Nieuwe clash tussen Rabo-hoofdkantoor en lokale banken

1 Connectie

Onderwerpen

Financiële sector
4 Bijdragen

De strijd tussen de lokale Rabobanken en Utrecht is weer in volle gang. Reden: de beursnotering van Rabobank ledencertificaten. Vanwege de koersgevoeligheid krijgen lokale banken minder informatie van het hoofdkantoor en vrezen nu voor de coöperatieve samenwerking.

Lokale Rabobanken zijn boos over de verminderde informatie die zij krijgen van de bank na de beursnotering van de Rabobank ledencertificaten. Dit bericht Het Financieele Dagblad vandaag. Eind januari bracht Rabobank de certificaten naar de beurs. Vanwege de hierdoor ontstane koersgevoeligheid is de communicatie met plaatselijke bankdirecteuren afgenomen die nu minder zicht hebben op de stand van zaken binnen Rabobank.

De ledencertificaten tellen mee bij het eigen vermogen van de bank en waren tot voor kort alleen beschikbaar voor medewerkers en leden van Rabobank. Door de beursgang kunnen ook niet-leden de certificaten bezitten. Deze beleggers hebben mogelijk andere belangen, zoals een meer resultaat gerichte oriëntatie, iets wat de informatieverstrekking van Rabobank kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld met betrekking tot financiële informatie en andere beslissingen als ontslagrondes of de verkoop van onderdelen, die een effect op de koers van de ledencertificaten kunnen hebben.

Een voormalig directievoorzitter spreekt tegen het FD zijn zorgen uit over ‘een dreigende verlamming van de coöperatie’. Lokale banken hebben zeggenschap over het beleid van Rabobank middels de regionale kringen en centrale kringvergaderingen. Veel bankdirecteuren vrezen nu dat ze minder goed invloed uit kunnen oefenen of problemen kunnen signaleren, omdat ze voor een groot deel zijn afhankelijk van de informatie die ze krijgen van het hoofdkantoor.

Coöperatieve strijd

Tussen het hoofdkantoor en de lokale banken is al langer een strijd gaande. Nadat Rabobank in 2010 een boete kreeg van AFM vanwege het overtreden van de regels voor hypotheekadvies, besloot de bank hypotheekdossiers voortaan centraal te beoordelen. Een klap in het gezicht voor veel lokale banken die het persoonlijke contact met klanten dreigen te verliezen.

Vanaf dat moment werden 'uniformering' en 'standaardisering' kernbegrippen voor Rabobank en het hoofdkantoor wist steeds meer macht naar zich toe te trekken. Bovendien werden 43 van de 136 lokale banken vorig jaar onder verscherpt toezicht geplaatst, omdat ze de administratie en/of financiën niet op orde hebben, onvoldoende winst behalen of te hoge kosten maken. Daarnaast zal het aantal lokale Rabobanken worden teruggebracht. Eind 2016 zullen er van de 136 kantoren nog zo’n honderd overblijven

Lokale banken slaan terug

Maar de lokale banken gaven zich niet eenvoudig gewonnen. Zo dwongen ze het vertrek van bestuurslid Sipko Schat af. Na de schikking van de Rabobank in de Libor-affaire kwam Schat onder vuur te liggen. Als verantwoordelijke voor de buitenlandse en grootzakelijke activiteiten van de bank, had hij de afdelingen onder zijn hoede die zich bezighouden met de financiële markten en waarbinnen de manipulatie van de Libor-rente plaatsvond.

Toch leek het er in eerste instantie op dat Schat mocht blijven. Hij kreeg het vertrouwen van de raad van commissarissen van Rabobank en van toezichthouder DNB. Maar niet van de lokale Rabobanken. Daar was ‘onvoldoende draagkracht’ voor zijn aanblijven en Schat moest alsnog per direct vertrekken.

Morgen presenteert Rabobank de jaarcijfers 2013, waarbij ook duidelijk zal worden welke invloed de afwaarderingen op de vastgoedportefeuille op de resultaten zullen hebben.

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Jessica de Vlieger
Er zijn maar weinig meisjes die een voorliefde voor prosecco en jurkjes weten te combineren met een passie voor rekenkundige...