Lady Lynn is heel erg voor ‘inclusive capitalism’

Lady Lynn Forester de Rothschild is met haar man Sir Evelyn één van de belangrijkste aandeelhouders van het journalistieke powerhouse The Economist. De geboren Amerikaanse meent dat het huidige kapitalistische systeem grote gebreken vertoont en doet daar wat aan.

Het nieuws hing al weken in de lucht. Nadat vorige maand het journalistieke instituut the Financial Times aan het Japanse uitgeefconcern Nikkei werd verkocht, klonken onmiddellijk de geluiden dat ook het journalistieke powerhouse The Economist in de etalage stond. Uitgeefconcern Pearson - eigenaar van FT en grootaandeelhouder van The Economist - had besloten zich vooral op onderwijsactiviteiten te concentreren. Woensdag werd de verkoop van The Economist officieel bekend. Pearson verkoopt haar 50 procent belang in het wereldwijd verspreide magazine voor 469 miljoen pond (658 miljoen euro).

Machtige families

Interessant is vooral wie het belang van Pearson gaat overnemen. Dat werd niet de Amerikaanse Hearst Group - onder andere eigenaar van het Nederlandse zakenblad Quote. De gesprekken met Hearst ketsten af waardoor enkele bestaande aandeelhouders hun belang in The Economist konden uitbreiden. Die aandeelhouders bestaan voornamelijk uit zeer vermogende families. De Italiaanse familie Agnelli - eigenaren van Fiat, en Lynn Forester de Rothschild met haar echtgenoot Evelyn. De Agnelli’s bezaten via hun investeringsvehikel Exor al 4,7 procent van The Economist, het belang wordt uitgebreid naar 30 procent. Het echtpaar Lynn en Evelyn de Rotschild hadden al een aanzienlijk belang: 21 procent. Lynn Forester de Rothschild zit ook in de board of directors van The Economist Group. Andere aandeelhouders zijn de vermogende Britse families Cadbury (chocolade) en Schroder (vermogensbeheer). Omdat The Economist Group de overige aandelen zelf inkoopt, wordt het belang van deze drie familie's evenredig uitgebreid. Enkele machtige en zeer elitaire aandeelhouders verwerven dus meer aandelen in misschien wel het belangrijkste economische tijdschrift ter wereld. Het blad waakt sinds zijn oprichting in 1843 angstvallig over zijn eigen onafhankelijkheid en deze ook wordt gewaarborgd door een groep van belangenbehartigers (trustees) van het bedrijf. Toch zal met name de vergroting van het belang van de familie De Rothschild voor de vele liefhebbers van complotten een reden zijn om het tijdschrift voor altijd te negeren.

Geen aristocratisch bloed

Echter, Lady Lynn Forester de Rothschild mag geen typische telg uit het roemrijke, tevens beruchte De Rothschild geslacht worden genoemd. Hoewel ze een adellijke titel draagt en met enige regelmaat bij de Britse koningin op Buckingham Palace te gast is, stroomt er geen druppel aristocratisch bloed door haar aderen. Lynn Forester (1954) groeide op in een middenklasse gezin in New Jersey en wat vooral velen tot de verbeelding spreekt: ze werd al op eigen kracht rijk voordat ze met de zilveren theelepel in de mond geboren en inmiddels bejaarde Sir Evelyn de Rothschild (1931) in het huwelijk trad.
Lady Lynn werd op eigen kracht rijk voordat ze met de bejaarde Evelyn de Rothschild in het huwelijk trad
Lynn Forester was oprichtster van meerdere ondernemingen en verdiende midden jaren negentig van de vorige eeuw een vermogen aan de verkoop van het mobiele telefoniebedrijf TPI uit Puerto Rico. Eind jaren negentig stapte ze met haar bedrijf Firstmark in de draadloze breedbandcommunicatie. Ze verkocht haar belang en trok naar Europa om het plan daar nogmaals in de praktijk te brengen. In die periode komt ze haar Nederlandse evenknie tegen.

World Online

In 1999 wordt haar bedrijf voor tien procent eigendom van het Nederlandse door Nina Brink opgerichte en geleide internetbedrijf World Online. Net als World Online-oprichtster Nina Brink (thans Storms geheten), omarmde Forester een Pan-Europese strategie voor haar bedrijf. Brink zat in die tijd ook in de gewichtige board of directors van Firstmark. Forester wist eerder al grote mannelijke zwaargewichten te strikken voor haar board. Daaronder heren als Nathan Myhrvold (de toenmalige CTO van Microsoft) en oud-politicus Henry Kissinger die haar eerder op de Bilderberg-conferentie van 1998 aan haar latere echtgenote Sir Evelyn de Rothschild zou voorstellen. De Rothschild, die net als Kissinger en later Brink zitting in haar board nam, zou haar daarmee ook haar adellijke titel bezorgen. Aardig detail: Evelyn de Rothschild was op zijn beurt ook weer nauw betrokken bij de aanvankelijk vergeefse avances die de zakenbank ABN Amro Rothschild gedurende het grootste deel van 1999 maakte richting World Online. De Nederlands-Britse zakenbank wilde heel graag grote deals doen met World Online, dat in maart 2000 onder begeleiding van ABN Amro Rothschild een groot beursdebacle werd, maar werd lang door Brink afgewezen. Afwijzing is niet iets dat op de agenda van self made Lady Lynn staat. Het netwerk van de bekoorlijke en succesvolle Forester was ook al voor haar relatie met De Rotschild al zeer imposant te noemen. Zo was ze als intieme vriend van het echtpaar Bill en Hillary Clinton bepaald geen onbekende in het Witte Huis.

