Miljoenenverliezen voor Nederlandse ambulancedienst in Denemarken

4 Connecties
5 Bijdragen

De Nederlandse ambulancedienst Bios sleepte vorig jaar in Denemarken een megacontract van 500 miljoen euro in de wacht. Uit hun Deense jaarverslag blijkt dat dit Rotterdamse huzarenstukje voor miljoenenverliezen zorgt. Nu wordt de ene financiële cliffhanger na de andere breed uitgemeten in de Deense kranten.

De regio Rotterdam-Rijnmond vormt de thuishaven van Bios, maar de taxi/ambulanceonderneming wist vorig jaar haar gebied uit te breiden door een Europese aanbesteding te winnen in Denemarken. Bios kreeg er per 1 september een 10 keer zo groot gebied bij in Zuid-Denemarken, waar inmiddels 1 miljoen Denen een Bios-ambulance kunnen verwachten als ze 112 bellen.

De expansie naar Denemarken zorgde voor een flinke omzetverhoging: aan de 119 miljoen euro in 2014 kon voortaan jaarlijks 50 miljoen euro aan extra omzet worden bijgeschreven. Het was, zo bleek uit een profiel dat Follow the Money van de onderneming maakte, een knap staaltje blufpoker waarin Bios-eigenaar Stef Hesselink all-in leek te gaan. Het eigen vermogen in 2014 bedroeg 4,9 miljoen euro.

De onderneming moest in 2015 volop investeren in standplaatsen, het afsluiten van leasecontracten voor 100 Deense ambulances en in 550 Deense ambulancemedewerkers. In het jaarverslag 2014 viel dan ook te lezen dat de opstart van het project ‘zeer omvangrijk [is], alsmede de financiële risico’s'. De cijfers van de Nederlandse tak over 2015 zijn nog niet gepubliceerd.

Verlies

In het eerste jaar is direct een nettoverlies van 4,4 miljoen euro geleden

De Deense dochteronderneming Bios Ambulance Services Denmark bracht eerder deze maand wel al haar jaarverslag 2015 uit (ook in het Engels). Daarin komt naar voren dat het Deense avontuur vooralsnog geld kost, heel veel geld. In het eerste jaar is direct een nettoverlies van 4,4 miljoen euro geleden, waardoor het eigen vermogen van de Deense onderneming ook direct 4,4 miljoen in de min trok. En wanneer de belastinglatentie buiten beschouwing wordt gelaten, rolt er een verlies van 5,7 miljoen euro uit. 

Personeelsproblemen

De genoemde oorzaak is dat er ‘significant hogere opstartkosten zijn dan verwacht’. Dit vloeit vooral voort uit de problematische werving van Deens ambulancepersoneel. Om de 100 ambulances te bemannen, moest Bios 550 medewerkers aantrekken. De verwachting was dat al het Falck-personeel zou overstappen naar de nieuwe ambulancedienstverlener. Maar daar dachten Falck-werknemers anders over. Zij konden elders in het Falck-concern aan de slag, waardoor Bios Denemarken in de problemen kwam. Bij aanvang van het contract, 1 september 2015, waren er slechts 320 mensen beschikbaar. Een tekort van zeker 100 mannen en vrouwen.


"Bij aanvang van het contract waren er slechts 320 mensen beschikbaar, een tekort van zeker 100 werknemers"

Het gat moest worden aangevuld met ambulancepersoneel uit Duitsland, wat leidde tot extra kosten vanwege aanbrengpremies, scholing en Deense taalcursussen die het Duitse ambulancepersoneel moest volgen om Deense ambulances te kunnen bemannen. Ondertussen moest het overgenomen Deense ambulancepersoneel volop overuren draaien om de ambulances voldoende bemand te krijgen. De hogere opstartkosten zorgden voor een penibele financiële situatie waardoor — zo valt te lezen in het jaarverslag — de Nederlandse Bios-tak moest bijspringen. Het jaarverslag meldt dat een bedrag van 37,3 miljoen Deense kronen — omgerekend 5 miljoen euro — richting Denemarken is gegaan om het eigen vermogen te versterken.

De Deense Bios-directeur Morten Hansen verwacht eind 2016 licht te zien aan het einde van de tunnel. Hij gaf op de Deense zender TV2/Fun aan dat er verbetermaatregelen zijn getroffen op onder meer het gebied van personeelsplanning, en dat hij ‘voldoende perspectief ziet om het contract uit te dienen’.

Cliffhanger

Falck zou het Deense personeel van de verloren regio’s expres in dienst hebben gehouden

Het management verwacht dat eind 2016 de personele problemen zijn opgelost, zo staat in het jaarverslag. Tot die tijd regent het boetes omdat de Deense ambulancedienst niet voldoet aan de kwaliteitseisen in het ambulancecontract. Het gevolg is dat de Deense Regio is begonnen met inhoudingen – van 1,3 miljoen euro –  en met het opleggen van boetes, die kunnen oplopen tot 2 miljoen euro. Directiesecretaris Martijn van Leeuwen gaf eerder dit jaar in deVolkskrant aan dat het ‘op onverantwoorde wijze ten koste van het resultaat gaat'. Bios wil de boetes echter nog niet betalen, omdat de Deense mededingingsautoriteit een onderzoek is gestart naar machtsmisbruik door Falck. Het bedrijf — tot voor kort monopolist op de Deense ambulancemarkt — zou het Deense personeel van de verloren regio’s expres in dienst hebben gehouden, terwijl zij logischerwijs overbodig zouden zijn geworden doordat Bios daar het contract overnam. Kortom, ongeoorloofde marktpraktijken om een concurrent dwars te zitten. DeVolkskrant wist eerder dit jaar te melden dat de mededingingsautoriteit ‘sterke aanwijzingen’ heeft dat Falck personeel inhuurt zonder directe noodzaak. Zolang het mededingingsonderzoek nog in de lucht hangt, wil Bios de boetes nog niet betalen.

Teveel betaald

De ene donkere wolk is nog niet opgetrokken of de volgende doemt alweer op. Deense media meldden eerder deze maand dat de Regio Zuid-Denemarken, de opdrachtgever, eind vorig jaar een fout heeft gemaakt bij het goedkeuren van een factuur afkomstig van Bios, waardoor er vlak voor Kerst een maand teveel vooruitbetaald is voor de ambulancediensten. Het gaat om een flink bedrag van 30 miljoen kronen, omgerekend 4 miljoen euro. De Deense Bios-directeur Morten Hansen zei vorige week tegen de Deense staatsomroep dat Bios het bedrag gaat terugbetalen, maar dat ze vanwege ‘economische omstandigheden’ tijd nodig heeft om dit te doen. Hij liet ook weten dat de extra factuur voortkwam uit een ‘andere interpretatie van het contract’.

De voormalig financieel directeur Lars Mikkelsen — die eind april vertrok bij Bios Denemarken — denkt daar anders over. In een uitgebreid interview met de zender TV2/Fyn gaf hij vorige week aan dat Bios al sinds april — bij de samenstelling van de jaarrekening — op de hoogte was van het teveel betaalde bedrag. Mikkelsen geeft in het interview aan dat hij zowel de financieel directeur van de Bios Groep in Nederland alsook de Deense directeur heeft geadviseerd om de extra betaling te melden bij de Regio. Een nieuwe cliffhanger in het Deense avontuur. 

 

De Nederlandse tak van Bios wilde desgevraagd niet reageren op de uitspraken van Mikkelsen.