Beleggers let op, er nadert een Minsky Moment

Beleggers lijken op pyromanen. Om de zoveel tijd voelen ze een onweerstaanbare drang om de boel in de hens te steken. Voor zo'n Minsky Moment wordt op dit moment een goede voedingsbodem gelegd, denkt belegger Jan Dwarshuis.

Steeds meer niet-gereguleerde instituten (NBFI) betreden de financiële markten om het zogenaamde schaduwbankieren een extra impuls te geven. Naast securitisatie – het verpakken en oppoetsen van bijvoorbeeld hypotheken – spelen ook repo’s (het kopen- en verkopen van een onderliggende waarden op verschillende data) een steeds nadrukkelijkere rol bij het schaduwbankieren.

Opvallend is de vooraanstaande rol die Nederland daarin  speelt. 'The Netherlands (45 percent) and the US (35 percent) are the two jurisdictions where NBFIs are the largest sector relative to other financial institutions in their systems,' aldus het Financial Stability Board te Basel.

Wellicht een aardig aandachtspunt voor de heer Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Knot heeft de laatste tijd immers ook te kampen met wat integriteitsproblemen binnen zijn onberispelijk geachte instituut.

Gratis lunch

In mijn laatste column wees ik u op de irrationele wereld waarin wij momenteel leven. De hamvraag is of beleggers niet op een zogenaamd 'Minsky Moment' afstevenen. Een 'Minsky Moment' is het proces waarbij ogenschijnlijke financiële stabiliteit uiteindelijk leidt tot financiële instabiliteit. Beleggers vertrouwen op centrale bankiers, waarbij hun argwanende voelhorens steeds meer gedesoriënteerd raken. Het gevolg is dat er steeds meer risico genomen wordt, hetgeen we ook terugvinden bij het almaar uitdijende fenomeen schaduwbankieren.

De nul procent rentepolitiek jaagt de prijzen van assets dwars door het dak heen

De nul procent rentepolitiek heeft gezorgd voor een liquidity trap (uitleg). Er is immers teveel schuld ten opzichte van de bezittingen ontstaan in relatie tot het vrij beschikbare inkomen. De Nederlandse onderwaterhypotheek is daar een goed voorbeeld van. De nul procent rentepolitiek jaagt de prijzen van assets dwars door het dak heen, hetgeen lijkt op een free lunch. En zoals u wellicht weet bestaat er in de financiële wereld niet zoiets als 'gratis'. De reële economie zal de gestegen prijzen uiteindelijk moeten kunnen rechtvaardigen.

Voedingsbodem

Het financiële proces waarin we nu zitten is vooral ondemocratisch en zorgt voor meer ongelijkheid in de wereld, hetgeen een bron van zorg is. Immers, de financieel minder bedeelden profiteren niet van dit huidige proces.

Daarnaast draait de economie nog steeds niet naar behoren. In dit verband is het geen toeval dat Hillary Clinton zich in haar campagne richt op de middenklasse. De kans dat er uiteindelijk in de VS salarisinflatie zal ontstaan is zeker toegenomen.

terwijl de Europese beurskoersen verder worden opgepoetst, vieren beleggers feest

De Amerikaanse centrale bank Fed zal salarisinflatie extra in de hand werken en waarschijnlijk wachten met een renteverhoging. In Europa staan we echter pas aan het begin van dit proces. Daar waar de Fed de rente wellicht mondjesmaat over vijf maanden verhoogt, zal de ECB dit op zijn vroegst over vijf jaar doen. Europa bevindt zich in een 'liquidity trap' en zal eerst moeten proberen de werkloosheid te laten dalen.

Ondertussen worden de Europese beurskoersen verder opgepoetst en vieren beleggers feest alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dit alles is wel degelijk een voedingsbodem voor een 'Minsky Moment'

Rest mij u een goed weekend te wensen.


Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.