Waarom wil Maria Van der Hoeven ons verslaafd houden aan olie?

6 Connecties

Relaties

IEA Maria van der hoeven Shale oil Olielobby

Organisaties

CDA

Werkvelden

Olie
4 Bijdragen

Oud-minister Maria van der Hoeven, waarschuwt als baas van de International Energy Agency voor klimaatverandering maar toont zich tegelijk spreekbuis van de olielobby – een vreemde combinatie.

Maria van der Hoeven, kent u haar nog? De oud-minister van Economische Zaken (CDA, 2007-2010) die alles met een glimlach gladstreek, en zich onopvallend naar naar een toppositie manoeuvreerde van de International Energy Agency (IEA), adviesorganisatie van geïndustrialiseerde landen. Sinds haar vertrek uit Nederland in 2011 laat ze af en toe van zich horen met zorgen over klimaatverandering.  
 
Haar opinieartikel deze week in The Financial Times had een geheel andere strekking. Daarin zegt ze zich zorgen te maken over de “great American oil boom”. Regelgeving zou beletten dat de recent ontdekte, onconventionele oliereserves in diep gesteente (“shale oil”)  hun weg naar de markt vinden. Als een volbloed lobbyist van de fossiele industrie pleit ze voor deregulering, zodat de Amerikanen het laatste restje lastig exploiteerbare olie uit de grond kunnen pompen.
 
“Saudi America”
Op zich prima dat iemand pleit voor deregulering voor een industrie, maar uit de mond van Van der Hoeven heeft het een merkwaardige klank. Ten eerste omdat het maar de vraag is of er wel sprake is van een great American oil boom. Experts wijzen erop dat de oliebronnen veel sneller opdrogen dan “gewone” oliebronnen, wat volgens kritische geologen betekent dat de boom al voor 2020 weer op de terugtocht is. Geloof de hype “van Saudi America” niet, schrijft Slate (lees voor meer achtergronden dit en bijvoorbeeld dit). Daar komt bij dat de grondstof alleen exploiteerbaar is bij een hoge olieprijs. Mocht die inzakken dan is het uit met het feest.          
 
Leuk kortom die olie voor de binnenlandse consumptie van de VS en een verminderde afhankelijkheid van olie-import, maar verder is het vooral uitstel van executie. Want met de nieuwe Amerikaanse voorraden is niet te voorkomen dat olie gewoon opraakt ergens deze eeuw. Daarover zou Van der Hoeven eens in de pen moet klimmen.
 
Verslaving aan fossiele energiebronnen
De IEA is zich hier wel degelijk van bewust, net als van de gevaren van CO2-emissies. De adviseurs waarschuwen de laatste jaren steeds luider voor de gevolgen van klimaatverandering, en de noodzaak om de temperatuurstijging binnen de twee graden te houden. Hoe? Door in snel tempo over te schakelen naar hernieuwbare energiebronnen, en af te stappen van onze verslaving aan fossiele energiebronnen. 
 
Maria van der Hoeven zelf acteert op internationale podia om deze boodschap over te brengen. “Onze verslaving aan fossiele brandstoffen neemt ieder jaar toe”, zei ze vorig jaar nog op een bijeenkomst met de ministers van energie van de grootste economieën. “Het tempo waarin hernieuwbare technologie wordt ingezet is te laag om potentieel desastreuze gevolgen te voorkomen.” 
 
“Schone kolencentrales”
Toch wil Van der Hoeven Amerika kennelijk zo lang mogelijk verslaafd houden aan olie – hoe kostbaar die ook is - zelfs in de wetenschap dat de toename van de Amerikaanse olieproductie niet van lange duur zal zijn. En zelfs in de wetenschap dat de Amerikaanse shale oil de ontwikkeling van hernieuwbare energie vertraagt, en pijnlijke keuzes alleen maar uitstelt.
 
Het is niet de eerste keer dat Van der Hoeven zich zo nadrukkelijk laat leiden door fossiele belangen. Vlak nadat ze was geïnstalleerd bij het IEA liet ze in een interview in het FD weten dat de komende decennia een groot gat ontstaat in de behoefte en het aanbod van energie. “Dat moet je dichten”, zei ze, “ook met schone kolencentrales.” Dat interview gaf ze in de context van het verzet van milieuorganisaties tegen de bouw van een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven door energieconcern RWE.
 
Stroomtekort
De stelling dat er een stroomtekort dreigt, is zeer aanvechtbaar, nu er volgens Tennet (beheerder van het hoogspanningsnet) in Nederland juist een groot stroomoverschot dreigt te ontstaan door de grootschalige nieuwbouw van gas- en kolencentrales. Bovendien is het idee van een “schone” kolencentrale een vorm van framing waar vooral de kolenlobby van smult. Het is op zich waar dat nieuwe kolencentrales efficiënter zijn dan oude en daarmee minder vervuilend, maar om dat nou “schoon” te noemen?       
 
Het leek er zo sterk op dat de goedlachse Van der Hoeven zich op verzoek van haar opvolger en partijgenoot Maxime Verhagen destijds liet gebruiken om het verzet tegen kolencentrales te dempen – in tegenspraak met de filosofie van de IEA. 
 
Dus Maria van der Hoeven, waarom wilt u de verslaafde zo graag high houden?