Minder woningverkopen in augustus

2 Connecties

Relaties

Woningtransacties

Organisaties

Kadaster
1 Bijdrage

Uit de laatste cijfers van het Kadaster blijkt dat de woningmarktmalaise nog niet op zijn einde is.

Het Kadaster registreerde 8.384 woningverkopen in augustus. Een daling van 16,2 procent ten opzichte van augustus vorig jaar. Aan de forse daling valt echter niet af te leiden dat de woningmarkt weer als een baksteen omlaag valt. Door onzekerheid over de verlenging van de overdrachtsbelasting werden in juni veel verkopen naar voren gehaald, waardoor de maanden daarna aanzienlijk minder waren. In juni werden ongeveer twee keer zoveel woningen verkocht als in de afgelopen twee maanden bij elkaar.
 
De prijs van een gemiddelde koopwoning in augustus was 214.000 euro. Ongeveer gelijk aan de prijs vorige maand. Dit suggereert in ieder geval dat de dramatische prijsdaling van vorige maand niet eenmalig was. De echte prijsindex cijfers, gecorrigeerd voor maandelijkse afwijkingen in de kwaliteit van de verkochte woningen, zullen pas in de komende dagen verschijnen.

De belangrijkste reden voor de aanhoudende woningmarktmalaise is dat de productie van nieuwe leningen is stilgevallen. Sinds de piek eind 2006 is de kredietproductie meer dan gehalveerd. Banken hebben hun voorwaarden aangescherpt, er is strengere regelgeving en consumenten hebben minder behoefte aan hypothecair krediet. Na een licht herstel eind 2009, onder invloed van crisismaatregelen als het verlagen van NHG grens, is sinds de tweede helft van 2011 de kredietproductie weer dalende. 

Grafiek 1: Totale bedrag aan verstrekte hypotheken op jaarbasis (Bron: Kadaster)Lichtpuntje van de afgelopen maanden is dat het aantal te koop staande woningen lijkt te stabiliseren. Aangezien het aantal woningtransacties nog steeds afneemt, lijkt dit vooral het gevolg van minder toevoegingen aan de woningvoorraad. Dit duidt dus nog niet op een duurzaam herstel. Niettemin is een eerste voorwaarde voor herstel wel dat de te koop staande woningvoorraad begint af te nemen. 

Grafiek 2: Aantal te koop staande woningen (Bron: Funda en Huizenzoeker)