Nederland bezuinigt, opslag voor koningshuis

Nederland moet verder blijven bezuinigen van scheidend minister van Financiën De Jager maar het koningshuis zit er extra warmpjes bij. De toelage voor de Van Oranjes gaat iets omhoog.

Ons land wordt geteisterd door  'gure economische tegenwind' en ontkomen de Nederlandse huishoudens opnieuw niet aan forse bezuinigingen volgens vertrekkend minister van Financiën Jan Kees de Jager maar het Huis van Oranje zit er extra warmpjes bij. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Máxima gaan er volgend jaar financieel licht op vooruit. De toelage voor de drie leden van het Koninklijk Huis stijgt van in totaal 7,216 miljoen euro naar 7,277 miljoen. Dat valt op te maken uit de begroting van 'De Koning', die is opgenomen in de nieuwe Miljoenennota. De lichte opslag heeft te maken met de stijging van de consumentenprijsindex volgens de nieuwe begroting van 'De Koning'. De royale uitkering behelst een inkomen en een onkostenvergoeding. 39,9 miljoen euro Volgend jaar gaat het Koninklijk Huis de belastingbetaler 39,9 miljoen euro kosten. Dat is 2 tonnetjes bovenop de bestaande toelage: voor dit jaar staat de teller voor de Van Oranjes op 39,7 miljoen euro. Voor 'functionele uitgaven' is 27 miljoen euro uitgetrokken, ietsje minder dan dit jaar. Hieronder vallen onder andere personeelskosten, het gebruik van het regeringsvliegtuig, onderhoud van het rijtuigenpark en faciliteiten als verwarming en verlichting van de paleizen. Bijna 5,7 miljoen euro is bestemd voor zaken als het Kabinet der Koningin - dat onder andere het contact tussen het staatshoofd en de regering onderhoudt - en de Rijksvoorlichtingsdienst. Salaris Hoe hoog precies het salaris van Beatrix is, laat de Miljoenennota onbesproken. Alleen het begrotingsjaar 2010 geeft hierover uitsluitsel. Beatrix ontwindt toen 828 duizend euro. Een dikke vier en een kwart miljoen euro ontving ze voor haar persoonlijke en materiële kosten. Twee jaar geleden kostte de belastingbetaler Kroonprins Willem-Alexander 1,4 miljoen euro en prinses Máxima 621 duizend euro. Willem-Alexander en Máxima streek ieder 246 duizend euro op aan salaris. Vrijgesteld van belastingen Beatrix en de resterende leden van het Koninklijk Huis zijn vrijgesteld van belangrijke belastingen. Ze betalen geen loon- of inkomstenbelasting op de uitkering die ze ontvangen, geen schenkings- of successierechten, en geen vermogensrendementsheffing over 'de vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening van de functie'. Wie overigens denkt dat Beatrix nog niks heeft ingeleverd in de afgelopen crisisjaren, heeft het mis. Haar vliegregeling is versoberd en de vergoeding van de paleizen ook. Dat scheelde 1,1 miljoen op de begroting van 2011 en in 2012. (L)