Kredietbeoordelaar Moody's onderzoekt of de solvabiliteit van Rabobank wel klopt, na ontvangst van een brief van de Stichting Renteswapschadeclaim. Rentederivaten verkocht aan het mkb slaan mogelijk een gat in de balans, zo stelt de Stichting.

  In een pas verstuurde brief aan kredietbeoordelaars S&P en Moody's – ingezien door FTM – stelt de Stichting Renteswapschadeclaim dat Rabobank zijn solvabiliteit beter voorstelt dan die werkelijk is door een krediet van circa 10 miljard euro van de balans te houden. Moody's onderzoekt de zaak, zo heeft de kredietbeoordelaar aan de Stichting bevestigd. Het gaat hierbij om krediet dat is verstrekt als dekking voor de negatieve waarde van renteswaps. Daarmee geeft Rabobank invulling aan haar wettelijke verplichting om erop toe te zien dat de klant over voldoende middelen beschikt om de negatieve waarde te kunnen afrekenen met de bank (de 'marginverplichting') indien nodig. Die situatie doet zich voor als de lening en swap voortijdig moeten worden beëindigd. De klant betaalt dan een afkoopsom, waarvoor dus dekking moet bestaan.

  Afgesproken Bedrag

  Rabobank heeft bevestigd dat er sprake is van krediet (het 'Afgesproken Bedrag') en erkent desgevraagd dat het niet op de balans staat. Maar volgens Rabo is dat ook niet nodig is, omdat het 'geen daadwerkelijke verstrekking van een geldbedrag inhoudt'. Over de precieze werking van de marginverplichting bij rentederivaten bestaat veel onduidelijkheid. In contracten is nooit vermeld dat Rabobank krediet verstrekte. Voor klanten was vaak niet helder dat de bank om meer zekerheden moet vragen als de negatieve waarde toeneemt ('margin call').

  17.000 swaps

  Er zijn ruim 17.000 renteswaps verkocht aan het niet-professioneel mkb bij circa 30 miljard aan leningen. Rabobank is marktleider met ongeveer 8.000 swaps. Door de sterk gedaalde rente bedraagt de negatieve waarde van de swaps een geschatte drie miljard euro. De verkoop heeft geleid tot onrust onder dat mkb. Na bemoeienis van de minister van Financiën Dijsselbloem zijn banken bezig met de herbeoordeling van klantdossiers en is er bij geschillenbeslechter Kifid een loket geopend voor klachten over rentederivaten. Tegelijkertijd lopen er veel procedures tegen Rabobank en andere banken waarin klanten om schadevergoeding vragen. Lees hier meer achtergronden: Wist de top van Rabobank wel wat rentderivaten zijn?

  Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

  Over de auteur

  Jan-Hein Strop

  Gevolgd door 532 leden

  Freelance financieel-economisch journalist met grote belangstelling voor de werking, macht en gedrag van bank & verzekeraar.

  Volg Jan-Hein Strop
  Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
  Annuleren
  Dit artikel zit in het dossier

  Derivaten in het MKB

  Gevolgd door 427 leden

  FTM verdiept zich sinds 2013 de wijze waarop grote banken in Nederland vele duizenden ondernemers in het MKB met rentederivat...

  Volg dossier