Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

Miljoenenclaims tussen Slotervaart en Erbudak

Krijgt Aysel Erbudak nog miljoenen van het Slotervaart, of krijgt het ziekenhuis juist nog geld van de ontslagen voorzitter? Daar moet de rechter zich over buigen.

Er gaan miljoenenclaims over en weer tussen Erbudak en haar voormalige werkgever, het Slotervaart ziekenhuis. Het gaat dit keer niet om de eigendomsstrijd rond het ziekenhuis; voormalig voorzitter Erbudak claimt 2,4 miljoen euro aan achterstallig salaris. Het ziekenhuis, dat inmiddels in handen is van Loek Winter, wil op zijn beurt geld terugzien dat Erbudak zichzelf zou hebben toegeëigend. Dat bevestigen betrokkenen aan Follow the Money. Erbudaks salaris is in de 6,5 jaar dat ze voorzitter van het ziekenhuis nooit officieel vastgesteld of uitbetaald. Wel staat in de laatste jaarrekening keurig een ‘reservering’ voor haar salaris van 330.000 in de boeken. Ook over eerdere jaren staan dergelijke bedragen in de boeken. Erbudak claimt dan ook 2,4 miljoen euro van het ziekenhuis.

Onderzoeksrapport

Eind vorige maand werd het langverwachte onderzoek van de Ondernemingskamer naar de machtsstrijd rond het ziekenhuis openbaar gemaakt. Onderzoeker Van Andel trok daarin harde conclusies over zowel de erven Schram, die het ziekenhuis via een dubieus juridisch zijweggetje voor de neus van Erbudaks kinderen wegkaapten, als over Erbudak, die bijna een miljoen euro aan zichzelf overmaakte en luxe hotels betaalde met de creditcard van het Slotervaart. Erbudak had al aangekondigd de omstreden aandelenemissie van de familie Schram aan te vechten voor de rechter. Door die emissie verwaterde het belang dat haar kinderen in het ziekenhuis hadden van bijna de helft, tot minder dan een procent. De erven Schram verkochten het ziekenhuis vervolgens aan zorgondernemer Loek Winter. Die rechtszaak is twee weken officieel begonnen. Nu blijkt dus dat er ook juridische procedures lopen rond de betalingen van het Slotervaart aan Erbudak.

Aangifte?

Het Slotervaart stelt op zijn beurt dat ze er na het ontslag van Erbudak plots achterkwamen dat Erbudak verantwoordelijk was voor enkele opmerkelijke transacties. In het rapport van de Ondernemingskamer staan die geldstromen opgesomd: 980.000 euro heeft zij zichzelf aan voorschotten uitgekeerd. Daarnaast werd voor 140.000 euro aan onder meer hotelrekeningen betaald met de creditcard van het ziekenhuis. Ook zou er nog eens 140.000 euro ontbreken uit de fysieke kas van het ziekenhuis, die ‘regelmatig’ door Erbudak zou worden bezocht. Erbudak betwist zelf dat er een kastekort zou zijn en ook Willem Jan van Andel onthoudt zich in zijn rapport van harde uitspraken op dat laatste punt. De beschuldiging is afkomstig uit een rapport van onderzoeksbureau TriFinance in opdracht van het bestuur van het ziekenhuis vorig jaar. Een greep uit de ziekenhuiskas - zeker voor zo'n hoog bedrag - is een strafbaar feit en de vraag dringt zich dan ook op waarom die beschuldiging tot op heden zonder gevolg lijkt te zijn gebleven. Tot nu toe lijkt er geen aangifte te zijn gedaan tegen Erbudak over de vermeende greep uit de kas. Op de vragen waarom dat niet is gebeurd en of er alsnog aangifte gedaan zal worden wil het Slotervaartziekenhuis geen antwoord geven.   Voetnoot uit het rapport van Van Andel:

Noot in rapport Van Andel over Meromi en Jeemer

'Er is meer dan genoeg betaald'

Wie er nu netto geld aan wie verschuldigd is, is niet helemaal duidelijk. Wanneer de 1,26 miljoen die Erbudak uit het ziekenhuis trok verrekend zou worden met de claim van 2,4 miljoen resteert nog een flinke som aan achterstallig salaris. Maar ook het Slotervaartziekenhuis claimt recht hebben op geld: ‘Er is meer dan genoeg betaald’, zegt Loek Winter.

Loek Winter (midden), Jos Beijnen (tweede van rechts) en Dees Brandjes (rechts) Loek Winter (midden), Jos Beijnen (tweede van rechts) en Dees Brandjes (rechts)

Het ziekenhuis zegt ook nog te kijken naar de 1,2 miljoen euro die de transacties Erbudak met twee bedrijven aanging zonder dat het ziekenhuis er iets voor terugzag. Zo werd onder ‘voorschot zekerstelling aankoop goederen t.b.v. afdeling Radiologie’ in totaal een miljoen euro overgemaakt aan Simed. Dat geld zou dienen voor het bouwen van een ziekenhuis in Turkije, maar dat kwam er nooit. In het rapport van Van Andel zegt Erbudak dat haar medebestuurders Jos Beijnen en Dees Brandjes op de hoogte waren van die betaling, maar zijzelf ontkennen dat tegenover Van Andel. Vorig jaar probeerde het ziekenhuis dit geld via de rechter terug te halen bij Simed, maar die poging mislukte. Het Slotervaart betoogde onder meer dat Erbudak niet bevoegd was om over dergelijke bedragen te beslissen. De rechter stelde dat dit niet tegen Simed gebruikt kon worden, maar hintte er wel op dat Erbudak door het ziekenhuis mogelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade.  De vraag is nu dus of dat ook gebeurt. 'Ik ben ongelofelijk slecht in claims', zegt Loek Winter. 'Ik vind het zonde van mijn tijd, maar ik weet wel dat deze zaak nog steeds loopt.' Om wat voor een procedure het dan gaat wordt niet duidelijk. Simed ontkent overigens dat er nog een zaak loopt. 'Er loopt bij ons weten geen enkele procedure meer tussen ons het het Slotervaartziekenhuis', zegt een woordvoerder van het bedrijf. Rechter in zaak Simed: Rechtspraak uitspraak Simed 2

Drimpy

Daarnaast betaalde het Slotervaart onder leiding van Erbudak 200.000 euro voor het overnemen van het zorgbedrijfje Drimpy, maar kwamen de aandelen van dat bedrijf ergens anders terecht in de complexe BV-boom van Schram en Erbudak. Daar wil Winter nog een procedure over opstarten. 'Ik wil gewoon dat de rechter toetst of dat goed is verlopen', stelt Winter. Volgens hem zijn er daarbij drie opties: De rechter oordeelt dat de zaak eerlijk is gegaan. Zo niet, dan wil Winter dat het Slotervaart de aandelen in Drimpy zelf in bezit krijgt, of de 200.000 euro bij Erbudak verhalen. Volgens Erbudak heeft het ziekenhuis nog geen definitieve claim bij haar neergelegd. Ze verwacht een tegenvordering naar aanleiding van de claim die zij heeft gedaan voor haar salaris. De zaak zou in juni voor de rechter komen. Loek Winter zegt dat hij het liefst vooruit wil kijken met het ziekenhuis, maar dat hij de 'harde claims' richting Erbudak uit het verleden niet over zijn kant wil laten gaan, ook al leidt dat opnieuw tot media-aandacht.