Microfinance voor de woningmarkt!

1 Connectie

Werkvelden

Huizenmarkt
4 Bijdragen

Columnist Simone Kamberg zegt het vertrouwen in minister S. Blok op en lanceert een plan dat de woningmarkt wél vlot gaat trekken. Motto: samen staan we sterk.

Ik zeg bij deze mijn vertrouwen op in het kabinet – en meer specifiek in Minister voor Wonen en Rijksdienst S. Blok  – om te komen tot maatregelen die zouden kunnen leiden tot het in beweging brengen van de woningmarkt. Mijns inziens moet het creëren van consumentenvertrouwen centraal staan in het kabinetsbeleid. Maar in het regeerakkoord ontbreekt dat hoofdstuk. 
 
Eerder beloofde het kabinet aan vakbonden en werkgevers dat het met ingrepen zou komen om de woningmarkt vlot te trekken. Terwijl het juist vertrouwen is wat de consument zoekt om de ingezette  koers te kunnen begrijpen. Er is geen hogere wiskunde voor nodig om langs die lijn ook vast te stellen wat WEL nodig is voor meer consumentenvertrouwen: duidelijkheid en perspectief! 
 
Woensdag 13 februari 2013 heeft minister Blok zijn plan voor de aanpak van de problemen van de woningmarkt gelanceerd. Het pakket – gesteund door de coalitiepartijen, D66, Christen Unie en SGP, bestaat uit vier pijlers: 
 
  • het aanjagen van investeringen
  • een evenwichtige aanpak op de huurmarkt
  • meer ruimte voor kopers
  • zorg voor kwetsbare groepen op de woningmarkt
 
Het nieuwe pakket ten spijt adviseer ik het roer in eigen hand te nemen! 
 
Terugblik?
Een korte terugblik op de maand januari: volgens het Kadaster zijn er in januari jl.  slechts 3.500 verkochte woningen geregistreerd. Dit is een daling van iets meer dan 50 procent ten opzichte van januari 2012 (7.082).  Vergeleken met december 2012 is er sprake van een daling van 80 procent. Het Kadaster registreerde toen 17.364 verkochte woningen. 
 
Dit was het directe gevolg van de nieuwe maatregelen van het kabinet op de hypotheekmarkt die per 1 januari jl. zouden zijn ingegaan. Immers vanaf dit jaar zou de hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk zijn bij hypotheken die gedurende de looptijd volledig en op zijn minst annuïtair zouden worden afgelost.
 
Omdat in januari niet duidelijk was welke marsroute de regering wilde bewandelen, besloten de kopers in de markt nog maar weer eens even te wachten.
 
Consumentenvertrouwen
??Consumenten waren in januari minder somber dan in december. Het consumentenvertrouwen steeg met 4 punten naar -35. Consumenten waren vooral minder pessimistisch over het economisch klimaat. Toch blijft het consumentenvertrouwen laag. Wel waren consumenten in januari 2013 veel minder negatief over het economisch klimaat in de komende twaalf maanden dan een maand eerder. Deze indicator verbeterde 11 punten.
 
Kortom: als we dan van regeringswege de huizenmarkt niet in beweging krijgen en niet worden gestimuleerd, dan is het wellicht een optie het met elkaar te proberen. ??
 
 
Máxima's microfinance: nu ook voor de woningmarkt
 
 
Microfinanciering?
Wist u dat er totaal in Nederland ongeveer tussen de 325 en 350 miljard euro aan spaargeld is? En wist u dat de spaarrente nu gemiddeld lager is dan 2 procent? 
 
Heeft u nog een rijke buur, een verre vriend of een familielid? Lees dan met plezier verder waarbij in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden wordt gedacht.
 
Door gebruik te maken van microfinanciering snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds kan de ene partij (lees: koper) toch zijn droomhuis kopen en anderzijds kan de andere partij (een spaarder) redelijk risicoloos een veel hogere rente krijgen dan op de huidige spaarrekening. Gemiddeld betaalt u bijvoorbeeld voor een 10-jaars hypotheekrente 5,25 procent. Dat scheelt dus ruim 3 procent per jaar.
 
De invulling van de lening zou als volgt kunnen zijn: 
 
De rente wordt bijvoorbeeld vastgezet voor een periode van tien jaar en wordt per maand achteraf voldaan;
  • Het maximaal te belenen bedrag is 70 procent van de executiewaarde zodat het risico voor de hypotheekgever zeer laag is. Dit betekent wel dat de koper moet beschikken over een deel eigen vermogen;
  • Middels een notariële akte wordt de leningovereenkomst en de akte van verpanding vastgelegd
  • De aflossing van de lening is maandelijks gedurende de overeengekomen looptijd.
 
Wellicht dat deze vorm van financiering en sparen u aanzet en aanspoort tot andere inzichten. De tijd van traditioneel denken ligt immers achter ons!