Woningmarkt

Minister Blok vervangt eigenzinnige directeur bij Autoriteit woningcorporaties

Opnieuw komt minister Blok met een maatregel om meer grip te krijgen op de stuntelende corporatiesector. Daphne Braal heeft de omvorming van het Centraal Fonds Volkshuisvesting tot de ambtelijke dienst Autoriteit woningcorporaties niet overleefd. De minister heeft daar liever een volgzame ambtenaar als directeur.

Het is niet officieel gecommuniceerd, maar Daphne Braal, die een aantal jaren leiding gaf aan het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft te horen gekregen dat per 1 januari haar dienstverband is beëindigd. Sinds 1 november  geeft ze al geen leiding meer. De nieuwe directeur is Kees van Nieuwamerongen, een ambtenaar die bij Financiën en VWS heeft gewerkt. Hij was van 2011 tot voor kort werkzaam als Secretaris van het College Financieel Toezicht, gevestigd in Willemstad in Curaçao. Hij heeft dus ervaring met financieel toezicht.

Fel gekant

Het ZBO (Zelfstandige Bestuursorgaan) CFV is per 1 juli opgegaan in de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en daarmee werd de toezichthouder een ambtelijke dienst. De nieuwe naam van de organisatie is Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dat Braal het veld moest ruimen, komt niet helemaal onverwacht. Ze was fel gekant tegen het verlies van de ZBO-status van haar organisatie en heeft daarover nooit een blad voor de mond genomen. In een interview met FTM van 20 januari 2015 zei ze daarover het volgende: ‘Ik geloof sterk in onafhankelijk toezicht. Dat deed ik ook in mijn tijd bij de OPTA en bij Economische Zaken, toen ik bij mededingingszaken aan de andere kant zat. Voor die visie heb ik me hard gemaakt.’ Ze vreesde toen niet dat ze afgerekend zou worden op haar stellingname tegen de plannen van de minister. Ze leek haar strijdlust eerder als een pluspunt te zien: ‘In de wet staat dat de toezichthouder scherp en onafhankelijk moet zijn. Een belangrijke competentie van een bestuurder van een toezichthouder is dat hij of zij zijn rug rechthoudt. Die rug moet in de nieuwe situatie nog steviger zijn, want bij een ZBO zit die onafhankelijkheid al grotendeels ingebakken.’

Volgzame ambtenaar

In datzelfde interview kwam ook de vraag aan bod of de positie van directeur van de Aw geen promotiefunctie voor carrière-ambtenaren zou worden. Ook daarover maakte Braal zich geen zorgen: ‘Daar ben ik niet bang voor. De minister heeft in een debat in de kamer ook gezegd het belangrijk te vinden dat een bestuurder zo nu en dan een vervelende boodschap kan afgeven.’
Blok heeft kennelijk liever een directeur bij wie het volgen van de minister in zijn professionele DNA zit
De minister heeft nu toch en typische ambtenaar aan het hoofd van de Aw gezet. Daarmee geeft hij aan dat hij liever een directeur heeft bij wie het volgen van de minister in zijn professionele DNA zit. Het is al met al dan ook niet waarschijnlijk dat Van Nieuwamerongen zal kiezen voor de rol van luis in de pels.

Gestuntel zat

De minister heeft nu kort na elkaar zowel saneerder en borgingsinstituut WSW als Aw verder zijn invloedssfeer in getrokken. Dat is te vertalen als een signaal dat hij het gestuntel van afgelopen jaren zat is en veel dichter op de corporatiesector wil zitten. Het is wel te hopen dat de minister zich met dit beleid niet in zijn eigen voet schiet. Door het toezicht de ZBO-status te ontnemen, is hij zelf direct verantwoordelijk geworden voor alles wat er mis gaat. Zolang het toezicht bij een ZBO zit, kan de minister affaires nog afhandelen door de directeur van de ZBO te ontslaan. In de huidige situatie is hij veel eerder zelf aan de beurt.

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Peter Hendriks

Gevolgd door 1304 leden

Redacteur Woningmarkt. Signaleert en analyseert problemen waarmee Nederlanders op zoek naar woonruimte worden geconfronteerd.

Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren
Dit artikel zit in het dossier

Woningmarkt

Gevolgd door 1639 leden

In de afgelopen jaren kwam bij verschillende woningcorporaties het ene schandaal na het andere naar boven. Het bekendste geva...

Volg dossier