Derivaten in het MKB

FTM verdiept zich sinds 2013 de wijze waarop grote banken in Nederland vele duizenden ondernemers in het MKB met rentederivaten opzadelde. Complexe financiële producten waarvan MKB’ers niet begrepen wat voor schadelijke uitwerking ze konden hebben. Dat had voor vele ondernemers desastreuze gevolgen. FTM drong door tot de kleinste details van deze grote misstand in de financiële sector. De serie artikelen vormt ook het langst lopende dossier op FTM. Lees meer

FTM zat meer dan 3 jaar de banken op de hielen en er ligt nu een oplossing.

Banken verkochten derivaten niet alleen aan woningcorporaties als Vestia, maar ook op grote schaal aan kleine ondernemers waarvan iedereen wist dat zij een verwaarloosbare kennis hadden van complexe financiële producten. Wilden die ondernemers uit het MKB opeens zo graag derivaten als renteswaps afnemen? Nee, ze werden daar in vele gevallen toe gedwongen. Geen renteswap, geen lening, zo luidde een voornaam verkoopargument van de bankiers. Langzaam beginnen de nadelige gevolgen van deze verkooppraktijken duidelijk te worden. De rentederivaten blijken voor duizenden ondernemers het equivalent van wat de woekerpolis ooit voor consumenten waren. De grote vraag is: wat nu? Worden de banken tot de verantwoording geroepen of wordt het probleem vooruit geschoven en moeten benadeelde MKB'ers - net als woekerpolis-slachtoffers - eindeloos wachten op een halfbakken oplossing of zal de rechtspraak een vroegtijdig vonnis vellen? FTM volgt sinds 2013 deze kwestie op de voet en dringt door tot de voornaamste details. Het dossier en de lezers en experts die er in de afgelopen jaren hun bijdrage aan leverden, vormt een rijke bron aan kennis.

76 Artikelen

MKB-organisaties heimelijk gekant tegen komst klachtenloket banken

2 Connecties

Onderwerpen

MKB Financiële sector
13 Bijdragen

MKB-organisaties zitten niet te wachten op een laagdrempelig klachtenloket waar hun achterban kan klagen over de dienstverlening van banken. MKB-Nederland en ONL voor Ondernemers zijn namelijk bang dat banken de kredietkraan dan nog verder dichtdraaien. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money.

Ondernemers met een klacht over een rentederivaat kunnen sinds kort terecht bij geschillenbeslechter Kifid. Maar niet dankzij de mkb-organisaties. Zij vrezen juist de gevolgen van een laagdrempelige rechtsgang, na waarschuwingen van banken. Uit correspondentie rond de totstandkoming van het Kifidloket, verkregen na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, blijkt dat de MKB-Nederland en ONL  'geen hele grote druk [zien] op het onderwerp rentederivaten'. Zij zien ‘al helemaal niet’ druk om ondernemers ook de kans te geven om over andere bancaire producten en diensten te klagen, zoals bijvoorbeeld over de afdeling Bijzonder Beheer, of over renteverhogingen.
MKB-clubs: 'Het is publicitair lastig om tegen Kifid-loket te zijn'
MKB-Nederland, dat onder leiding staat van Michaël van Straalen (zie foto), liet aan het ministerie van Financiën weten 'beducht' te zijn voor het openstellen van het Kifid 'vanwege mogelijke bemoeilijking [van de] kredietverlening,' zo schrijft een ambtenaar van Financiën. 'Maar deze partijen geven ook aan dat het publicitair lastig is om er tegen te zijn, in ieder geval voor rentederivaten. Ze houden zich nu vooral stil. Grootste vrees is dat als het Kifid wordt opengesteld voor ondernemers, dit gevolgen voor de kredietverlening (hogere kosten, minder krediet) heeft.' Bij de Nederlandse toezichthouder AFM zijn 500 klachten bekend van ondernemers die zeggen door de derivaten in de problemen te zijn gekomen.   Mail van ambtenaar aan collega, 9 juli 2014. Mail van ambtenaar aan collega, 9 juli 2014