Falend kapitalistisch systeem

Opmerkelijk is vooral de wijze waarop Forester de Rothschild zich de laatste jaren maatschappelijk inzet. Hoewel ze zeer vermogend is en zich al geruime tijd in de hoogste en machtigste kringen beweegt, zegt ze een criticus te zijn van het huidige kapitalistische systeem dat volgens haar grote groepen van mensen buitensluit. Ze realiseert zich dat de gebeurtenissen na de val van Lehman Brothers de barsten in het systeem duidelijk zichtbaar hebben gemaakt en ze onderkent de grote verschillen in welvaartstoename die sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw in de verschillende sociale klassen zijn opgetreden. In een interview dat in december 2012 tijdens het The Economist’s World in 2013 Gala Diner werd afgenomen, vergeleek de welbespraakte Forester de Rothschild het (Amerikaanse) kapitalistische systeem met een appartementenblok dat ooit door heel de wereld werd begeerd, maar nu onder achterstallig onderhoud gebukt gaat en voor een belangrijk deel onder water staat. Bovenin het gebouw bevinden zich de inmiddels met hekken omgeven appartementen die nog steeds van alle luxe zijn voorzien, beneden in het natte deel zitten zij die zich de huur van aftandse woning nauwelijks meer kunnen veroorloven. En de lift in het gebouw is stuk.     Met het familiefonds van haarzelf en haar man – het E. L. Rothschild investeringsfonds – is ze de aanjager van de Coalition for Inclusive Capitalism. Met haar initiatief – dat uitdrukkelijk een geheel particuliere aangelegenheid is - wil ze als het ware de lift in het appartementenblok weer repareren en het kapitalistische systeem weer in de goede richting helpen duwen. De conferenties die sinds 2013 werden georganiseerd hadden veel weg van een mini-World Economic Forum. Op de zeer exclusieve gastenlijst van de Inclusive Capitalism conferentie stonden naast (ex) wereldleiders en vele prominenten als Bill Clinton, prins Charles en Christine Lagarde (IMF) ook vele topbestuurders van investeerdersfondsen die in 2014 bij elkaar ruim 2.500 miljard euro aan belegd vermogen vertegenwoordigden. Daaronder in 2015 ook Nederlanders als Tom de Swaan (voorheen ABN Amro, thans werkzaam voor de Zwitserse verzekeraar Zürich), Lars Dijkstra (Kempen Capital Management) en de voormalig Shell-baas Jeroen van der Veer (voorzitter RvC van ING).

PR-praatje

Hoewel zachter, eerlijker en toegankelijker maken van het kapitalistische systeem als een nobel streven mag worden gezien, werd het initiatief Inclusive Capitalism in mei 2014 door onderzoeksjournalist en wetenschapper Nafeez Ahmed op de website van The Guardian volledig gefileerd. Ahmed bracht de bedoelingen van Forester de Rothschild terug tot een zeer goed verzorgd pr-praatje dat bedoeld was om de belangen van de heersende elite en grote corporate bedrijven te behartigen en de perceptie van een falend kapitalistisch systeem te managen.
'Its proposed reforms therefore amount to token PR moves to appease the disenfranchised masses'
‘While the self-reflective recognition by global capitalism's leaders that business-as-usual cannot continue is welcome, sadly the event represented less a meaningful shift of direction than a barely transparent effort to rehabilitate a parasitical economic system on the brink of facing a global uprising,’ schreef Ahmed. En: ‘Its proposed reforms therefore amount to token PR moves to appease the disenfranchised masses. Consequently, they fail to address the very same accelerating profit-oriented systemic risks that will lead to another financial crash before decade's end.’ Ahmed richtte zijn pijlen ook nadrukkelijk op de denktank waarmee Forester de Rothschild zich had verbonden: de Henry Jackson Society (HJS). Volgens Ahmed is HJS een neoconservatieve, xenofobe club van mensen waar weinig nobels van viel te verwachten.

Robbertje vechten

Daar kwam Lady Lynn zelf ook achter toen ze kort na de conferentie in mei 2014 stevig met de Henry Jackson Society in aanvaring kwam en naar de rechter stapte om een bedrag van 187 duizend pond terug te eisen. Uit de dagvaarding bleek dat Lady Lynn zich beklaagde over de wijze waarop HJS met de door haar en haar man geschonken gelden omging waardoor een ‘vertrouwensbreuk’ was ontstaan. ‘They will pursue this case to trial unless the society decides to resolve this unfortunate dispute to our clientscomplete satisfaction,’ zei haar advocaat tegen the Telegraph. Ze liet daarmee zien dat ze weliswaar een zachtere vorm van kapitalisme voorstaat, maar dat zulks niet wil zeggen dat iemand per se een goed robbertje vechten uit de weg moet gaan.