Libor van Londen naar Parijs

2 Connecties

Relaties

Libor

Organisaties

Europese Commissie

De Europese Commissie wil dat er meer toezicht komt op prijsbenchmarks als LIBOR en EURIBOR. Gevolg is dat Libor voortaan in Parijs zal worden vastgesteld.

De Europese Commissie is van plan het toezicht op honderden prijsbenchmarks te verscherpen, zo blijkt uit een uitgelekt conceptplan ingezien door de Financial Times. Aanleiding is een reeks aan schandalen met betrekking tot deze prijsankers, waarvan de manipulatie van LIBOR ongetwijfeld de grootste is.

LIBOR is een rentebenchmark die dient als de basis voor vele biljoenen aan swap- en leningcontracten.Tot nog toe is de British Banking Association verantwoordelijk voor het vaststellen van LIBOR. Zij vragen elke dag aan een panel van banken een peiling in te vullen over de actuele interbancaire rentestand. Grote misstanden kwamen aan het licht toen bleek dat de panelbanken peilingen invulden die hun eigen handelsposities ten goede kwamen.

In het voorstel van de Europese Commissie gaat de Europese financieel toezichthouder ESMA zich bekommeren over LIBOR en EURIBOR. Deze krijgt de mogelijkheid documenten en handelsinformatie op te vragen, handel op basis van een bepaalde benchmark op te schorten en activa te bevriezen. Libor wordt hierdoor  niet langer in Londen, maar in Parijs vastgesteld. Een klap in het gezicht van George Osborne, de Britse minister van financiën.

Het voorstel van de Europese Commissie beslaat echter ook andere belangrijke prijsankers zoals grondstofbenchmarks. In de afgelopen weken kondigde de commissie al aan dat ze bezig is met een onderzoek naar de manipulatie van grondstoffenbenchmarks. Deze benchmarks worden door grote uitgevers gepubliceerd, maar zijn volledig ongereguleerd. Ook hier komt verscherpt toezicht op.