NVB waarschuwt voor 'beperking dienstverlening'

De vrees van MKB-Nederland en ONL kwam niet uit de lucht vallen. De Nederlandse Vereniging van Banken liet het Ministerie van Financiën weten dat als het Kifid ook andere klachten dan rentederivaten gaan behandelen, dat 'zal leiden tot een beperking van de dienstverlening en het productaanbod aan de zakelijke klant.' Een betrokken ambtenaar op Financiën is niet overtuigd van het verband tussen het klachtenloket en de kredietkraan. 'Ik vind dit een nogal vergezocht verhaal [...], maar door banken ingefluisterd lijken de MKB-organisaties hier toch gevoelig voor.'
'Ik vind dit nogal vergezocht verhaal, maar door banken ingefluisterd lijken MKB-organisaties hier toch gevoelig voor'
Klachteninstituut Kifid bemiddelt en oordeelt normaal gesproken alleen in zaken van consumenten over financiële producten en diensten, en geldt als een betaalbaar en snel alternatief voor een gang naar de rechter. Eind januari werd na lang onderhandelen tussen banken, Financiën en MKB-Nederland het Kifid ook opengesteld voor kleine ondernemers met klachten over zogeheten rentederivaten: financiële producten die een bescherming zouden moeten bieden tegen rentestijging. Hoewel banken dit product presenteerden als flexibel alternatief voor de gewone vastrentende lening, vertelden ze er niet bij dat er ook grote nadelen aan deze producten verbonden zijn, zoals afkoopsommen bij vroegtijdig afkopen, die al snel in de honderdduizenden euro’s kunnen lopen, ook voor kleine ondernemers, zoals boeren. In het Verenigd Koninkrijk hebben banken miljarden ponden uitgekeerd aan ondernemers omdat er op grote schaal 'mis selling' van deze producten had plaatsgevonden.   Mailwisseling tussen ambtenaren, 1 juli 2014 Mailwisseling tussen ambtenaren, 1 juli 2014  De NVB laat in een reactie weten inderdaad 'terughoudend' te zijn om het Kifid ook voor andere klachten van ondernemers open te stellen. 'De effecten van een verschuiving van rechtspraak naar alternatieve geschillenbeslechting  zijn niet eenduidig. Een laagdrempelige toegang zal een ondernemer in een conflictsituatie kunnen helpen maar zou ook kunnen leiden tot een  toenemende juridisering van de relatie tussen bank en klant  en een uitbreiding van de zorgplicht  voor  de bank. Dat kan maatwerk in de weg staan.' MKB-Nederland zegt 'positief' te zijn over het Kifidloket voor rentederivaten, maar erkent in een reactie tegen bredere openstelling van het Kifid te zijn. Dat brengt volgens de belangenvereniging het 'gevaar' met zich mee 'dat regelgeving voor consumenten ook wordt doorgetrokken naar ondernemingen.' FTM probeerde diverse malen met Hans Biesheuvel in contact te komen. De ONL-voorman beloofde terug te bellen, maar liet uiteindelijk een medewerker terugbellen die weigerde on the record vragen te beantwoorden. Biesheuvel laat later in een schriftelijke reactie weten: 'De verantwoordelijkheid voor het oplossen van hun problemen met ondernemers ligt bij de banken zelf. Niet bij Kifid en ook niet bij MKB-organisaties. We roepen banken op om de problemen adequaat en snel met ondernemers op te lossen.' Lees hier een uitgebreid verhaal van Follow The Money over de totstandkoming van het Kifidloket rentederivaten: 'Banken fluisteren mkb-voormannen angst in' Lees hier het dossier Rentederivaten

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Joris Heijn
Joris Heijn
Joris Heijn (1985) studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen, maar wilde eigenlijk liever journalist worden. Deed da...
Jan-Hein Strop
Jan-Hein Strop
Freelance financieel-economisch journalist met grote belangstelling voor de werking, macht en gedrag van bank & verzekeraar.
Gevolgd door 2119 leden
Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
Annuleren