Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

Erbudak knock out: strijd om het Slotervaart gestreden - of toch niet?

De in opspraak geraakte zorgonderneemster Aysel Erbudak kreeg een dreun te verwerken van de Ondernemingskamer en lijkt nu juridisch knock out. Maar is de strijd ook echt over?

Na bijna twee jaar rechtsgang heeft de Ondernemingskamer vorige week woensdag een definitieve uitspraak gedaan in de zaak  rond het Slotervaartziekenhuis. Oud-directrice Aysel Erbudak en haar kinderen hadden de kamer verzocht om wanbeleid vast te stellen bij de moeder-bv's boven het Slotervaart. Dat verzoek is nu afgewezen. Een cruciale uitspraak voor de hele strijd om het Slotervaart die tot vandaag de dag voortwoekert, ondanks de verkoop van het ziekenhuis vorig jaar aan Loek Winter. Doel van die strijd was onder meer het terugdraaien van een aandelenemissie die juist die verkoop mogelijk had gemaakt. Daar lijkt Erbudak met deze uitspraak van de Ondernemingskamer nu verder van verwijderd dan ooit.

De beruchte aandelenemissie

Nadat haar zakenpartner en mede-eigenaar van het ziekenhuis Jan Schram eind 2012 overleed, werd Aysel Erbudak begin 2013 geschorst als directrice van het Slotervaart na een ruzie met Achmea die ertoe leidde dat de verzekeraar behandelingen in het ziekenhuis dreigde niet te vergoeden. Erbudak durfde de strijd met Achmea wel aan, maar zover kwam het niet; ze werd door haar medebestuurders en de aandeelhouders - de familie van Jan Schram - op non-actief gesteld. De erfgenamen van Schram die via familiebedrijf Delta Onroerend Goed een lening van 26 miljoen euro in het ziekenhuis hadden zitten, zetten vervolgens alles op alles om Erbudak buiten het Slotervaart te houden. Officieel hadden haar kinderen als aandeelhouders van de bv's boven het ziekenhuis recht op een meerderheidsbelang. Schram en Erbudak hadden het zo geregeld dat bij overlijden van een van de twee, de ander de aandelen aangeboden zou krijgen. Dat gebeurde echter niet voordat Delta voor vijf miljoen euro aan nieuwe aandelen in het Slotervaart had uitgegeven. Daardoor was het belang van de familie Erbudak in een klap praktisch niets meer waard.

Onderzoek

Aysel Erbudak stapte naar de Ondernemingskamer om die aandelenemissie aan te vechten. In oktober 2013 viel het besluit om neefje Pim Schram, bestuurder van de bv's Jeemer en Meromi boven het Slotervaart én aandeelhouder van Delta, te schorsen en een onderzoek naar wanbeleid in te stellen. Dat onderzoek werd uitgevoerd door Jan Willem van Andel. aysel erbudak nieuwsuur

Aysel Erbudak in Nieuwsuur, waar ze recent haar verhaal deed

Op basis van het onderzoek van Van Andel werd een rechtszaak gevoerd tussen Erbudak en het Slotervaart waarbij de oud-directrice 1,7 miljoen moest terugbetalen aan het ziekenhuis vanwege onder meer de financiering van een later mislukt zorgproject in Turkije waarvoor valse facturen waren verstuurd. Aan de andere kant werd notaris Niek Zaman door de tuchtrechter op de vingers getikt omdat hij laakbaar gehandeld had door tegen de vastgelegde wil van zijn oud-client Jan Schram in te handelen en mee te werken aan de emissie. Van Andel, concludeerde dat de aandelenemissie hoewel begrijpelijk, onrechtmatig was. Ook zou Pim Schram zich als bestuurder van Jeemer en Meromi en belanghebbende van Delta, in een positie van belangenverstrengeling hebben bevonden ten tijde van het emissiebesluit in maart 2013.

