Mediabedrijven lobbyen voor adverteerders

In een opvallende brief, verstuurd aan EU-parlementsleden, lobbyen mediaorganisaties tegen een Europees voorstel dat producenten van elektronische apparaten verplicht om energielabels op te nemen in advertenties. Kranten en tijdschriften vrezen dat er niet meer geadverteerd zal worden voor apparaten die slecht scoren op het vlak van energie-efficiëntie. Apache, het Belgische journalistieke platform waar FTM mee samenwerkt, bericht.

In de zogenoemde ITRE-commissie, een commissie van het Europees Parlement die zich bezighoudt met industrie, energie en transport, ligt momenteel een voorstel op tafel dat producenten en verkopers van elektrische apparaten verplicht om in advertenties de energie-efficiëntie van het toestel te vermelden. De labels met een kleurencode gaande van donkergroen over geel en oranje tot rood, en lettercodes die afhankelijk van het toestel variëren tussen A+++ (zeer energiezuinig) en G (zeer energieverspillend), vertellen de koper of de wasmachine, televisie of computer die ze willen aankopen energie-efficiënt is. Zonder label riskeren kopers zich te verkijken op de prijs, terwijl het energieverbruik net een heel bepalende factor is in wat een elektrisch toestel de gebruiker uiteindelijk reëel kost.

Vrijheid van adverteren

Naast een hulp bij de louter economische afweging van een aankoop, helpen de energielabels ook om het ecologisch bewustzijn aan te scherpen. Zo wordt het energielabel meteen ook een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen de klimaatopwarming. Europa wil die strijd verder opvoeren door producenten en verkopers te verplichten om de energielabels ook op te nemen in hun advertenties.

Dat is niet naar de zin van de grote Europese mediahuizen, verenigd in ENPA (European Newspaper Publishers Association) en EMMA (European Magazine Media Association). In een brief, verstuurd naar Europese Parlementsleden, omschrijft de medialobby de voorliggende regelgeving als ‘een irrationele ingreep op de vrijheid van adverteren die een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de persvrijheid.’ De uitgevers van kranten en magazines zijn benauwd dat de nieuwe regelgeving adverteerders op het idee zou kunnen brengen ‘om geen advertenties meer te kopen voor producten die niet goed scoren op het vlak van energie-efficiëntie.’

‘Een irrationele ingreep op de vrijheid van adverteren die een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de persvrijheid’

Dat laatste is exact de bedoeling van het hele voorstel: mensen aanzetten om energie-efficiënte toestellen en producten te kopen in plaats van energieverslindende. Maar de uitgevers zijn ervan overtuigd dat net het tegenovergestelde zal gebeuren. Daarvoor wordt in de brief een bijzondere redenering opgebouwd: omdat de maatregel zal leiden tot minder advertentie-inkomsten, zal er onvermijdelijk minder geld zijn voor onafhankelijk redactioneel werk en laat nu net dat onafhankelijk redactiewerk de gevaren van energie-ineffeciënte en de klimaatopwarming aankaarten.

Native advertising

Conclusie? ‘De extra informatie vermelden bij advertenties in de media leidt niet tot een betere informatie voor gebruikers, maar vormt een bedreiging voor de vrije en onafhankelijke pers in Europa.’ De uitgevers roepen de parlementsleden dan ook op om een aantal amendementen op het voorliggende voorstel te steunen en andere amendementen te verwerpen.

Dat het argument van de redactionele onafhankelijkheid in de strijd wordt geworpen om adverteerders ter wille te zijn, past in een evolutie waar Apache eerder al bij stil stond: native advertising en branded content waarbij advertenties de vorm aannemen van een klassiek artikel. In het beste geval gebeurt dat nog met de vermelding ‘advertentie’, maar dat is lang niet altijd het geval. Er worden deals gemaakt tussen redacties en advertentieafdelingen, en op maat van de adverteerder gesneden campagnes uitgetekend, soms verspreid over meerdere titels van eenzelfde persgroep.

Waar vroeger nog enige gêne bestond over het gecreëerde amalgaam van redactionele inhoud en advertentie, wordt de evolutie in het medialandschap steeds openlijker verwoord en verdedigd. Die gewillige houding van uitgevers tegenover adverteerders lijkt zich nu ook te vertalen in gedeeld lobbywerk achter de Europese schermen.

Dit artikel is overgenomen van Apache, het Belgische platform voor onderzoeksjournalistiek waar Follow the Money een samenwerkingsverband mee onderhoudt.

Apache
Apache
Apache schrijft wat politici niet willen lezen. FTM en Apache werken samen en wisselen geregeld artikelen uit.
Gevolgd door 372 leden