Levensverzekeraars in de knel

3 Connecties

Onderwerpen

Levensverzekeraar Financiële sector

Organisaties

AEGON

De levensverzekeringsbranche heeft het lastig. Toenemende concurrentie, een woekerreputatie, nieuwe regelgeving en lage rentes spelen de sector parten.

Na 5 jaar crisis staat het verdienmodel van levensverzekeraars ernstig onder druk. “De introductie van banksparen en het verminderde vertrouwen in de sector veroorzaken een dalende trend in de verkoop van nieuwe individuele levensproducten,” schreef DNB gister. Was het technisch resultaat van levensverzekeraars in 2008 nog zwaar negatief door tegenvallende beleggingsopbrengsten, inmiddels zijn de resultaten al twee jaar licht negatief door meer structurele factoren. Sinds 2010 worden er bijvoorbeeld meer uitkeringen gedaan dan er premies worden ontvangen.
De negatieve ontwikkeling op de levensverzekeringsmarkt komt niet onverwacht. In 2009 bracht Atos Consulting een rapport uit waarin het stelde dat er ‘creatieve vernietiging’ zou plaatsvinden op de levensverzekeringsmarkt. DNB zelf waarschuwde ook al diverse keren voor de gevaren voor levensverzekeraars. ‘Overleven,’ zo stelde DNB in 2010. ‘Is de grootste uitdaging voor Nederlandse verzekeraars.’

De woeker reputatie

De reputatie van verzekeraars als financiële carnivoren die Nederlanders hebben opgezadeld met zinloze doch dure producten speelt de sector parten. Verzekeraars zien het liefst dat de woekerpolisaffaire zo snel mogelijk uit het collectieve geheugen verdwijnt. "Die affaire achtervolgt ons nog iedere dag,” zei AEGON communicatiedirecteur Jan Driessen onlangs in het vakblad van het Verbond van Verzekeraars. “Ik trek steeds minder het boetekleed aan; de tijd is rijp om er een vette streep onder te zetten.” Waarbij hij later in het interview nog opmerkt dat ‘die producten ooit in de markt zijn gezet met de beste bedoelingen.’
De afwikkeling van de woekerpolisaffaire is echter nog niet voorbij. Het is een publiek geheim dat verzekeraars, bang als ze zijn voor precedentwerking, ‘op de gang’ schikken met woekerpolis slachtoffers die geen genoegen nemen met de huidige compensatieregelingen en de aanval kiezen. In de Panorama werden onlangs drie voorbeelden gegeven van slachtoffers die hun poot stijf hielden en uiteindelijk flinke bedragen aan compensatie konden opstrijken.
Het vertrouwen in verzekeraars is nog lang niet teruggekeerd. Volgens het eigen onderzoek van het Verbond van Verzekeraars neemt het vertrouwen in verzekeraars al ruim vier jaar op rij af. In de jaarlijks uitgebrachte ‘Customer Performance Index’ van de Rijksuniversiteit Groningen bezetten levensverzekeraars al jaren de lagere regionen. Met Driessen’s AEGON op de allerlaatste plek.
Resultaat is dat de verkoop van levensverzekeringen in Nederland, door de slechte reputatie, maar ook door de opkomst van banksparen, is ingestort. De productie van levensverzekeringen is teruggelopen van €8 miljard in 2006 naar ongeveer €4 miljard in 2011. In het eerste half jaar van 2012 daalde de productie van nieuwe levensverzekeringen opnieuw met maar liefst 19 procent ten opzichte van 2011.

Storm op komst

Er ligt nog meer ellende in het verschiet voor de levensverzekeringssector. Het provisieverbod dat in 2013 wordt ingevoerd zal de rol van het intermediair veranderen van verkoopkanaal voor verzekeraars naar meer onafhankelijk adviseur van de klant. De voorgenomen aanpak van de hypotheekrenteaftrek gaat de verkoop van hypotheken met een levensverzekering nog verder beperken. En per 1 januari 2014 komt er een nieuw solvabiliteitsregime (Solvency II) voor verzekeraars. Uit tests van DNB blijkt dat de solvabiliteitsbuffer bij de nieuwe regelgeving ruwweg zal dalen van €47,5 miljard naar €40 miljard.
Daar komt nog bij dat de lage rente en de hogere levensverwachtingen de verplichtingen van verzekeraars, net als bij een pensioenfonds, groter maken, waardoor de solvabiliteit verder onder druk komt te staan. Ondanks deze hobbels op de weg verwacht een verzekeraar als AEGON per 2015 een rendement van 10-12 procent op hun aandelen te kunnen geven.

Pensioenmarkt

Een mogelijke redding voor de levensverzekeringsbranche is de pensioenmarkt. ‘There are hundreds of pension funds here of which it is clear that they either have to merge because they are too small or they have to transfer their liabilities to insurance companies,’ vertelt AEGON CEO Alex Wynaendts in een conference call met analisten. De steeds striktere regelgeving bij pensioenfondsen, bijvoorbeeld over de deskundigheid van bestuurders, maakt het lastiger een klein pensioenfonds te beheren.
De overstap naar verzekeraars zal echter pas echt op grote schaal plaatsvinden als de dekkingsgraden weer richting 100 procent bewegen. ‘What I see happening is that once hopefully markets improve somewhat and the coverage ratios get closer to the 100 then you will see a pickup of activity,’ zegt Wynaendts. Pensioenfondsen met verplichtingen die groter zijn dan hun bezittingen moeten bijstorten als ze hun pensioenregeling over willen dragen aan een verzekeraar. Hierdoor is het op dit moment nog niet aantrekkelijk om over te stappen naar een verzekeraar.
Zo gauw de markt echter aantrekt staat AEGON klaar om pensioenregelingen over te nemen. Voor een redelijke prijs uiteraard. ‘We only want to sell products where we make our margins,’ aldus de AEGON-ceo.
Jesse Frederik
Jesse Frederik
In de zomer van 2011 ontvingen we per email een open sollicitatie van de 22-jarige Jesse Frederik uit Nijmegen die zichzelf o...
Gevolgd door 57 leden