Nationale Nederlanden leest woekerpolisuitspraak toch niet meer als zege

Nationale Nederlanden legt na kritiek van onder meer FTM de veel besproken woekerpolisuitspraak van het Europese Hof niet meer uit als een overwinning. Dat blijkt uit een toelichting op de eerstekwartaalcijfers gisteren.

Vorige week kwam het Europese Hof van Justitie met een belangrijke uitspraak voor eigenaren van woekerpolissen. Nationale Nederlanden (NN) claimde bij het Hof een overwinning te hebben behaald, wat gebaseerd leek te zijn op een onjuiste lezing van de uitspraak, zoals FTM berichtte. De verzekeraar heeft zijn juristen kennelijk nog eens goed naar de tekst laten kijken, want de interpretatie van de uitspraak is inmiddels veranderd. In een toelichting op de eerstekwartaalcijfers gisteren slaat NN opeens geen zegevierende toon meer aan, zo heeft persbureau Dow Jones opgemerkt.

'Duidelijk en nauwkeurig'

Waar gaat het over? Het Hof oordeelde dat een nationale rechter een verzekeraar ertoe mag verplichten belangrijke informatie over de polis te verstrekken aan een verzekerde, bijvoorbeeld over de kosten van het product. Die informatieverplichting hoeft niet specifiek genoemd te zijn in Europese regels, maar mag eveneens voortvloeien uit 'open of ongeschreven regels', zoals de Nederlandse redelijkheid en billijkheid. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de verplicht gestelde informatie 'duidelijk en nauwkeurig' is en noodzakelijk voor de verzekerde om zijn polis te begrijpen. Om de rechtszekerheid te waarborgen, moet de informatieverplichting voldoende voorspelbaar zijn voor de verzekeraar. NN haalde bakzeil want het concern wilde met bemoeienis van het Hof juist voorkomen dat open normen toepasselijk zijn. Toch meldde NN dat het Hof de positie van de verzekeraar had bevestigd. De Europese rechters zouden hebben gezegd dat een nationale rechter alleen aanvullende informatie zou mogen eisen van verzekeraars, als die informatieverplichtingen 'duidelijk en nauwkeurig in het nationale recht zijn omschreven'.

Informatie versus informatieverplichting

Maar dat stond niet in de uitspraak. Niet de informatieverplichting moet 'duidelijk en nauwkeurig' zijn omschreven maar de informatie (van de verzekeraar) voor de verzekerde.  Alle verwarring ontstond dus - bewust of niet - door de de woorden informatie en informatieverplichting te verwisselen. NN bevestigt nu dat nationale rechters extra informatie-eisen mogen stellen, en die hoeven volgens de verzekeraar ook niet langer 'duidelijk en nauwkeurig omschreven te zijn' in het nationale recht: 'The European Court affirmed the position of Nationale-Nederlanden that the information requirements prescribed by the European Directive may be extended by additional information requirements included in national law, provided that these requirements are necessary for the policyholder to understand the essential characteristics of the commitment and are clear, accurate and foreseeable. Nationale-Nederlanden is of the opinion that general principles of Dutch law that are used as a legal basis in Dutch proceedings do not meet these criteria and that additional information requirements cannot be imposed retroactively.' Dat Nationale Nederlanden nog steeds vindt dat aanvullende informatieverplichtingen niet met terugwerkende kracht kunnen worden ingevoerd, is te verwachten. De procedures rondom de polissen zullen nog vele jaren in beslag nemen. Het feitelijk onjuiste persbericht is overigens nog altijd niet aangepast.