Monetaire koude douche

Het afgelopen jaar is de twijfel over de effectiviteit van stimuleringsmaatregelen toegenomen, volgens Jan Dwarshuis. Het idee van de maakbare economie door centrale bankiers is mooi, maar blijkt niet realistisch. Voor de aandelenmarkt betekent dat voor komend jaar meer volatiliteit. Een goed geïnformeerde belegger telt dan voor twee.

Heel langzaam loopt 2015 ten einde, waarbij beleggers met name geïnteresseerd zijn in de hersenspinsels van de centrale bankiers. Zij zijn immers nog aan zet dit jaar en worden door velen gezien als de matadoren van de 21e eeuw. Sommigen beweren dat hun geloofwaardigheid op het spel staat en anderen vragen zich af of alle monetaire kunstgrepen nuttig zijn geweest. Steeds meer beleggers twijfelen aan de effectiviteit van de stimuleringsmaatregelen, hetgeen wel eens een aandachtspunt voor 2016 zou kunnen worden.

Maakbaar

Verschillende macro-economen zijn van mening dat de economie maakbaar is. Het aanzwengelen of juist temmen van economische activiteit zou daarbij volledig in handen komen te liggen van centrale bankiers. Vooropgesteld, de Fed, ECB en PBOC zijn machtige instituten, maar dat ze een economie kunnen maken of breken gaat te ver. Een simpel bewijs daarvan is dat de ECB al vele jaren ver verwijderd is van haar inflatiedoelstelling, om over de Fed maar te zwijgen. Ik wijs u er fijntjes op dat de zogenaamde ‘Wu-Xia Shadow Federal Funds Rate’ al sinds juli 2009 negatief noteert. Wanneer u wat dieper in de Amerikaanse inflatiecijfers duikt, komt u tot de conclusie dat de inflatie grotendeels op het conto van de gestegen huizenmarkt geschreven kan worden. De overtollige liquiditeit blijft simpelweg gevangen zitten bij diverse instellingen die een extreme focus hebben op deposito’s. atlanta-fed_wu-xia-shadow-federal-funds-rateNoemenswaardig is dat de centrale bankiers ook nog met twee andere vijanden te maken hebben, te weten de demografische samenstelling van de wereld en de deflatoire technologische zuigkracht. Veelzeggend in dit kader is dat China recentelijk het eenkindsbeleid heeft losgelaten. Daarnaast kan technologische innovatie in een aantal gevallen bestempeld worden als creatieve destructie. Centrale bankiers willen deze krachten uitbannen c.q. dempen. Maar een gevecht tegen moeder natuur is wellicht wat te hoog gegrepen, om over de onomkeerbare technologische ontwikkeling maar te zwijgen. Naar mijn idee is het veel verstandiger de markt hier zijn werk te laten doen. Het lijkt wel of sommige centrale bankiers in de leer zijn geweest bij het voormalige politburo.

Mentaal gestel

Hoe dan ook; al maandenlang piekeren beleggers over een mogelijke renteverhoging van de Fed met een nietszeggende 25 basispunten. De kans op die verhoging ligt momenteel rond de 70 procent als we de future-prijzen als maatstaf nemen. De monetaire beleidsmakers bezorgen beleggers en burgers vooralsnog een koude douche omdat na vele jaren sleutelen de doelstellingen niet bereikt zijn. Het gevolg is dat beleggers meer volatiliteit te wachten staat, en dat is precies wat centrale bankiers wilden vermijden. Voor de belegger die zijn huiswerk gedaan heeft en beschikt over een sterk mentaal gestel breken er hoogstwaarschijnlijk gouden tijden aan. Rest mij u een goed weekend te wensen. Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.