Beeldbewerking door Luuk van der Sterren

Een goed gesprek over de Europese Unie komt maar niet van de grond. Follow the Money wil daar verandering in brengen. Samen met jou. Wat willen we met Europa? Dit dossier is een eerste aanzet voor een gesprek over een andere Europese Unie. Lees meer

Iedereen heeft er een mening over, maar een echt gesprek over de Europese Unie wordt nauwelijks gevoerd. En dat is jammer, want het voortbestaan van de Unie is niet zo vanzelfsprekend als het ooit was. Niet alleen de eenheidsmunt euro wankelt, het hele Europese project zelf dreigt als een kaartenhuis ineen te zakken. Het uiteenvallen van de EU zou enorme gevolgen voor elke Nederlander – en elke Europese burger – hebben. Die angst lijkt politici en beleidsmakers te verlammen. Discussies over de EU worden doodgeslagen met  apocalyptische visioenen, van zowel voor- als tegenstanders. 

Tegelijk is het duidelijk dat dit niet het Europa is waarvan gedroomd werd. Europese samenwerking blijkt in de praktijk vaak een ondoorzichtig spel van lobby's en achterkamertjespolitiek. De parlementaire controle daarop is gebrekkig. 'Brussel' is bijna synoniem geworden met bureacratie, spilzucht, gesjoemel, bemoeizucht, zelfverrijking en zelfs corruptie. 

Bij veel burgers in alle lidstaten leeft het gevoel dat de voordelen van de Unie niet langer opwegen tegen de nadelen. Dat zij in wezen niet zoveel aan de EU hebben en dat het een moloch is die over hun identitieit heenwalst. Een Unie die de economische voordelen vooral sluist naar grote ondernemingen. 'Een verzorgingsstaat voor multinationals', zoals onze columnist Christiaan Vos dat noemde.

Is het mogelijk om de EU op zo'n manier te hervormen dat niet grote, multinationale ondernemingen het meest profiteren van de Europese samenwerking –  maar de Unie de belangen van de Europese burger dient? Zo ja, hoe dan? En zo nee, hoe gaan we dan wél verder? Daarover willen we op Follow the Money samen met jou een constructief gesprek voeren. We willen dat doen met behulp van ons panel Europa, wat nu? Op die plek zullen we je onder meer vragen stellen en kunnen we het gesprek met elkaar voeren.

54 artikelen

Beeldbewerking door Luuk van der Sterren © CC0 (Publiek Domein)

Is de Europese Unie democratisch, of juist niet? In de serie ‘Europese democratie?’ kijken we naar de invloed van burgers op ‘Brussel’. Heeft Nederland te veel macht weggegeven? Wat hebben burgers nog te zeggen in Europa? In deze laatste aflevering hebben we het over de meest essentiële vraag: kunnen burgers volgen wat er in de EU gebeurt?

Europese wetgeving komt tot stand via een stapsgewijs proces: de Europese Commissie doet een voorstel, het Europees Parlement neemt een standpunt in en de gezamenlijke lidstaten doen dat ook. Dan moet er een compromis gevonden worden waarmee iedereen kan leven. Zo komen we bij het minst bevraagde onderdeel van de Europese beleidsmachine: de onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement, waar achter gesloten deuren veel beslissingen vallen. Dit onderdeel is zo onbekend dat zelfs over de naam discussie bestaat: is het een trialoog of een triloog? En als er zo wordt besloten, kunnen burgers het dan nog wel volgen?

Bekijk ook de eerdere afleveringen:

Aflevering 1. Heeft Brussel iets te zeggen over vluchtelingen?

Aflevering 2. Hoeveel macht heeft Brussel over de EU-landen?

Aflevering 3. Maakt één stem voor de dieren het verschil?

Aflevering 4. Wat doet het Europees Parlement met massaal protest?