Modderschuit van Langelaar maakt water

4 Connecties

Relaties

Heertje Langelaar

Personen

Arthur Docters van Leeuwen

Organisaties

Wilgenhaege
1 Bijdrage

Vastgoedfonds Stedekroon van vermogensbeheerder Wilgenhaege in grote problemen.

 De problemen bij Wilgenhaege worden almaar groter. Aankomende week moeten beleggers in het vastgoedfonds van de vermogensbeheerder kiezen wat ze gaan doen met hun beleggingen. De vooruitzichten zijn buitengewoon slecht.  

 

Gesloten structuur
Het vastgoedfonds van Wilgenhaege, Stedekroon, moet, op aandringen van de AFM, haar structuur veranderen van open-end naar closed-end. Bij een open-end structuur geeft het beleggingsfonds wanneer er vraag is nieuwe aandelen uit en bij aanbod koopt het aandelen terug, waardoor de prijs van de aandelen dicht bij de intrinsieke waarde. Bij een closed-end structuur staat het aantal aandelen vast en fluctueert de prijs van aandelen door vraag en aanbod. Bij de huidige geringe vraag zal –op de korte termijn- de prijs  van de aandelen dus ongetwijfeld gaan dalen.

 
Wilgenhaege kondigde om deze verandering van structuur te bewerkstelligen aan dat beleggers kunnen kiezen uit drie kwaden: uittreden met verlies, aandelen behouden (waarbij de koers in het huidige klimaat ongetwijfeld zal dalen), of aandelen omzetten in obligaties zonder onderpand en met grote risico’s. Beleggers moeten vóór 3 december kiezen uit één van deze drie opties.  
 
Beleggers zijn hier allerminst tevreden mee. Tijdens een bijzondere vergadering van Wilgenhaege begin november werd dan ook flink gescholden aldus aanwezigen. Hoewel beleggers in Stedekroon het schip in gaan verhindert dit Wilgenhaege er niet van zijn eigen beheersvergoeding gelijktijdig te verhogen van 0,45 procent naar 0,75 procent. In een reactie aan FTM laat Jerry Langelaar weten dat hij de vergadering heel anders heeft ervaren: "Er was inderdaad discussie en er werden kritische vragen gesteld. Maar na de vergadering hebben we met iedereen geluncht en de meesten gingen met een goed gevoel naar huis. Op een enkeling na verwacht ik dan ook dat meer dan 90 procent zijn certificaten houdt."
 
Grafiek 1: Schulden van vastgoedfonds Stedekroon als percentage van de totale bezittingen (Bron: Jaarverslagen Stedekroon)
 
Met de financier van Stedekroon is afgesproken dat bij het overschrijding van een Loan-to-Value ratio (lening als % van het onderpand) van 67,8 procent er vervroegd moet worden afgelost. In 2010 moest Stedekroon al €1,7 miljoen vervroegd aflossen en ook in de komende jaren zal extra moeten worden afgelost. Bovendien lijkt er aan de afschrijvingen nog geen einde te zijn gekomen.
 
Onevenwichtig advies
Advocaat Hendrik-Jan Bos procedeert voor meerdere beleggers al jaren tegen Wilgenhaege. De vermogensbeheerder heeft volgens Bos voor klanten die een veilig beleggingsprofiel zochten veel te riskante beleggingen gedaan. Bovendien belegt Wilgenhaege veel in huisfondsen, zoals de eigen vastgoedfondsen Stedekroon en Propertunity. ‘Hoe zal ik die fondsen karakteriseren,’ zegt Bos tegen FTM terwijl hij een stilte laat vallen. ‘Laten we het houden op onevenwichtig.’  
 
Bos is niet de enige die zich beklaagd over het feit dat Wilgenhaege het niet zo nauw neemt met de zorgplicht. Een boze belegger, die naar eigen zeggen verkeerd was ingelicht door Wilgenhaege, legde in maart 2009 twee weken lang beslag op de bankrekeningen van Wilgenhaege . In 2010 moest Wilgenhaege een boete van €12.000 betalen omdat zij, aldus de AFM, ‘in alle 17 onderzochte dossiers […] onvoldoende cliëntinformatie heeft ingewonnen.’ Het Kifid veroordeelde eerder dit jaar Wilgenhaege omdat de vermogensbeheerder, ondanks de opdracht van twee klanten om ‘behoudend en defensief’ te beleggen, toch een groot deel van hun vermogen in riskante beleggingen stak. 
 
Prominent advies
Na de boete van de AFM in juni 2010 trad voormalig AFM voorzitter Arthur Docters van Leeuwen op voorspraak van Arnoud Boot (‘de meest onafhankelijke persoon van Nederland’) toe tot de raad van advies van Wilgenhaege. ‘Even voor de goede orde,’ zei Doctors van Leeuwen toen tegen FTM. ‘Ik word niet voor mijn adviezen betaald. Ik heb veertig jaar lang mensen de goede richting opgestuurd waarom nu niet?’ 
 
Ook de Marxistische econoom Arnold Heertje werd gevraagd om advies te verlenen aan Wilgenhaege. ‘Omstreden?’ zei Heertje indertijd tegen Quote. ‘Daar ben ik niet van op de hoogte. Mijn reden om mee te doen is simpel: Docters van Leeuwen bekleedt eenzelfde positie. Die is topman van de AFM geweest. Dan heb ik geen behoefte het verder uit te zoeken. Als hij geen bezwaar heeft, wie ben ik dan?’