Over de winnaars en verliezers van globalisering. Lees meer

Internationale handels- en investeringsverdragen als TTIP en CETA bevorderen de vrije handel tussen burgers, landen en continenten, leveren nieuwe banen op en geven het bedrijfsleven een impuls. Althans, dat is het idee. In werkelijkheid vinden de onderhandelingen achter gesloten deuren plaats en werken lobbygroepen hard om hun belangen veilig te stellen.

Er bestaan dan ook grote zorgen dat de verdragen niet de belangen van (EU-)burgers dienen, maar vooral die van grote ondernemingen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de kwaliteit van ons voedsel? Ons energiebeleid? Gaat de belastingbetaler straks opdraaien voor claims van Amerikaanse multinationals als we chloorkippen en -eieren uit onze schappen weren? Of als we kerncentrales sluiten? Follow the Money zoekt het antwoord op die vragen.

79 artikelen

‘Misleidende minister’ reageert op TTIP-brief Foodwatch

6 Connecties

Relaties

Voedingsindustrie TTIP foodwatch

Personen

Lilianne Ploumen

Organisaties

Overheid

Werkvelden

Economie
13 Bijdragen

Handelsminister Ploumen reageerde gisteren op de kritiek van voedselwaakhond Foodwatch op haar TTIP-beleid. ‘Kabinet zet zich consequent in voor transparantie’, schrijft zij. Foodwatch noemt de reactie 'teleurstellend'.

‘Ik ben het met u eens dat zoveel mogelijk informatie over TTIP zo goed mogelijk beschikbaar moet zijn voor het brede publiek. Daar zet het kabinet zich consequent voor in.' Dit schrijft handelsminister Ploumen in een poging de kritiek van Foodwatch te pareren. De reactie volgt op een open brief die consumentenorganisatie en voedselwaakhond Foodwatch op 29 juni stuurde aan handelsminister Ploumen. In de brief noemt Foodwatch de communicatie van de minister ten aanzien van het transatlantische handels- en investeringsverdrag (TTIP) ‘misleidend, ontransparant en ondemocratisch’.

Ploumen reageert

Op 30 juni publiceerde het ministerie van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking een reactie op de brief van Foodwatch. De minister belicht meerdere kritische punten van Foodwatch, om te beginnen dat over de veronderstelde groei onder TTIP: ‘In de brief geeft u aan dat niet het volledige beeld gegeven wordt over de claim dat TTIP voor economische groei en banen zorgt. De studie van Jeronim Capaldo zou bijvoorbeeld niet voorkomen in de communicatie. Op 28 januari jl. is aan de Tweede Kamer een brief gestuurd met een appreciatie van het onderzoek van de heer Capaldo.’ Daarmee gaat de minister niet in op de daadwerkelijke kritiek van Foodwatch. De organisatie gaf aan dat de informatie die het ministerie verstrekt over de voordelen van TTIP geen ruimte laat voor een ander – krititisch – geluid, zoals dat van Jeronim Capaldo. Inderdaad vermeldt de informatiepagina van het ministerie nog altijd een waarschijnlijke economische groei van tussen de 1,4 en 4,1 miljard euro en de komst van meer banen door TTIP. De minister reageert ook op een ander kritiekpunt van Foodwatch. Dat gaat over het afstemmen van regelgeving (harmonisering) tussen Europa en de Verenigde Staten. Foodwatch verwacht dat de harmonisering zal leiden tot een verlaging van de standaarden. Volgens de minister hoeven we hier niet voor te vrezen: ‘Regelgeving over voedselveiligheid blijft in stand.’ Ook de nationale beleidsvrijheid – de mogelijkheid om eigen wetten te maken – van Nederland zal onder TTIP niet worden ingeperkt. ‘Dit is en blijft mogelijk’, aldus de minister.

Teleurstelling Foodwatch

Foodwatch geeft aan teleurgesteld te zijn over de brief van de minister. Deze is volgens de organisatie ‘onvolledig en onvoldoende’. Tegen Follow The Money zegt Jurjen de Waal, TTIP-campagneleider bij Foodwatch: ‘De minister gaat niet in op belangrijkste zorgen van Foodwatch omtrent de selectieve berichtgeving van het ministerie over TTIP. Ironisch genoeg reageert zij selectief op onze zorgen en gaat zij bijvoorbeeld niet op de risico's van het wederzijds erkennen van standaarden.' Het persbericht van Foodwatch geeft dan ook aan: 'De vrees dat de trend van selectieve en misleidende informatievoorziening door zal zetten is dus niet weggenomen, maar juist toegenomen.' Maar voor de minister lijkt de kous hiermee af te zijn: 'Het kabinet heeft de transparantie over TTIP hoog in het vaandel staan. We kijken uit naar ieders actieve participatie in het politieke debat.' Toch stipt ze tegen het einde van haar brief nog even een puntje aan dat de wenkbrauwen doet fronsen. Ze schrijft: ‘Dat de VS terughoudend is in het delen van documenten is een zorgpunt.' De vraag is dan: kún je eigenlijk wel onderhandelen over een alomvattend handelsakkoord waarbij je zelf streeft naar transparantie, wanneer je onderhandelingspartner dat niet doet? Meer over TTIP en handelsakkoorden in het TTIP-dossier van Follow The Money.