Linkse stompzinnigheid

Standard & Poor's legde bij het neerwaarts bijstellen van de Franse rating progressieve argumenten neer. Linkse Fransen zijn te dom om dat te zien en laten zich voor het dubieuze karretje van Merkozy spannen.

Het was weer een fraai staaltje linkse stompzinnigheid. En dan heb ik het niet over dat nostalgische manifest van Cohen, Roemer en Sap dat dit weekend De Volkskrant sierde. Nee, dan heb ik het over die linkse Fransozen die sinds afgelopen vrijdag iedere avond voor de Parijse vestiging van Standard & Poor’s demonstreren tegen de afwaardering van hun vaderland en die ‘de ratingbureaus’, aldus het onderschrift in het NRC Handelsblad, ‘het land willen uitjagen’.

Progressieve argumenten
Ze hebben er weer eens niets van begrepen en zich meer op sleeptouw laten nemen door anti-Amerikaanse sentimenten dan door hun welbegrepen eigenbelang. De redenen die Standard & Poor’s heeft gegeven voor de afwaardering passen namelijk perfect in het progressieve straatje. Links is immers van het potverteren en rechts van het bezuinigen. Links is de staat gebruiken om de burger tegen de markt te beschermen, terwijl rechts juist de markt gebruikt om de burger te bevrijden van de knoet van de staat. Oftewel, links is van Keynes en rechts van Hayek.

 

Domme linkse Fransen moeten eerst lezen voordat ze gaan protesteren

Het fascinerende aan het document dat S & P’s afgelopen vrijdag op internet heeft gezet om hun afwaarderingen te beargumenteren, is dat dit loepzuivere Amerikaanse kapitalistische instituut progressieve argumenten aandroeg om de rating van Frankrijk te verlagen van AAA naar AA+. S & P’s meldt namelijk uitdrukkelijk dat een van de argumenten om af te waarderen het gelijktijdige afbouwen van schulden van overheden en huishoudens was: ‘Wij zijn van mening dat economische hervormingen die alleen uitgaan van bezuinigen het risico lopen zichzelf contraproductief te zijn, doordat groeiende onzekerheid over werk en inkomen bij consumenten leidt tot afnemende vraag en dalende belastingopbrengsten.’

Stupide bezuinigingsbeleid
Je hoeft geen econoom te zijn om hier de vingerafdrukken van Keynes te ontwaren. Als huishoudens hun schulden moeten afbouwen en daarom minder gaan consumeren, moeten overheden volgens Keynes via stimuleringsbeleid de vraaguitval opvangen om de economie te laten groeien. Dat is wat S & P bedoelt als het schrijft dat het gelijktijdige afbouwen van schulden door staten en huishouden extra economische risico’s met zich meebrengt waar het beleggers via de afwaardering van vorige week voor waarschuwt – en dat is zijn taak. En dat is wat S & P bedoelt als het schrijft dat bezuinigen een neerwaartse spiraal van toenemende krimp en stijgende schulden in gang zet, waardoor tekorten groeien en beleggers meer gevaar lopen. Oftewel, waar blijft de groei, sukkels!

Dat is Keynes ten voeten uit. Bizar om dan op zaterdag en maandag in kranten allerlei studentikoze Fransozen als kippen zonder kop tegen S & P te zien demonstreren. Dat dom anti-Amerikanisme er bij Franse studenten diep in zit wist ik, maar dat zij zo onnadenkend achter het stupide bezuinigingsbeleid van Merkozy zouden aanlopen heeft me toch verbaast. Voortaan eerst lezen voor je de straat op gaat. Op de website van Standard & Poor’s vindt je alle informatie die je nodig hebt. Zo voorkom je dat je via de band van het anti-Amerikanisme voor het dubieuze karretje van Merkozy wordt gespannen.