Kritiek DNB op eigen rol in SNS drama blijft voorlopig uit

In een voorbereidende notitie op de hoorzitting in de Tweede Kamer laat DNB weten dat ingrijpen bij een bank in de problemen niet altijd even makkelijk is.

Vandaag vindt de hoorzitting over de nationalisatie van SNS Reaal plaats in de Tweede Kamer. Naast SNS voorzitter Piero Overmars en commissaris Ludo Wijngaarden, zullen ook oud-directieleden Jan Sijbrand, Arnold Schulder en Lex Hoogduin en huidig directeur toezicht Jan Sijbrand vragen beantwoorden.

 

Gister publiceerde DNB een notitie ter voorbereiding voor de hoorzitting. Naast een uitgebreide herhaling van de gebeurtenissen rondom SNS en de beweegredenen om tot nationalisatie over te gaan, stipt DNB enkele knelpunten aan die adequaat en bijtijds ingrijpen belemmerden. Kritiek op het eigen aandeel in het SNS drama lijkt vooralsnog uit te blijven.

 

Het FD gaf een overzicht van enkele belangrijke punten uit de notitie. In het document stelt DNB dat het niet altijd mogelijk is om bijtijds op te treden wanneer een bank in financiële problemen raakt. Het aanstellen van een curator is bijvoorbeeld lastig, omdat dit direct de markt informeert over de moeilijkheden van de bank. Dit kan de situatie verder verslechteren en in het ergste geval zelfs tot een bank run leiden. Openbaarheid van een bank naar belanghebbenden is niet altijd de beste optie. Indien een bank verplicht is eventuele toezichtsmaatregelen van DNB te melden, kan dit uitdraaien op een ‘trigger event’. 

 

Daarnaast moet de Interventiewet veranderingen ondergaan. Verschillende voorschriften in de Interventiewet zijn onvoldoende duidelijk. De Interventiewet rechtvaardigt nationalisatie 'in het geval van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de financiële stabiliteit’. Bij een letterlijke interpretatie is dit pas toepasbaar als een bank een dusdanig kapitaaltekort heeft dat optreden eigenlijk al te laat is.  Ook geeft DNB aan, los van mogelijke Europese wetgeving, een voorstander te zijn van het splitsen van bankactiviteiten om zo systeemrisico's te beperken.

 De hoorzitting in de Tweede Kamer begint om 10:30.