'Subsidie voor falende EU: belasting op groei'

8 Connecties

Nederland krijgt van Brussel een gepeperde extra rekening van € 642 miljoen door een nieuwe rekenmethode, die echter al maanden bekend was. Maar onze minister van Financiën zei destijds dat die niet tot naheffingen zou leiden. Nu is hij 'zeer onaangenaam verrast'.

In een reactie op het bericht dat Nederland deze naheffing krijgt reageerden zowel minister-president Rutte als onze minister van Financiën 'onaangenaam verrast' te zijn. Rutte voegde er nog aan toe 'de zaak tot de bodem te zullen uitzoeken'. Vast net zo als met die MH-17 zeker? De kwestie is daarom zo pikant, omdat minister Dijsselbloem in april de Kamer nog liet weten, op vragen van het lid Van Dijck, dat hij kon garanderen dat Nederland geen naheffing zou krijgen. Hieronder, ter illustratie daarvan, de betreffende passage uit de Handelingen van 23 april jongstleden:

Dijsselbloem garandeert: Nederland krijgt geen naheffing

"De heer Tony van Dijck (PVV): Ik heb nog een vraag over die nieuwe berekeningsmethode. Daarover sprak de minister ook. Opeens blijkt dat onze economie in 2010 45 miljard groter was. Kan de minister garanderen dat we geen naheffing van Brussel zullen krijgen op basis van de bni-afdracht, omdat onze economie 45 miljard groter is? Minister Dijsselbloem: Ja. De heer Tony van Dijck (PVV): Dus de minister kan garanderen dat wij niet met allemaal naheffingen over 2011, 2012 en 2013 om de oren geslagen worden? Zoals de minister namelijk ook weet, is Nederland de grootste nettobetaler en dragen wij dit jaar 8 miljard af aan Brussel. Dat is ook een klein verschil met Zwitserland. Dat houdt die 8 miljard gewoon lekker op zak. Die kan het voor de Zwitsers aan andere zaken besteden. Wij geven dat aan Brussel, zodat Brussel dat mag herverdelen. Het is dus niet zo dat Brussel dit jaar meldt: by the way, we krijgen nog een paar honderd miljoen, want door onze nieuwe berekeningsmethode is jullie economie kennelijk groter en zouden jullie meer hebben moeten afdragen? Minister Dijsselbloem: Ik denk soms dat het helpt om een kort antwoord te geven, maar dat blijkt onjuist te zijn, want het leidt ertoe dat de heer Van Dijck de vraag nog een keer stelt, nu gelardeerd met allerlei waardeoordelen en onjuistheden over Zwitserland. Ik ben bereid mijn antwoord over Zwitserland nog een keer te herhalen. Zwitserland heeft meer dan 70 overeenkomsten en verdragen met de Europese Unie moeten sluiten, waarin het de wetgeving van Europa accepteert. Die wetgeving hebben wij als Nederland mede kunnen beïnvloeden. Wij zaten aan tafel, Zwitserland niet. Zwitserland moet zich wel conformeren omdat het anders economisch op slot zou gaan. Nederland wil dat niet. Wij gaan niet economisch op slot. Wij willen graag aan tafel meebepalen hoe het beleid in Europa tussen de landen er uitziet. Voor het overige luidt mijn antwoord nog steeds "ja"." Tot zover de Handelingen van 23 april 2014.

Heeft de minister de Kamer voorgelogen of sliepen diplomaten?

