige gevolgen van deze verkooppraktijken duidelijk te worden. De rentederivaten blijken voor duizenden ondernemers het equivalent van wat de woekerpolis ooit voor consumenten waren. De grote vraag is: wat nu? Worden de banken tot de verantwoording geroepen of wordt het probleem vooruit geschoven en moeten benadeelde MKB'ers - net als woekerpolis-slachtoffers - eindeloos wachten op een halfbakken oplossing of zal de rechtspraak een vroegtijdig vonnis vellen? FTM volgt sinds 2013 deze kwestie op de voet en dringt door tot de voornaamste details. Het dossier en de lezers en experts die er in de afgelopen jaren hun bijdrage aan leverden, vormt een rijke bron aan kennis.

76 artikelen

Kredietbeoordelaar Moody's onderzoekt mogelijk gat in balans Rabobank

Kredietbeoordelaar Moody's onderzoekt of de solvabiliteit van Rabobank wel klopt, na ontvangst van een brief van de Stichting Renteswapschadeclaim. Rentederivaten verkocht aan het mkb slaan mogelijk een gat in de balans, zo stelt de Stichting.

In een pas verstuurde brief aan kredietbeoordelaars S&P en Moody's – ingezien door FTM – stelt de Stichting Renteswapschadeclaim dat Rabobank zijn solvabiliteit beter voorstelt dan die werkelijk is door een krediet van circa 10 miljard euro van de balans te houden. Moody's onderzoekt de zaak, zo heeft de kredietbeoordelaar aan de Stichting bevestigd. Het gaat hierbij om krediet dat is verstrekt als dekking voor de negatieve waarde van renteswaps. Daarmee geeft Rabobank invulling aan haar wettelijke verplichting om erop toe te zien dat de klant over voldoende middelen beschikt om de negatieve waarde te kunnen afrekenen met de bank (de 'marginverplichting') indien nodig. Die situatie doet zich voor als de lening en swap voortijdig moeten worden beëindigd. De klant betaalt dan een afkoopsom, waarvoor dus dekking moet bestaan.

Afgesproken Bedrag

Rabobank heeft bevestigd dat er sprake is van krediet (het 'Afgesproken Bedrag') en erkent desgevraagd dat het niet op de balans staat. Maar volgens Rabo is dat ook niet nodig is, omdat het 'geen daadwerkelijke verstrekking van een geldbedrag inhoudt'. Over de precieze werking van de marginverplichting bij rentederivaten bestaat veel onduidelijkheid. In contracten is nooit vermeld dat Rabobank krediet verstrekte. Voor klanten was vaak niet helder dat de bank om meer zekerheden moet vragen als de negatieve waarde toeneemt ('margin call').

17.000 swaps

Er zijn ruim 17.000 renteswaps verkocht aan het niet-professioneel mkb bij circa 30 miljard aan leningen. Rabobank is marktleider met ongeveer 8.000 swaps. Door de sterk gedaalde rente bedraagt de negatieve waarde van de swaps een geschatte drie miljard euro. De verkoop heeft geleid tot onrust onder dat mkb. Na bemoeienis van de minister van Financiën Dijsselbloem zijn banken bezig met de herbeoordeling van klantdossiers en is er bij geschillenbeslechter Kifid een loket geopend voor klachten over rentederivaten. Tegelijkertijd lopen er veel procedures tegen Rabobank en andere banken waarin klanten om schadevergoeding vragen. Lees hier meer achtergronden: Wist de top van Rabobank wel wat rentderivaten zijn?