Lobbes Donner ringeloort de Kamer

Piet Hein Donner, Gereformeerde broeder en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks Relaties heeft vorige week het parlement willens en wetens onjuist en onvolledig voorgelicht, meent Jacob Gelt Dekker

'Ondeugdelijk bestuur in de voormalige Westelijke koloniën zijn we toch wel gewend. Laat het zelfreinigende mechanisme het maar corrigeren, want ik doe niks,' stelde minister Donner bagatelliserend tegenover de Kamer. De Kamer ging niet accoord en eiste een debat en PVV-er Hero Brinkman riep de Curaçaose bevolking op om in opstand te komen tegen het nieuwe bestuur.  
Met geen woord repte Donner over de zachte staatsgreep op Curaçao in augustus, aangezwengeld door Beirut en Sheikh El Hariri's Movement of the Future partij. Hezbollah en Sunnitische Libanesen hebben zich via de achterdeur van het Koninkrijk der Nederlanden onbelemmerd toegang verschaft tot de handels- en scheepvaartroutes en het financieel verkeer van het Westen. Ze gebruiken een nieuw Nederlands masker, nu hun eigen zo doordrenkt is van jarenlange  burgeroorlog en terroristenbloed. En onze trouwe lobbes bulldog Donner weet van niets en zwijgt tegenover het parlement. 
 
Machtskliek
Hariri's Movement of the Future partij in Libanon was de borst waaraan de Movementu Futuro Korsou zoogde. Diepe zakken van de Sunnitische machtskliek maakte royaal geld beschikbaar voor de Curaçaose verkiezingen in augustus j.l. en Nasser Hakim, een getrouwe van de Hariri dynastie werd minister van economische zaken op het eiland.  
 
Hakim is een goed opgeleide zakenman die om zijn doelstellingen geen doekjes windt. Curaçao moet het New Beirut worden voor Zuid Amerika, als handelshub en financieel centrum. De bewindsman verwacht een rijke stroom Libanese bedrijven om spoedig hun  poorten te openen in de Free Trade zones van het eiland. De Koran, verzekerde de minister, heeft hij al in het Papiaments laten vertalen en Joden zijn de grootste bedreiging van alle rust en stabilitiet in de wereld. Het is dan ook geen wonder dat de  Curaçaose MFK een regeringscoalitie sloot met een fascistische rascistische partij, de PS, die etnische zuivering hoog in haar vandel draagt: Joden en Hollanders moeten zo spoedig mogelijk worden uitgedreven.
 
Somber
Voormalig MP, Jan Peter Balkenende was zo verontrust over deze ontwikkeling dat hij tijdens  zijn laatste bezoek aan Curaçao in september nog eens met die politieke leiders probeerde in rede te overleggen. Hij keerde zeer  gedesillusioneerd naar Holland terug en zag de toekomst somber in. Het is niet waarschijnlijk dat hij zijn kennis en ervaring hier omtrend  niet met Donner gedeeld zou hebben.
 
Of dit alles uiteindelijk goed of slecht is voor de eilanden en voor het Koninkrijk zal de toekomst uitwijzen. Het Koninkrijk garandeert aan de eilanden deugdelijk bestuur en daarvan is nu geen sprake. Het kopen van stemmen bij verkiezingen is fraude waarbij Nederland niet ingreep. De screening resultaten  van de nieuwe ministersploeg werden naar behoefte  aangepast na onmiddellijk ontslag van de directeur van de inlichtingendienst. De grondwet en de lokale wetten worden met de voeten getreden en naar willekeur toegepast. Vonnissen van de rechter worden genegeerd door de regering. Ondoorzichtigheid van bestuur en vriendjespolitiek vieren hoogtij en sukkel Piet Hein Donner meent dat het zelfreinigingsmechanisme haar kans moet krijgen.