Toen wist Dijsselbloem dus zeker dat Nederland geen naheffing zou krijgen. Gisteren was de minister 'zeer onaangenaam verrast'. Heeft de minister de Kamer soms voorgelogen? Of hebben diplomaten in Brussel en ambtenaren op het ministerie van Financiën liggen pitten? Het nieuws leidde op DFT direct tot meer dan duizend reacties onder het betreffende bericht en die reacties logen er niet om: grote woede en hoon over de EU barstte los.
Cameron: 'I'm not paying that bill'
Ook Groot-Brittannië werd voor haar groeiende economie 'beloond' met een naheffing. Liefst € 2,1 miljard moet het land extra aan Brussel afdragen. Maar anders dan de tamelijk onnozele reactie van Rutte en Dijsselbloem reageerde de Britse premier Cameron furieus. In een direct ingelaste persconferentie verklaarde Cameron: "It is not acceptable, it is an appalling way to behave. I’m not paying that bill on Dec. 1. If people think I am, they’ve got another thing coming. It is not going to happen.” Een zichtbaar geïrriteerde Cameron weigert dus om te betalen. Althans per 1 december... Hij noemde de heffing 'unjustified' en wees er op dat Groot-Brittannië had geïnvesteerd in de EU-organisatie. Hij voegde er nog aan toe dat de EU niet verbaasd moet zijn als leden dan zeggen dat 'het zo niet langer door kan gaan'. Dit kan nog interessant gaan worden, temeer daar landen als België en Frankrijk wel geld terug kregen. Dit is des te opmerkelijker, omdat Frankrijk (dat maar liefst ruim een miljard euro terugkreeg) voortdurend weigert te hervormen en jaar op jaar uitstel vraagt om aan de begrotingsnorm te voldoen. In dat licht waren de woorden van de Franse president Hollande, dat ook Groot-Brittannië de regels moet volgen, natuurlijk hilarisch.  Zo worden landen die het goed doen bestraft en zondaars beloond, de omgekeerde wereld. En geen normale sterveling die het nog begrijpt. Maar hoe serieus moeten we de woede uitbarsting van Cameron nu eigenlijk nemen? Volgens een hoge EU-official is er een 'disproportioneel' verschil met wat Cameron voor de microfoon zei en hetgeen hij binnenskamers debiteerde. Zijn publieke reactie lijkt vooral ingegeven door vrees voor verdere opkomst van het eurosceptische UKIP van Nigel Farage. Temeer daar vóór 1 december het Britse Lagerhuis moet beslissen over een zogenaamde 'opt in': het meedoen van Groot-Brittannië met tientallen Europese politie- en justitie maatregelen. Met andere woorden: zijn woede lijkt vooral voort te komen uit electorale motieven.
Ontluisterend hoe Brussel zich stap voor stap van bevolkingen vervreemdt
Toch is het ontluisterend om te zien hoe Brussel zichzelf stap voor stap verder van de bevolkingen vervreemdt en daardoor de poten onder de eigen toch al gammele stoel weg zaagt. Want de timing en de manier waarop deze getallen naar buiten zijn gekomen (via een artikel in The Financial Times, red.) zijn op zijn minst onhandig te noemen. Zelfs Commissievoorzitter Barroso wist er niets vanaf. Pijnlijk. Dit is natuurlijk niet de manier om het vertrouwen van de burger in de EU terug te winnen; het grote doel van de nieuwe commissievoorzitter Juncker.

Nieuwe rekenregels allang bekend

Ook blijft het vreemd dat de regering zo verrast is, want al in januari was dit bekend. Bovendien rekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in maart de regering voor, dat door die nieuwe Europese rekenregels ons BBP zou stijgen met € 45 miljard. Niets nieuws dus zou je zeggen. Deze stijging heeft niets te maken met een stijging van de economische activiteiten, maar wordt veroorzaakt door een andere meetmethode. De nieuwe regels schrijven voor dat uitgaven aan research & development en onderwijs nu ook bij het BBP moeten worden opgeteld. Brussel ziet dit nu als 'investeringen' in plaats van 'uitgaven'. Dat geldt overigens ook voor uitgaven aan wapens. Ook die heten voortaan 'investeringen'. Een andere verklaring voor de stijging ligt in de grotere beschikbaarheid van gegevens om het BBP te berekenen. De achtergrond hiervan is dat een hoger BBP de staatsschuldquote relatief doet dalen. Immers, bij een gelijkblijvende schuld en een hoger BBP daalt het relatieve aandeel van die schulden, uitgedrukt als percentage van het BBP. Als 'bonus' daalt ook het begrotingstekort nog eens, want minder 'uitgaven'. Men hoeft natuurlijk geen raketgeleerde te zijn om te bevroeden wat hiervan de achterliggende gedachte is geweest... Het is overigens niet de eerste keer dat de rekenmeesters van Eurostat de rekenmethoden hebben aangepast.
Volkswoede is méér dan begrijpelijk
Ook al in augustus 2011 hebben de statistici van de Europese Unie de meetmethoden aangepast (toen ging het over inflatie), zónder daarbij aan te geven wat er precies veranderd was en, belangrijker nog, zónder vergelijkingsmogelijkheid met het verleden, maar dit terzijde. Wie echter goed analyseert ziet, dat belangrijke indicatoren als 'werkgelegenheid', 'export', 'industriële prijsontwikkeling', 'binnenlandse bestedingen' en 'groei van het BBP' zwaar in het rood staan. Geen reden tot juichen derhalve. Maar aan die 'groei van het BBP' heeft Brussel intussen dus wat gedaan, met de 'zeer onaangename verrassing' voor Mark en Jeroen tot gevolg. Wat heet, die rekening ploft natuurlijk bij de belastingbetaler op de mat. Dezelfde betaler die het salaris van Mark en Jeroen ophoesten. Ik kan de volkswoede méér dan begrijpen... U kunt mij hier volgen op twitter: @trias_politica