Tienduizenden ondernemers zijn ondergebracht bij de gevreesde afdeling Bijzonder Beheer, de ziekenboeg van de bank waar slechts een enkeling weer levend uitkomt. Ondernemers worden geconfronteerd  met stijgende rentelasten, extra aflossingen en accountantskosten. Resultaat: de ondernemer wordt niet beter, maar juist steeds zieker. De bank toont in deze situatie vaak weinig begrip voor de individuele ondernemer, de relatie met de bank is verziekt. Banken zijn de groeiende stapel probleemdossiers in sommige gevallen liever kwijt dan rijk, ook al leidt dat tot faillissement van de ondernemer en afboekingen bij de bank. Een nieuw bankschandaal lijkt geboren. Toezichthouder AFM onderzocht de praktijken van Bijzonder Beheer en ook de Tweede Kamer buigt zich over de kwestie.

37 artikelen

Meer aandacht voor excessen bij Bijzonder Beheer

Voormalig bankier Folkert Fennema is blij met de Kamervragen van CDA'er Eddy van Hijum over de werkwijze van de Bijzonder Beheerafdelingen van banken

Afgelopen week heeft Tweede Kamerlid Eddy van Hijum aan minister Dijsselbloem vragen gesteld over de werkwijze van de Bijzonder Beheerafdelingen van banken. Van Hijum is al langer een pleitbezorger voor het opfrissen van de financiële sector, is nauw betrokken bij de Kredietunie-initiatieven en heeft eerder aan de minister gevraagd om een onderzoek naar, door de banken aan het MKB, verkochte derivatenposities.

Meer aandacht

De vragenlijst sluit goed aan bij mijn recente bezoek aan de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) met als doel om te praten over een groot aantal schrijnende Bijzonder Beheer-casussen en over het ontbreken van beleid met betrekking tot Bijzonder Beheer in het algemeen. Het oor bij de NVB was gewillig en afgesproken is periodiek bij te praten en informatie te delen. De NVB heeft een aparte overleggroep zakelijke dienstverlening ingesteld, met daarin alle concerndirecteuren van de verschillende banken. De verschillende directeuren hebben zich bereid verklaard een second opinion te willen geven bij ernstige casussen. Een kleine stap voor de mensheid, maar een grote in de quest om excessen bij Bijzonder Beheer meer aandacht te geven.
'De bijzonder beheerpraktijk kenmerkt zich door powerplay, machtsmisbruik en individueel narcistisch gedrag'
In de discussie met de NVB over Bijzonder Beheer valt op dat het risico op de loer ligt om individuele gevallen af te doen als casualties of war, een logisch gevolg van het kapitalistische stelsel en de wereldwijde nieuwe banknormeringen. Niks is echter minder waar. Excessen die op dit moment naar buiten komen zijn het topje van de ijsberg en de bijzonder beheerpraktijk kenmerkt zich door powerplay, machtsmisbruik en individueel narcistisch gedrag. Ondanks de pogingen van de AFM en de NVB is er op dit moment geen gremium waar klachten van zakelijke bancaire klanten goed worden geregistreerd en worden vertaald naar beleidsmakers. Het is verleidelijk om de vragen van Van Hijum met een dosis aan casuïstiek als ondergrond zelf te gaan beantwoorden. Interessanter is echter om te kijken welke antwoorden de minister geeft. Een mooie retoriek waarmee de vragensteller het bos in wordt gestuurd? Of echt goed huiswerk en vooraf een rondje langs de velden?   Folkert Fennema was tot april 2011 werkzaam als commercieel directeur bij Friesland Bank. Tegenwoordig is hij met zijn bureau Tybalt actief als verander- en interimmanager.