Landis bewindvoerders veroordeeld

2 Connecties
0 Bijdragen

Na jaren procedures veroordeelt de rechter de commissarissen van Landis, een kind van de technologiebubbel, tot betaling van een boete van 25 miljoen euro.

Tien jaar na het faillissement van ICT-concern Landis concludeert de rechter dat de oud-bestuurders en commissarissen hun taken onbehoorlijk hebben uitgevoerd en een boete van 25 miljoen euro zijn verschuldigd. In 2007 oordeelde de curatoren al dat er sprake was van wanbeleid. In 2011 oordeelde de ondernemingskamer al dat er sprake was van wanbeleid bij Landis. Dit opende de deur voor een civiele bodemprocedure.

 
Landis had de ambitie om ‘the leading value added networking distributor troughout Europe’ te worden. In haar wilde expansie drang werden dure overnames gedaan in de veronderstelling dat beleggers bereidt waren steeds hogere prijzen te betalen voor Landis aandelen. Het was volgens de curatoren slechts een kwestie van tijd voor dit fout zou gaan. 
 
Landis krikte bovendien de winst met boekhoudkundig kunst- en vliegwerk kunstmatig op. Zo werd in 2001 volgehouden dat er een winst van 19,4 miljoen euro zou worden geboekt, terwijl dit in werkelijkheid een verlies van  52 miljoen euro was. Toen dat uitkwam werden kredietlijnen opgezegd en stortte het bedrijf in. 
 
Ernst & Young partner Henk Smits werd in 2010 door het tuchtcollege veroordeeld tot een schorsing van een half jaar. Een schorsing die weinig praktische uitwerking had, want Smits was toen al ruim acht jaar met pensioen. In maart van dit jaar werd deze uitspraak definitief. De VEB is nog in gesprek met Ernst & Young over een mogelijke schikking. 
 
De boete voor de bestuurders en commissarissen is nog niet definitief. De rechtbank heeft de bestuurders en toezichthouders veroordeeld tot het vergoeden van de schade tot het bedrag van het faillissementstekort, verminderd met €3 mln. De curatoren schatten het tekort op circa 45 miljoen euro. In een schadestaatprocedure wordt nog bepaald hoeveel er exact betaald moet worden. Vooruitlopend hierop veroordeelt de rechtbank bestuurders en commissarissen in ieder geval al om samen 25 miljoen euro aan de curatoren te betalen.