Volgens banken moeten MKB-ers tot wel vier maal meer kapitaal aanhouden bij probleemfinancieringen dan bij gewone kredietrisico’s. Daarmee rechtvaardigen zij de renteverhogingen voor bedrijven in Bijzonder Beheer. Die aanpak veroorzaak grote maatschappelijke schade. Dat moet anders, vindt gastauteur Michiel Werkman.

  Zodra een bedrijf verlies rapporteert, eisen banken extra zekerheden voor lopende financieringen. Rente en provisies worden verhoogd en de resterende kredietruimte wordt vaak direct bevroren of verlaagd. De al verkrapte liquiditeit van getroffen ondernemers wordt vervolgens nog zwaarder belast door de eis van de bank om extra af te lossen en de hogere administratieve lasten. Dát is de huidige Bijzonder Beheer praktijk.

  Bij wet verbieden

  Ik pleit voor een wettelijk verbod op het in zulke omstandigheden verhogen van rente en provisies door banken. En voor een verbod op het door de bank verplicht stellen van extra aflossingen en het inperken van bestaand krediet. In elk geval zolang bedrijven die in moeilijkheden geraakt zijn nog binnen de hun toegestane kredietruimte opereren. Ik pleit ook voor een verbod op het vestigen van aanvullende zekerheden op de bestaande schulden
  Ik pleit ook voor een verbod op het vestigen van aanvullende zekerheden op de bestaande schulden
  en op het aan de klant doorberekenen van zinloze taxatiekosten. Als laatste vind ik een een verbod op de zogenoemde bank- of krediethypotheek nodig, opdat niet meer aan zekerheid kan worden verhaald dan het bedrag van de uitstaande schuld. Ondernemers die in financiële problemen raken, moeten in staat gesteld worden om, zonder beperkingen en bezwarende kostenverhogingen, een goed gedocumenteerd verzoek voor een herstelperiode in te dienen. Bij een tijdig verzoek van een bedrijf dat alle voorwaarden is nagekomen kan dat, in combinatie met het bovenstaande, als volgt: (1) Door banken wettelijk te verplichten mee te werken aan maximaal 24 maanden vrijstelling van aflossing zolang de rente ongestoord wordt voldaan en (2) door wettelijk te regelen dat ruimte, die via aflossingen in zekerheden ontstaat, ter beschikking komt aan andere financiers. Dat is te regelen via een collectieve omzetting van alle bestaande krediethypotheken in vaste hypotheken.

  Liquiditeitsklem

  Neem de detailhandel. Die wordt al jaren geteisterd door de gevolgen van lagere consumentenbestedingen en prijsconcurrentie. Die hebben de liquiditeit en vermogenspositie uitgehold. Elk nieuw teleurstellend afgesloten boekjaar blokkeert de toegang van winkeliers tot nieuwe bankfinancieringen. Ook 2014 is voor velen dramatisch verlopen. Dat maakt de kans levensgroot dat Bijzonder Beheer hun financieringslasten in 2015 verder gaat verhogen. Zo veroorzaakt de bank een liquiditeitsklem die de overlevingskansen inperkt en ondernemers de ruimte ontneemt voor de uitvoering van een herstelplan, investeringen en nieuwe financiering.
  Minder kredietruimte in de detailhandel raakt de groothandels
  Minder kredietruimte in de detailhandel raakt de groothandels. Hun andere leveranciers krijgen minder opdrachten en raken daardoor in liquiditeitsproblemen. In winkelstraten neemt leegstand toe. Die kaalslag verkleint de aantrekkingskracht van winkelgebieden met weer minder omzet voor de achterblijvers als gevolg. Deze vicieuze cirkel kan doorbroken worden, wanneer ondernemers tijd krijgen om te overleven en ruimte om te investeren. Het zijn banken en financiers die hen staat moeten stellen om kapitaal aan te trekken. Maar daar wringt wel de schoen. Zonder een aantoonbare of aannemelijk te maken omzet- en resultaatverbetering kan een winkelier met een verzwakte solvabiliteit nieuwe bankfinancieringen vergeten. De financieringsbehoefte is er echter wel. Zodra consumentenbestedingen aantrekken, zal ook de achterstand in investeringen moeten worden goedgemaakt. De huidige werkwijze van Bijzonder Beheer ontneemt ondernemers liquiditeit en mogelijkheden om elders financieringen op te nemen.

  Andere financieringsbronnen

  Een verbod om financieringslasten te verhogen. Verplicht meewerken aan een herstelperiode en zekerheden delen kan daar verandering in brengen. De betalingscapaciteit van bedrijven wordt dan niet meer extra ingeperkt.
  het risico van de bank 'als ondernemer' wordt gelegd waar het hoort: bij de bank
  Het risico dat de banken lopen, blijft zo beperkt tot de krediethoogte waar zij hun eigen kredietbeslissing bij de lopende financiering al op gebaseerd hadden. Het legt het risico van de bank 'als ondernemer' daar waar het hoort: bij de bank. Het stelt bedrijven in staat te onderzoeken of  het mogelijk is met alternatieve financiers een overtuigend herstelplan uit te voeren. De nieuwe financiers kunnen enige zekerheden verkrijgen en daarop hun kredietbeslissing en prijs baseren. Dit vergt nieuwe regels en wetten én een andere mindset bij banken. Er is eigenlijk geen alternatief. Doorgaan op de huidige weg betekent meer lege winkelstraten en nog veel meer maatschappelijke gevolgschade.   Michiel Werkman is voormalig zakelijk bankier. Sinds 2012 staat hij als onafhankelijk business consultant MKB ondernemers bij in financierings- en derivatenkwesties. Michiel is gastdocent, auteur & uitgever van het boek ‘Rotbanken’, waarin hij ondernemers leert ‘de “taal” van geldschieters te spreken’. Voorts is hij mede-oprichter van de Coöperatieve Kredietunie Stad Amsterdam en projectleider bij de Vereniging Kredietunies in Nederland.

  Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

  Over de auteur

  Gastauteur

  Gevolgd door 285 leden

  FTM.nl biedt opiniemakers de gelegenheid om – op uitnodiging – een bijdrage aan maatschappelijke discussies te leveren.

  Volg Gastauteur
  Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
  Annuleren
  Dit artikel zit in het dossier

  Bijzonder Beheer

  Gevolgd door 284 leden

  Tienduizenden ondernemers zijn ondergebracht bij de gevreesde afdeling Bijzonder Beheer, de ziekenboeg van de bank waar slech...

  Volg dossier