'Geen wanbeleid'

Maar de Ondernemingskamer volgt die conclusie niet. Die stelt in de 44 pagina's tellende uitspraak dat het in het belang van het ziekenhuis was om Erbudak buiten de deur te houden met het oog op de ruzie met Achmea en de 'malversaties' die in het onderzoek uiteengezet werden. Pim Schram had volgens de kamer zo bezien geen tegenstrijdige belangen als bestuurder van Meromi en Jeemer en als belanghebbende van Delta. 'De emissie kan op zichzelf beschouwd niet als wanbeleid worden aangemerkt', zegt de Ondernemingskamer. En dat er volgens Van Andel andere manieren waren geweest om de bestuurscrisis op te lossen 'maakt dat niet anders.'
'De emissie kan op zichzelf beschouwd niet als wanbeleid worden aangemerkt'
Dat de kinderen van Erbudak officieel het recht hadden om een meerderheidsbelang te krijgen in de bv's doet volgens de Ondernemingskamer niet terzake: 'De Ondernemingskamer oordeelt dat ook indien Delta en de erven Schram hun aandelen in respectievelijk Meromi en Jeemer niet tijdig hebben aangeboden, die omstandigheid, mede in het licht van hetgeen hierboven is overwogen, Meromi niet had behoren te weerhouden van het emissiebesluit.' Daarmee wordt de strategie van de erven Schram, het uitstellen van het aanbieden van de aandelen tot het belang waardeloos was geworden na uitgifte van de nieuwe aandelen, met deze uitspraak feitelijk gerechtvaardigd.

'Aderlating voor ondernemend Nederland'

De uitspraak was in elk geval een onaangename verrassing voor Aysel Erbudak, die Follow The Money vanuit Thailand te woord staat: 'Dit is een zeer opmerkelijke uitspraak', aldus de oud-directrice. Erbudak: 'De koers van de ondernemingskamer lijkt 180 graden te zijn gedraaid. Er waait duidelijk een nieuwe wind, waarbij het vertrek van Ingelse als voorzitter een aderlating is voor ondernemend Nederland.'
'Er waait duidelijk een nieuwe wind bij de Ondernemingskamer, waarbij het vertrek van Ingelse een aderlating is voor ondernemend Nederland'
'Het besluit is zeker een grote teleurstelling, zeker gezien de eerdere besluiten van de ondernemingskamer in oktober en november 2013', reageert Erbudak. Dat de conclusies van Van Andel nauwelijks een rol lijkt te hebben gespeeld is voor Erbudak een tegenvaller. 'Ze zijn volledig voorbij gegaan aan de bevindingen van Van Andel in het kader van hun eigen onderzoeksopdracht en dat is wel de grootste verrassing. Zeker omdat Van Andel juist zware kritiek had op de hele aandelenemissie met de verkoop als sluitstuk.' Maar hoe nu verder? Er loopt nog een rechtszaak waarin Erbudak probeert de uitgifte van aandelen achteraf alsnog te vernietigen. Deze uitspraak van de Ondernemingskamer ondermijnt ook die rechtszaak. De strijd lijkt daarmee min of meer beslecht in het nadeel van Erbudak. Maar die gooit de handdoek nog niet meteen in de ring. 'Ik ben cassatie tegen deze uitspraak bij de Hoge Raad aan het onderzoeken', deelt ze Follow The Money mee. En daarmee lijkt het te vroeg om het definitieve einde aan de Slag om het Slotervaart te kunnen uitroepen.

=== Update 19/05 ===

Aysel Erbudak is dinsdag door de Amsterdamse rechtbank persoonlijk failliet verklaard. Dat meldt het Parool. Het faillissement werd aangevraagd door het bestuur van het Slotervaartziekenhuis, bestaande uit onder meer zorgondernemer Loek Winter.  Dat Erbudak nu persoonlijk failliet is, houdt in dat zij niet aan haar privé vermogen in Nederland kan komen.