Kunnen Grieken Duitsers worden?

Thomas Friedman buigt zich over het culturele vraagstuk

Grieken hebben zich sinds 2002 gelaafd aan de euro-olie. Waar ze in de jaren negentig nog bezig waren om hun economie te moderniseren, hebben zijn ze sinds de toetreding tot de Europese muntunie achter over gaan hangen en hebben ze de poten op tafel gegooid. In de New York Times maakt columnist Thomas Friedman een scherpe analyse van de enorme kansen die de Grieken het afgelopen decennium hebben gemist en stelt hij vast dat er een grote culturele ommezwaai dient plaats te vinden, willen ze ooit in staat zijn om hun schulden af te betalen.

Redactie
Redactie
Gevolgd door 621 leden