'Liegende rechter wacht bloedbad'

In een van de vele zittingen in de zaak rond 'liegende rechter' Hans Westenberg, was vandaag de beurt aan advocaat Hugo Smit. Hij claimt 2,7 miljoen euro van Westenberg en de Staat. “Hij heeft alle ellende veroorzaakt.”

Confrère Smit zag geen lullige partijen aan de andere kant van de zaal zitten, vandaag bij de zitting in Amsterdam. De gedaagde partijen keurig achter elkaar: onder hen de geplaagde Westenberg zelf en zijn advocaat Arnold Croiset van Uchelen – partner bij Allen & Overy en tevens persoonlijk raadsman van koningin Beatrix – en landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers namens de Staat. Het weerhield Smit er geenszins van fors uit te halen.

“Westenberg heeft al deze ellende zelf veroorzaakt. Hij was al jaren een omstreden rechter. Hoe hij tekeerging tegen getuigen en advocaten was ongehoord en ontoelaatbaar; hij gedroeg zich cholerisch. Hij heeft mijn uitgestoken hand steeds afgewezen en gezegd: ik wil bloed zien. Nu zijn we al vijf jaar bezig met een nonsense-zaak”, aldus de gesoigneerde raadsman slash eisende partij, die voor deze zitting een vrolijke krijtstreep boven zijn toga had verkozen.

 

Meineed


Waar de zaak precies over gaat? In een in 2004 verschenen boek beschuldigde Smit rechter Westenberg ervan, partijdig te zijn geweest in de door hem behandelde zaak rond Chipshol (een affaire die trouwens nog lang niet is afgerond). Hij zou met advocaten van een van de partijen in die zaak, de familie Poot, buiten de rechtbank om hebben gebeld. Om die beschuldiging spande Westenberg een procedure tegen Smit aan.

Die zaak won Westenberg niet, sterker: hij bracht er juist zichzelf flink mee in problemen. Hij zou onder ede hebben gelogen dat hij níet met advocaten had gebeld. Het maakte hem landelijk bekend als 'de liegende rechter', het kostte hem in 2009 zijn baan als vice-president van de rechtbank in Den Haag en momenteel is de Rijksrecherche nog aan het onderzoeken of Westenberg te vervolgen is wegens meineed. Smit: “Een rechter zei deze week nog tegen mij: die man was een bedrijfsongeval. Ik word gesteund door een groot deel van de rechterlijke macht.”

Een paar jaar geleden was dat anders. Smit betoogde vandaag dat de door Westenberg aangespannen zaak zijn positie als speler 'in de eredivisie van de Nederlandse advocatuur' heeft gekost. “Hij had maar één doel: de Operatie Beschadig Smit. Dat lukte best aardig. Ik moest in 2005 van mijn kantoor weg. Het kostte mij de helft van mijn inkomsten als advocaat. En weet u hoe het voor mij was om naar de nieuwjaarslunch van de Orde te gaan? Iedereen bleef uit de buurt omdat er een zaak tegen mij liep. Ik had het idee van een paria – geen fijne tijd.”

 

Hans Westenberg

 

En dus wil Smit geld zien. 2,7 miljoen euro, beduidend meer dan de 150.000 euro die de Staat ter schikking heeft aangeboden. De Staat is partij in de zaak omdat de Raad voor de Rechtspraak de advocatenkosten van Westenberg vergoedt – een kort geding tegen die betalingen verloor Smit overigens in december, waardoor Westenberg gerust op kosten van de Staat Koninklijk raadsman Croiset van Uchelen kan blijven inhuren.

Croiset van Uchelen stelde op zijn beurt dat er 'niets onoirbaars is gebeurd'. Westenberg heeft niet met meerdere advocaten gebeld, maar met één, en dat ging niet over de inhoud van de zaak. “Waarom zou mijn cliënt anders een zaak beginnen als hij wist dat het niet waar was wat hij beweerde? Het is wrang en misplaatst dat mijn cliënt als de liegende rechter door het leven gaat.”

Het kan nog even duren voordat de rechter tot een definitief oordeel komt over de eventuele schadevergoeding, maar Smit toonde zich alvast overtuigd van zijn gelijk. “Ik heb gezegd: dit wordt een bloedbad voor hem. Maar dan zit ik ook onder de bloedspetters.”

Gevraagd naar een reactie op de beschuldigingen van Smit, reageerde Westenberg meteen na de zitting emotioneel. “In mijn persoonlijke dossier als rechter zit geen enkele klacht. Hij zuigt het allemaal uit zijn duim. Hij is verongelijkt en is er alleen op uit om mij te kwetsen. Dat is zijn motief. Ik heb er na zeven jaar procederen mijn buik van vol. Denkt u dat het leuk is, om na 39 jaar in de rechterlijke macht dit allemaal mee te maken?” Westenberg houdt vol in de Chipshol-zaak niet met advocaten te hebben gebeld om de boel buiten de rechtszaal om te regelen.

 

stefan@ftm.nl