MKB de dupe van gebrek aan concurrentie tussen banken

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt komt tot de conclusie dat Nederlands banken niet genoeg met elkaar concurreren en stelt dat het midden- en kleinbedrijf daar de prijs voor betaalt.

Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf betalen voor hun financiering te veel aan hun banken. Of andersom: banken verdienen te veel op de kredieten aan hun klanten uit het mkb. Dinsdag publiceerde toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) een rapport over de concurrentie op de markt voor mkb-financiering. Die laat het nodige te wensen over, zo blijkt. De concurrentie op de markt voor financiering aan het mkb door banken niet optimaal is en de laatste jaren is afgenomen stelt ACM. 'Op deze markt is slechts een beperkt aantal banken actief, de markt kent hoge toetredingsdrempels en er is weinig concurrentiedruk vanuit shoppende mkb'ers of alternatieve financieringsvormen.'

Disfunctionele markt

Dat het mkb in de hoek zit waar de klappen vallen en dat banken die op grote schaal uitdelen, is een thema dat op Follow The Money al enkele jaren onder de aandacht wordt gebracht. Zo publiceerden we talrijke artikelen over het probleem van de rentederivaten in het mkb en de behandeling die ondernemers bij de afdelingen bijzonder beheer ten deel vallen. In het lijvige artikel Hoe banken hun risico’s afwentelen op kleine klanten, ontrafelden we ook het weinig transparante bedrijfsmodel van banken dat nadelig is voor kleinere ondernemers. Dat de Nederlandse bancaire markt niet goed functioneert, was in 2014 ook al de conclusie van een onderzoek van het (getroebleerde) accountantskantoor KPMG.
Enkele weken geleden pleitte ook De Nederlansche Bank (DNB) voor meer concurrentie in het Nederlandse bankenland
Enkele weken geleden pleitte ook De Nederlansche Bank (DNB) voor meer concurrentie in het Nederlandse bankenland. FTM constateerde vervolgens dat de politiek weinig tot niets doet om die situatie te wijzigen. 'Altijd weer leuk om te zien dat de politiek en het landsbestuur iets hebben onderzocht en daarna bevestigen wat elke boerenlul zo al wist,’ liet een FTM-lezer daarop weten. Wat niet elke boerenlul per se weet is dat de financiering van het Nederlandse mkb voor meer dan 85 procent door de ABN Amro, Rabobank en ING wordt verstrekt. Daar ligt in de kern het probleem. Het feit dat de toetredingsdrempels te hoog zijn zorgt ervoor dat aan die toestand weinig tot niets verandert. Een belangrijk gevolg daarvan is dat banken daarvan profiteren en in staat zijn hun klanten hogere prijzen in rekening te brengen om zo hun eigen winstmarges noordwaarts te stuwen.

Winstmarges

Stijgende winstmarges van banken zijn dan ook een zeer belangrijke indicator voor de toestand op de Nederlandse markt voor MKB-financieringen. ACM deed onderzoek naar de verwachtingen die banken hadden over hun winstmarges op hun bedrijfsfinancieringen en stelde vast dat die verwachte winstmarges in de periode januari 2007 tot september 2014 zijn gestegen.

winstmarges banken Bron: rapport ACM

Een belangrijk punt, want banken betwisten dat. Meest prominent doet ING-bestuurslid Wilfred Nagel dat in één van zijn reacties onder dit artikel op Follow The Money. 'De marges liggen hier aanzienlijk lager dan de meeste andere landen,’ stelt Nagel, 'terwijl de verliezen tenminste even hoog, en vergeleken met veel landen, hoger zijn.’ De lobbyclub voor banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), is het ook niet geheel eens met de conclusie van de toezichthouder: 'De constatering dat de "verwachte winstmarge" van banken de laatste twee jaar is gestegen, bewijst niet dat er ook echt winst is gemaakt en dat daardoor de concurrentie is verminderd.’

'Stilzwijgende coördinatie'

Opvallend is ook dat de ACM stelt dat er een risico bestaat op 'stilzwijgende coördinatie’ tussen de banken die tot grotere winsten van banken kan leiden. Ongewenst gedrag van dit soort valt moeilijk te bewijzen en via juridische weg aan te pakken. Zolang journalisten noch ACM de bankiers hebben kunnen betrappen, doet de toezichthouder daarom maar het voorstel dat banken hun tariefstructuur transparanter maken. 'Zo wordt het voor het mkb en de buitenwereld duidelijker of een stijging in de basisrente een doorberekening van kosten of een verhoging van de winstmarge betreft,’ aldus ACM.   Bekijk de zeer toegankelijke infographic van ACM over het eigen rapport door op het onderstaande plaatje te klikken. ACM MKB