Met pensioen hypotheek aflossen

2 Connecties

Relaties

Pensioen

Werkvelden

Woningmarkt
27 Bijdragen

Mensen moeten volgens Robin Fransman de keuze krijgen om hun pensioenpremie en -aanspraak te gebruiken om de hypotheek mee af te lossen.

Op deze plek heb ik al vaker de hoge private schulden als de kernoorzaak van de crisis aangewezen (zie hier en hier). En ook heb ik het mechanisme uitgelegd waarlangs te hoge private schulden voor een sterke vraaguitval zorgen waardoor de economie in een structurele krimp terecht komt.

 

In deze column heb ik, heel kort, een uniek Nederlandse oplossing voor het probleem voorgesteld; Geef mensen de keuze om met hun pensioenpremie of hun pensioenaanspraak, een deel van hun hypotheek af te lossen.
 
Afgelopen maandag mocht ik op de CNV bestuurdersbijeenkomst in debat over loonvorming en loonmatiging, en ook daar kwam het probleem van de dalende koopkracht, het onder water staan van woningeigenaren en de hoge schuldenlast aan de orde. Ik introduceerde deze oplossing en tot mijn blijde verrassing vond ruim de helft van de bestuurders dat een goed idee. Aanleiding om deze oplossing wat verder uit te werken.
 
Hoe werkt het
Alle Nederlanders krijgen de optie om maximaal 5 jaar lang hun pensioenpremie te gebruiken om hun hypotheek deels af te lossen. De aflossing gaat dan geleidelijk. Mensen die het liever in één keer doen mogen het opgebouwde kapitaal tot een maximum van 5 jaar pensioenopbouw gebruiken om hun hypotheek deels af te lossen.
 
Voor Henk en Ingrid gaat dat dan ongeveer zo. Zo maar een modaal huishouden met eigen woning verdient ruim 2x modaal, afgerond 75.000 euro. Daar gaat de franchise van af, dus hou je 50.000 euro over waarover pensioenpremie wordt betaald. De pensioenpremie varieert van bedrijf tot bedrijf en cao tot cao, vanaf zo een 12% tot wel 38%. Gemiddeld zal het nu iets boven de 20% liggen. 20% van euro 50.000 is 10.000 euro per jaar. Die gebruik je voor de aflossing van je huis, 5 jaar lang. Na 5 jaar is je hypotheek dus 50.000 euro lager. Bij een gemiddelde hypotheek van rond de 225.000 euro is dat echt een deuk in een pakje boter.
 
Wat zijn de effecten
Henk en Ingrid zien hun woonlasten dalen met zo een 25%, inclusief aflossing dalen de woonlasten met zo een 250 tot 300 euro per maand. Voor de rest van hun leven. Ze verliezen natuurlijk ook pensioenrechten. Hun aanvullend pensioen zal zo een 10% lager uitvallen, inclusief AOW zal hun pensioen bijna 5% lager uitvallen.
 
Maar daar krijgen ze wel die bijna 300 euro per maand nu voor terug. En ze staan niet meer onder water. En het geld dat ze nu besparen kunnen ze gebruiken voor consumptie, voor studie van de kinderen, en deels ook voor het weer aanvullen van het pensioen in de derde pijler, maar nu vanuit het vertrouwen dat de hypotheek geen probleem meer is. En later hebben ze weliswaar een wat lager pensioen, maar waarschijnlijk ook lagere woonlasten.
 
Deze oplossing heeft niet alleen gevolgen voor Henk en Ingrid, maar natuurlijk ook voor de overheidsfinanciën. De overheid verliest de fiscale claim op het pensioeninkomen, maar krijgt daar de veel lagere hypotheekrenteaftrek nu voor terug. Belastinginkomsten in de toekomst worden geruild voor belastinginkomsten nu. De waarde daarvan zal ongeveer gelijk zijn. Geen gek idee gezien de grote bezuinigingsopgave.
 
En de oplossing heeft ook gevolgen voor de banken. Die zien hun balansen krimpen, hun fundingproblematiek wegsmelten en hun kapitaalratio’s toenemen. En ze krijgen meer ruimte voor hypotheekverstrekking aan nieuwe toetreders op de woningmarkt. Hmmm… Geen geringe bijkomende voordelen.
 
Gut. Plan is bijna te goed om waar te zijn. Denkfouten graag in de comments. En als die er niet zijn, of niet lijken te zijn, kan CPB dit dan eens doorrekenen?
 
* * * 
 
Robin Fransman is te bereiken op Twitter via @RF_HFC