Monti vreest anti-Europese opstand in Italië

4 Connecties

Onderwerpen

Crisis Mario Monti Opstand

Organisaties

EU

De op een niet democratische wijze aan de macht gekomen Italiaanse premier Mario Monti geeft Europa alvast de schuld van mogelijke spanningen in zijn land.

In een interview met de Duitse krant Die Welt uit de Italiaanse premier Mario Monti zijn vrees voor Italiaanse opstanden. Niet omdat hij als premier op ondemocratische wijze is verkozen en nu noodgedwongen harde maatregelen moet treffen, maar omdat Europa geen erkenning geeft voor de opofferingen die de Italianen zich moeten getroosten.

Het vraaggesprek met Die Welt opent met zijn analyse als econoom over de Eurocrisis: "Er is helemaal geen eurocrisis". De Euro is volgens de voormalige Eurocommissaris en Goldman Sachs-adviseur nog steeds heel sterk "vooral dankzij de sterke Europese Centrale Bank en haar onafhankelijkheid". Juist die onafhankelijkheid van de ECB die Monti roemt, wordt door vele criticasters in sterke mate in twijfel getrokken. Dat is niet de enige betwistbare uitspraak die hij doet. Hij heeft ook een afwijkend beeld van de belangrijkste oorzaak van de crisis. Volgens Monti moeten we in Europa gaan begrijpen dat de huidige crisis geen gevolg is van een defect aan het Europese model, maar dat deze "uit de Verenigde Staten afkomstig is". "Europa bevindt zich virtueel in een uitstekende positie. We moeten dat alleen begrijpen en accepteren". De uitspraken van Monti worden door de interviewer van Duitse krant -- opmerkelijk: uitgever Thomas Schmidt! - niet in twijfel getrokken. Als een volleerde Rik Felderhof/Harry Mens werkt de stroop smerende Schmidt zijn vragenlijstje af.

 

Wonder
Hij is verder zeer positief gestemd over de mogelijkheden van Italië om als land de vereiste veranderingen door te voeren die nodig zijn om de overheidsschulden van het land af te laten nemen. De drie grote politieke partijen die onderling nauwelijks nog met elkaar praten, ondersteunen de impopulaire maatregelen van zijn regering. Monti: "Is dat geen wonder?'

Hij is ook van mening dat de gevaren voor zijn regering niet uit Italië komen maar uit Europa. Volgens hem hebben de Italianen al geaccepteerd dat de Italianen grote offers moeten brengen.  "Helaas moeten we zeggen dat onze hervormingen in Europa niet de erkenning en waardering hebben gekregen die ze objectief gezien verdienen".

"Als het Italiaanse volk niet snel tastbaar resultaat ziet van hun bezuinigings- en hervormingsinspanningen, zal er protest ontstaan tegen Europa, ook tegen Duitsland die als leider van de EU-intolerantie wordt gezien, en tegen de Europese Centrale Bank."

Redactie
Redactie
Gevolgd door 650 leden