Meer Duitsland, minder Frankrijk, bitte!

Het probleem van de Europese Unie zit hem helemaal niet in het succes van Duitsland, zegt belegger Jan Dwarshuis. Dat zit hem in de zwakte van Frankrijk. De Franse president begrijpt niet dat zijn verzwakte land de hele eurozone omver kan trekken.

Pfäffikon SZ, Zwitserland – Heel langzaam ben ik mij aan het voorbereiden op 2014. Grofweg lijkt 2013 veel op 2012, centrale bankiers vechten als leeuwen voor het behoud van de Eurozone. Daarnaast hebben politici u veel beloofd, maar de kern van de zaak is dat u toch door de dubbele schaar geknipt en geschoren bent. Daarentegen kunnen beleggers terugkijken op een fraaie periode al dan niet aangewakkerd door de centrale bankiers. De koersreactie van beleggers gisteren op de eerste woorden van Janet Yellen zegt veel. De rijken worden rijker, de armen armer.

Hoofdpijndossiers

Voorspellen van beurskoersen en indices is verdoen van uw tijd. Het enige wat wij doen is onze portfolio dusdanig positioneren dat deze 2014-proof is. Dat er nog genoeg hoofdpijndossiers op het bureau van de mondiale investeerder liggen behoeft geen betoog. De wereld is een verwarrende vergaarbak geworden. Ondergetekende houdt serieus rekening met stagflatie op termijn, terwijl de ECB – plotsklaps – acteert alsof er direct deflatie bestreden moet worden. In een maatschappij van bergen met virtueel geld is alles mogelijk. De kunst is dat u niet met uw vingers tussen de deur komt te zitten. Eén van de belangrijkste aandachtspunten in 2014 en daarna, is het voortbestaan van de Eurozone. ECB President Mario Draghi verdient op dat punt een standbeeld na zijn ‘Whatever it takes’-speech van juli 2012. Maar juich vooral niet te vroeg, want u bent er nog lang niet. De Eurozone is een broos en stroperig geheel waarbij er vooral – mogelijk opzettelijk – de rijkdom van Noord in een rap tempo gelijk getrokken wordt met Zuid. U bent daarin de verliezer voor alle duidelijkheid en waarschijnlijk een beetje boos. Geert Wilders en Marine le Pen spelen handig in op deze oer-emotie.

Spannend decennium

Topbeleggers zoals BlackRock en George Soros, maar ook voormalig FED opperhoofd Alan Greenspan, denken dat het heel spannend gaat worden het komende decennium in Europa. Dat denk ik ook. Ik houd immers niet voor niets domicilie in Zwitserland. Toeval of niet, de Zwitsers zelf bereiden zich met hun Schweizer Armee voor op een Franse invasie (Duplex Barbara). Greenspan denkt dat een politieke unie noodzakelijk is om het project Europa te redden. U en ik weten hoe complex dat ligt. Al eerder is geopperd dat het Zwitserse kantonsysteem mogelijk een goede oplossing voor de EU kan zijn. Ik merk daarbij op dat de Zwitsers er wel verdomd lang over gedaan hebben om tot een goed functionerend systeem te komen. De EU weet wat haar te doen staat.

Frankrijk is het probleem

Deze week roerde ook EU President José Manuel Barroso zich in de discussie om de toekomst van Europa. 'We would like to have more Germanys in Europe,' aldus de Portugees in de Financial Times. U begrijpt dat deze woorden een Nederlander wat merkwaardig vallen. Maar ook in Zwitserland wordt de Duitser niet zomaar met open armen ontvangen en soms zelfs gediscrimineerd.
Frankrijk moet als de wiedeweerga verlost worden van de socialistische clown Hollande
Dat Duitsland al jaren de kar trekt in Europa is een knap staaltje werk. Vergeet u daarbij vooral niet dat de Duitsers tot de dag van vandaag met een enorm trauma rondlopen. Naar mijn idee doet Duitsland genoeg. Het probleem is echter Frankrijk! Frankrijk moet als de wiedeweerga verlost worden van de socialistische clown Hollande. Daarnaast is het raadzaam dat Frankrijk snel economisch orde op zaken stelt. De recente afwaardering van Frankrijk door Standard & Poor’s zie ik als een serieuze waarschuwing. Hollande lijkt niet te begrijpen dat een verzwakt Frankrijk de hele Eurozone verder in gevaar brengt. Op die manier legt de Euro binnen nu en tien jaar het loodje met alle gevolgen van dien. Frankrijk moet binnen de EU een volwaardige tegenstander van Duitsland kunnen zijn. En dat staat steeds meer onder druk. Het dunkt mij dat Barosso zich daar beter zorgen om kan maken dan een stel overijverige Duitsers. Rest mij u een goed weekend te wensen.  
  Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.