Manipulatie als gedachtegoed

5 Connecties
20 Bijdragen

Sjoemelen met rente is van alle tijden, merkt columnist Jan Dwarshuis op. Moeilijk is het niet. Maar nu financiële instellingen na het Liborschandaal hun truc met de goudmarkt herhalen, mogen wetgever en toezichthouders wel eens écht gaan optreden.

De manipulatie van de Libor rente kan iedereen zich nog wel herinneren. Sjoemelen met de rente is zo oud als de weg naar Rome; het manipuleren van benchmarks is een uiterst eenvoudig, maar vooral lucratief tijdverdrijf. Opvallend is dat sommige financiële instellingen hun aandacht na de Libor affaire al snel verlegden naar andere aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld goud.

Eenvoudig

U hoeft geen Einstein te zijn om te begrijpen dat goud één van de makkelijkste markten is om de eerder opgedane ervaringen met de Libor rente succesvol verder uit te rollen.
beleggers houden te weinig rekening met de grootte, transparantie en rand-verschijnselen van bepaalde beleggings-categorieën
Ik ben van mening dat, naast allerlei basale aandachtspunten, beleggers te weinig rekening houden met de grootte, transparantie en randverschijnselen van bepaalde beleggingscategorieën. Het is één van de vele redenen waarom ik niets in een goudbelegging zie. Met name de afgeleide producten zijn daarbij een bron van zorg en ergernis.

Onderzoek gestart

Hoe dan ook, de Amerikaanse justitie is onlangs een onderzoek gestart naar de manipulatie van goud door tenminste tien grootbanken. Het onderzoek bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar Barclays lijkt al onder vuur te liggen. Opvallend genoeg heeft het geplaagde HSBC haar medewerking al aan de autoriteiten verleend en kiest kennelijk nu al eieren voor haar geld.
Manipulatie, of het eerder verkrijgen van informatie door handige trucjes, zal nooit helemaal uit te roeien zijn
Gedragsprobleem Manipulatie, of het eerder verkrijgen van informatie door handige trucjes, zal nooit helemaal uit te roeien zijn. Opvallend daarbij is dat betrokken marktparticipanten zelf niet eens in de gaten hebben hoe doorzichtig en dom ze te werk gaan. Met name de jonge generatie lijkt op dit punt met een gedragsprobleem te kampen, hetgeen eigenlijk opgesloten zit in de maatschappij als geheel. Het wordt hoog tijd dat manipulatie in de financiële wereld aan banden wordt gelegd en strafbaar wordt gesteld. Ik zie op dit punt wel een aantal initiatieven voor wetswijzigingen voorbij komen, maar het mag wat mij betreft – door politici, toezichthouders en justitie – nog wel wat voortvarender aangepakt worden. Rest mij u een goed weekend te wensen.
Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.