De natte scheet van Duivesteijn

5 Connecties

Onderwerpen

Adrie Duivesteijn woonakkoord

Organisaties

Overheid PvdA

Werkvelden

Woningmarkt

Senator Kees de Lange keek afgelopen dinsdag verbijsterd toe hoe collega senator Adri Duivesteijn (PvdA) een 'gênant narcistische' act opvoerde.

Dinsdagnacht in de kleine uurtjes eindigde tenslotte de egotrip van PvdA senator Adri Duivesteijn in de Eerste Kamer. Dagenlang was zijn naam niet van de krantenpagina’s weg te slaan of werd in de media aandacht aan hem besteed. Het leek er bijna op dat hij daadwerkelijk iets te zeggen had, al was het niemand duidelijk wat. Want Adri hield de kaken stijf op elkaar en liet het volk gissen. De Senaatsfractie van de PvdA was dagenlang in rep en roer. Senatoren uit het hele land werden naar Den Haag gedirigeerd voor spoedberaad en Marleen Barth, de fractievoorzitter liep met strakke blik door de Kamergebouwen. Uiteraard had ze geen verduidelijkend commentaar voor de verzamelde pers, en dat is ook begrijpelijk. Als het land in gevaar is, kan de pers wel even wachten. Het volk trouwens ook. Je zou dus mogen verwachten dat haar overtuigende en strakke managementstijl het probleem afgelopen maandag, of uiterlijk dinsdagmorgen, in de kiem gesmoord zou hebben. Niets bleek minder waar.

Financiële carrousel

Op dinsdag 17 december vond dan de plenaire vergadering over de verhuurderheffing plaats. Dit wetsvoorstel vertegenwoordigt in feite een drietrapsraket. Allereerst krijgen scheefwoners, een merkwaardige term voor mensen die te veel verdienen voor de te lage huur die ze naar de mening van dit kabinet betalen, een enorme huurverhoging voor de kiezen. De woningcorporaties die het grootste deel van de sociale woningen in eigendom en beheer hebben, beuren daardoor meer huur. In plaats van dat te kunnen investeren in broodnodige nieuwbouw, renovatie en verdere verbeteringen van hun woningbestand, wil de regering die extra huurinkomsten gaan afromen. De staatskas dient gespekt te worden met 1,7 miljard per jaar, dat was de prioriteit van deze hele financiële carrousel. Dat de overheid op het functioneren van de eerste twee trappen van de drietrapsraket, de inning van hogere huren en het financiële beleid van de woningcorporaties, niet of nauwelijks invloed heeft, mag de pret niet drukken. Minister Blok hoopt gewoon dat het gewenste bedrag binnenkomt, en hoop doet leven
'In een lang en rammelend betoog werd een utopistisch verhaal over het wonen in Nederland neergezet'
Aan het eind van de middag van 17 december kwam dan eindelijk Adri Duivesteijn aan het woord. In een lang en rammelend betoog dat zo onzorgvuldig was voorbereid dat hij volledig uit de door hemzelf aangegeven tijd liep, werd een utopistisch verhaal over het wonen in Nederland neergezet. Prachtig natuurlijk, maar daar ging het debat niet over. Wat wilde Adri nu eigenlijk concreet? Nou ja, dat er een zogenaamde horizonbepaling kwam, dus dat de wet niet tot het einde der tijden zou gelden, maar dat er na een paar jaar nog naar de effecten van de wet in de harde praktijk gekeken zou worden. Hoewel dat al door diverse sprekers voor hem nadrukkelijk te berde was gebracht, weerhield het Duivesteijn niet zijn act breedsprakig op te voeren, alsof hij iets wezenlijk nieuws te melden had. Want je bent niet voor niets de denker en woongoeroe van je fractie.

Goed verzorgd diner

Na het overigens zeer goed verzorgde diner was het woord aan minister Blok voor zijn repliek. De fractie van de PvdA vroeg vervolgens al snel om een zeer langdurige schorsing. Nu gebiedt het elementaire fatsoen dat als de Kamer een fractie tijd voor een schorsing gunt, deze fractie zo snel mogelijk terugkeert naar het debat. Zo niet Adri Duivesteijn. Na de schorsing nam hij eerst nog uitgebreid de tijd om de pers omstandig te woord te staan alvorens zich minzaam bij de overige leden van de Eerste Kamer te voegen. Deze vorm van gênant narcisme werd hem door de overige fracties niet in dank afgenomen. Zij hadden immers meer dan een uur vruchteloos zitten wachten. Toen ook nog minister Blok van zijn minachting voor de Kamer liet blijken door ver na de afgesproken tijd pas op te komen dagen, waren de rapen gaar. Diverse woordvoerders waaronder ondergetekende gaven in niet mis te verstane termen hun mening over de gang van zaken.
'Langzaam werd duidelijk dat de fundamentele bezwaren van Duivesteijn geofferd werden aan de opportunistische koers van zijn partij.'
Minister Blok had inmiddels niet stil gezeten. Er was in vliegende haast en letterlijk te elfder ure een brief gecomponeerd met wat hij zijn toezeggingen noemde. Na lezing was onmiddellijk één ding duidelijk. Er was niets nieuws onder de zon, want al de genoemde toezeggingen waren al gedaan bij de eerdere behandeling in de Tweede Kamer. Met een enkel miniem verschil: de eerder toegezegde evaluatie zou een jaar naar voren worden gehaald. Niks mis mee, maar tel uit je winst. En toen mocht onze Adri weer het spreekgestoelte beklimmen. En u begrijpt het natuurlijk al: er was een goed debat gevoerd, je kon in het leven nu eenmaal niet alles hebben, maar de toezeggingen van de minister waren toch veelzeggend. Langzaam liep de lucht uit de ballon die dagenlang was opgeblazen. Langzaam werd duidelijk wat cynici natuurlijk al lang vermoed hadden. Langzaam werd duidelijk dat de fundamentele bezwaren van Duivesteijn geofferd werden aan de opportunistische koers van zijn partij. Al dat resteerde was uiteindelijk een natte wind, maar stinken deed hij wel. Adri Duivesteijn hoeft voortaan niet meer serieus genomen te worden. Evenmin als de Senaatsfractie van de PvdA.
Kees de Lange
Kees de Lange
Gevolgd door 4 leden